VILA P + 1E SI TEREN BRAGADIRU

Descriere Licitație
Preț 349.584 Lei
Tip VILA SI TEREN
Județ / Sector ILFOV
Localitate BRAGADIRU
Adresă STRADA TOPAZ 34
Dosar nr. 1333/2021 conexat cu 1838/2021
Dată licitație 31 octombrie 2022

.

.

.

.

In data de 31 octombrie 2022, ora 13.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilului situat în Bragadiru, str. Topaz nr. 34, jud. Ilfov, înscris în cartea funciară numărul 128142 a localității Bragadiru, compus din teren intravilan categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 143 m.p, având număr cadastral 128142 si construcția edificată pe acesta în regim de înălțime P + 1E, în suprafață construită la sol de 50,92 m.p si suprafață construită desfășurată de 124,09 m.p, având număr cadastral 128142-C1, împreună cu cota parte de 1/40 din terenul intravilan în suprafață de 1.442 m.p, având număr cadastral 1113/8, înscris în Cartea Funciară nr. 109246 a localității Bragadiru, reprezentând cale de acces. La data inspecției s-a constatat că regimul de înălțime este P + 1E + M, imobilul fiind prezentat în anexa 2, ce face parte integrantă din publicatia de vânzare.LOCALIZARE:

Teren intravilan si constructie vila tip duplex, localizate in Bragadiru, in partea de nord-vest, in zona strazii Topaz, la cca. 900 m nord de Sos Alexandriei si cca. 700 m est de Sos de Centura.
Zona este preponderent rezidentiala (vile regim de inaltime P+1-2E, blocuri de locuinte regim de inaltime P+3E), industriala (hale de productie, depozite logistice, ateliere – adiacent Sos. Alexandriei si Sos. de Centura) dar si loturi de teren intravilan agricol.
Din punct de vedere edilitar: zona este in curs de dezvoltare, caile de acces nu sunt inca modernizate complet. Unitati de invatamant: scoli si gradinite, situate in zona Bragadiru sau Prelungirea Ghencea.
Artere importante de circulatie in apropiere: auto – Sos. Alexandriei (DN6), Sos de Centura. Trasee de suprafata: linii de autobuz/microbuz, statie la distanta mare.
Calitatea reţelelor de transport: Sos. Alexandriei (DN6), Sos de Centura – asfaltate, inetns tranzitate auto, cu circulatia pe ambele sensuri si cate doua benzi de circulatie pe fiecare sens.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Conform Certificatului de atestare a edificarii constructiei nr. 53541/20.11.2019 emis de Primaria Bragadiru Ilfov, constructia a fost edificata in anul 2019.
Conform documentelor primite, cladirea are regim de inaltime P+1E. La data inspectiei s-a constatat ca regimul de inaltime este P+1E+M. Avand in vedere scopul evaluarii, raportul de evaluare a fost realizat in ipoteza speciala ca s-au respectat prevederile de urbanism locale, iar mansarda este intabulata.
Utilitati: au fost identificate conexiunile din strada la retelele de electricitate si gaze. Din informatiile culese la inspectie de la persoanele care lucrau pe santier (adiacent imobilului sunt in executie alte vile similare), cladirea este conectata printr-o retea de canalizare locala la fosa septica comuna pentru vilele de pe strada respectiva, iar alimentare cu apa se realizeaza prin puturi forate individuale.
Nu au fost furnizate schitele cadastrale ale cladirii. Suprafata construita la sol (50,92 mp) si suprafata construita desfasurata (124,09 mp) au fost preluate din Planul de amplasament si delimitare imobil.

Inspecția a fost realizată în data de 25.07.2022. Părțile au fost convocate la inspecție, însă acestea nu s-au prezentat motiv pentru care inspecția s-a realizat exclusiv de la exteriorul imobilului. In lipsa accesulul pe proprietate, nu s-au putut identifica si estima gradul de uzura fizica ale finisajelor, precum si dotarile si instalatiile constructiei. S-au presupus finisaje si dotari medii, conforme cu destinatia rezidentiala a proprietatii si cu piata locala. Valoarea de piata a proprietatii a fost estimata in limitele prezentate anterior.
S-a putut identifica din strada constructia C1, vila P+1E tip duplex, cu finisaje exterioare de calitate medie, specifice utilizarii rezidentiale. Proprietatea este imprejmuita cu gard din beton, inaltime cca. 1,7 m si poarta auto metalica la strada. Imobilul nu pare locuit, iar curtea este neingrijita.
Curtea este partial pavata cu dale ceramice, partial acoperita cu iarba si vegetatiei diversa. Tip drum de acces: pietruit. Deschidere la drum public de 9,56 m.
Vecinatati: vile duplex/triplex/individuale P+1-2E, terenuri agricole.
Terenul in cota indiviza este drumul de acces care leaga proprietatea de strada Topaz.Licitaţia începe de la pretul de 349.584 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.