VILA SNAGOV 304MP + TEREN 1205 MP CONFORM MASURATORI

Descriere Licitație
Preț 1.440.072 Lei
Tip VILA SNAGOV 304 MP + TEREN 1205 MP
Județ / Sector ILFOV
Localitate SAT SNAGOV
Adresă str. Zorelelor nr. 134, judeţ Ilfov
Dosar nr. 1245/DCA/2015
Dată licitație 30 mai 2022

.

.

.

.

In data de 30 MAI 2022, ora 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilului situat în comuna Snagov, str. Zorelelor nr. 134, judeţ Ilfov, cvartal 68, parcela 1513, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 106024 înscris în Cartea Funciară nr. 106024 a localităţii Snagov jud. Ilfov, compus din teren intravilan având categoria de folosinţă curţi-construcţii, în suprafaţă de 1.205 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) şi de 1.235 m.p. (conform actelor de proprietate şi a extrasului de carte funciară) şi construcţiile edificate pe acesta, respectiv C1 având regim de înălţime P+M cu o suprafaţă construită la sol de 152 m.p. şi o suprafaţă construită desfăşurată de 304 m.p., având la parter o cameră şi 4 băi, iar la mansardă 4 camere şi o baie, identificată cu număr cadastral 106024-C1, anexa C2 – cu o suprafaţă construită la sol de 84 m.p. şi o suprafaţă construită desfăşurată de 84 m.p., identificată cu număr cadastral 106024-C2, anexa C3 – cu o suprafaţă construită la sol de 32 m.p. şi o suprafaţă construită desfăşurată de 32 m.p. identificată cu număr cadastral 106024-C3 şi teren tenis C4 – cu o suprafaţă construită la sol de 474 m.p. şi o suprafaţă construită desfăşurată de 474 m.p.LOCALIZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat semicentral, în partea de Nord a localității Snagov, în satul Ghermănești. PUNCTE DE REPER (linii pietonale) : în partea de Est, la circa 600 ml – șos. Sangov și Padurea Snagov.
Zona: este mixtă, predominant rezidențială, cu case și vile de o calitate medie sau superioară, precum și terenuri libere pretabile segmentului rezidențial .

 

 

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: teren liber îngrădit, proprietate privată;
b) Est: proprietate privată;
c) Sud: acces imobil, vile vizavi;
d) Vest: proprietate privată;


Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Traficul auto este unul mediu la nivelul arterelor principale (șos. Snagov). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă cu autobuze și microbuze de tip maxi-taxi, disponibile la o distanță de min 1,5 km Sud.

Dotări Social-Urbane: Deservirea zonei cu magazine, farmacii, banci si alte astfel de unităţi sociale, este una nesatisfăcătoare, acestea regăsindu-se in număr restrans la nivelul localității.
Utilități existente la proprietate: electricitate, gaz, apă și canalizare.

 

DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

-Teren în suprafață totală de cca 1.205,00 m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 1.235,00 m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii;

– Locuință unifamilială, în suprafață construită la sol de cca 152,0 m² (conform măsurătorilor cadastrale), cu regim de înălțime P+M, cu o suprafață construită desfășurată de cca 304,0 m² (doar suprafața construită a corpului clădirii).

-Anexă – C2 – cu o suprafaţă construită la sol de 84 m² şi o suprafaţă construită desfăşurată de 84 m² ., identificată cu număr cadastral 106024-C2 (conform măsurătorilor cadastrale)

– Anexă – C3 – cu o suprafaţă construită la sol de 32 m² şi o suprafaţă construită desfăşurată de 32 m² identificată cu număr cadastral 106024-C3 (conform măsurătorilor cadastrale).

– Teren Tenis – C4 – cu o suprafaţă construită la sol de 474 m.p. şi o suprafaţă construită desfăşurată de 474 m.p., identificat cu număr cadastral 106024-C4 (conform măsurătorilor cadastrale).

 

 

TERENUL: are o suprafață totală de 1.205,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 1.235,00 m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 38,83 ml, la drumul de acces (str. Zorelelor). Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă aproximativ dreptunghiulară.
Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat cu spațiu verde (flori/pomi/copaci) și alei de circulație. Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos. Zona de acces circulație pietonală este pavată și amenajată.

CONSTRUCȚIA C1 – Locuință, cu regim de înălțime P+M, este compartimentată conform tabelului anexat mai jos. Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului anexat. Această construcție a fost edificată în anul 2001 (conform documentelor puse la dispoziție), conform autorizației anexate eliberate în anul 2000 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală anexat, din anul 2001.

Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel:
Structura este de tip cadru cu pereți portanți din porotherm izolați termic. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat. Pentru accesul către nivelul superior, este realizată o scară interioară, placată cu lemn și balustrade din lemn, cu podest de odihnă.
Învelitori: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din tablă tip Lindab.
Finisaje: Nivelul general al finisării este considerat Mediu+. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior.
Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. Garajul dispune de o ușă acționată electric.

INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul mediu+. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cugresie de o calitate medie+, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet din lemn. Pereții: sunt tencuiți,fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate medie+. Plafoanele: sunt tencuite și prezintă măști din rigips, ce maschează spoturi luminoase de o calitate medie+. Tâmplăria interioară: este din lemn, de o calitate medie+. Instalațiile existente în clădire:
a) Electricitate de 220 V c.a., panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;

b) Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz);

c) Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidrofor, și canalizarea de colectare, ce deversează către fosa vidanjabilă;

d) Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate medie+;

e) Instalație de răcire – aparate clasice de aer condiționat.

Licitaţia începe de la pretul de 1.440.072 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.