VILA SI TEREN VOLUNTARI ILFOV

Descriere Licitație
Preț 2.657.013 Lei
Tip VILA SI TEREN
Județ / Sector ILFOV
Localitate VOLUNTARI
Adresă Sos. Erou Iancu Nicolae, nr. 12-26 (Parcul Rezidential Baneasa), Vila 51
Dosar nr. 1003/2019
Dată licitație 31 martie 2023

.

.

.

.

In data dIn data de 31 MARTIE 2023, ORA 09:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilului situat in localitatea Voluntari, Sos. Erou Iancu Nicolae, nr. 12-26 (Parcul Rezidential Baneasa), Vila 51, judetul Ilfov, inscris in Cartea Funciara individuala nr. 108565 a localitatii Voluntari (nr. CF vechi 9549), compus din: constructie cu destinatia locuinta tip P+1E, compusa din 5 (cinci) camere si dependinte, in suprafata construita la sol de 257 mp (conform masuratorilor cadastrale, actelor de proprietatem extrasului de carte funciara), cu o suprafata construita desfasurata de cca. 475 mp, cu numar cadastral 510/51-C1, precum si terenul aferent intravilan, curti constructii, in suprafata totala de 705,26 mp (705 mp conform masuratorilor cadastrale), cu numar cadastral 510/51.LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat ultracentral, în partea de Nord-Est a municipiului București, în microzona Pipera-Erou Iancu Nicolae, în cartierul rezidențial exclusivist, Băneasa Rezidențial.

PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Est, la circa 325 ml – acces direct, în linie dreapta, pe drumul privat creat pentru acces în ansamblu, către bd. Pipera; în partea de Sud, la circa 375 ml – acces, tot pe drum privat, către Șos. Erou Iancu Nicolae, unde se regăsesc și diverse spații comerciale; în partea de Nord, la circa 250 ml – liziera pădurii.

Zona: Destinația generală a clădirilor din ansamblu este una exclusiv rezidențială, conform regulamentului de organizare și funcționare a ansamblului rezidențial, excepție făcând clădirile special desemnate ca spații comerciale. Ansamblul beneficiază de diverse facilități (pază, locuri de joacă, spații verzi). În zonă clădirile sunt majoritare rezidențiale, iar izolat sunt vile transformate în spații comerciale, sau blocuri mixte; clădirile sunt în marea măsură încadrable în segmentul superior calitativ; sunt spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (bd. Pipera-Erou Iancu Nicolae).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: vilă similară, proprietate privată, cu îngrădire;
b) Est: vilă similară, proprietate privată, cu îngrădire;
c) Sud: drum privat pentru acces, proprietate privată, cu îngrădire parțială;
d) Vest: drum privat pentru acces, proprietate privată, cu îngrădire parțială.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 350 ml, se realizează pe un drum privat de acces, betonat, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală bună. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (bd. Pipera și Erou Iancu Nicolae). Transportul în comun este relativ bine dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze, microbuze în regim maxi-taxi.
Dotări Social-Urbane: zona este deservită relativ bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul bulevardelor.
Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.

 DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 705,26 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 705,00 m² (conform actelor), cu o dublă deschidere de 22,73 ml, la drumul privat pentru acces. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Există arie de teren în surplus, clădirea fiind amplasată practic în mijloc, iar aria la sol fiind mai întinsă, neputând a fi valorificată optim întreaga arie, fiind astfel estimată o arie în surplus de 250 m².
Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat cu spațiu verde (flori/pomi/copaci maturi) și alei de circulație betonate, pentru acces pietonal și auto către garajul dublu inclus în corpul clădirii. Acesta dispune de anexe: Nu (garajul este inclus în clădirea principală). Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos. Zona de acces este pavată și amenajată cu gazon verde și luminatoare de gradină.

CLĂDIRE C1 – Locuință, cu regim de înălțime P+1E, este compartimentată conform tabelului anexat mai jos. Suprafețele utile sunt împărțite conform schiței anexate, fără a fi dispnibile măsurători cadastrale avizate, interioare. Această construcție a fost finalizată în anul 2007 (PV nr. 480-12.01.2007 + nr. 38-12.01.2007) (conform documentelor puse la dispoziție, sau descrierii din anunțul de vânzare al imobilului), conform autorizației eliberate în anul 1997 (AC nr. 480-04.03.1997, AC nr. 38-19.03.2001, PV preluare nr. 6262- 24.01.2002).

OBSERVAȚII: Au fost observate inadvertențe la centralizarea suprafețelor utile/construite desfășurate din documentație/acte, fiind incluse eronat casa scării, garajul, în totalul exprimat, fiind aduse astfel corecțiile aproximate, pentru o mai fidelă descriere. Aria construit desfășurată a fost estimată pe baza multiplicării coeficientului dintre aria construită la sol și aria totală interioară a perterului, cu aria interioară de la etaj. Nu au fost identificate amenajări pentru spațiu locuibil în pod, nefiind identificate nici ferestre/luminatoare de tip lucarne.Licitaţia începe de la pretul de 2.657.013 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.