Vila in Pantelimon

Descriere Licitație
Preț 721.758 Lei
Tip Vila in Pantelimon
Județ / Sector Ilfov
Localitate Pantelimon
Adresă Pantelimon, str. Dunării, nr. 16B, județIlfov, cod poștal 077145
Dosar nr. 96/2020
Dată licitație 15 martie 2021

In data de 15 MARTIE 2021, ORA 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere

 • Terenîn suprafață totală de 1.216,00 m² , cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii,
 • Locuință unifamilială, în suprafață construită la sol de cca 211,7m², cu regim de înălțime P+1E+M , cu o suprafață construită desfășurată de cca 467,7m².
 • Cota parte indiviză de ½ (50%)(echivalentă suprafeței de 136,23m²) din lotul având destinația de drum pentru acces, identificat cu numărul cadastral 503/1/2, intabulat în Cartea Funciară nr. 103342, în suprafață totală de 272,47 m².

Proprietatea este amplasată în Pantelimon, str. Dunării, nr. 16B, județ Ilfov, cod poștal 077145.

CENTRALIZATOR

Zona in care se afla proprietatea se afla in nordul comunei Berceni in Cartierul Nou.

Proprietatea este situata periferic, în partea de Nord a orașului Pantelimon, în microzona Dunării.

PUNCTE DE REPER:

 • în partea de Nord, la circa 70 ml – str. Dunării;
 • în partea de Nord-Est, la circa 300 ml – ”Ferma Animalelor”;
 • în parteade Sud, la circa 2km – zona centrală a orașului

Accesul în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 70 ml, se realizează pe un drum privat de acces, pietruit, îngust (o singură bandă de mersefectivă).

Traficul auto este unul relativ ridicat la nivelul arterelor principale (str. Dunării, Sfântu Gheorghe).

Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze,microbuze în regim maxi-taxi, la minim 800 ml Est.

Utilități existente în zonă:

 • electricitate,
 • gaz(cu contorizare);
 • apă,
 • canalizare(în regie proprie).

TERENUL are o suprafață totală de 1.216,00m²  cu o singură deschidere de 4ml (35,16ml), la drumul de acces privat. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă patrata. Este estimată o arie de teren în excesde 485 m² și circa 60 m² în surplus pentru alocare zonă pentru acces în continuarea drumului deja existent.

CLĂDIRE C1 –Locuință, cu regim de înălțime P+1E+M . Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului. Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 2007-2009 (aprox.)(conform documentelor puse la dispoziție/istoricului prin satelit), și cu o extindere realizată efectiv în jurul anului 2012 și intrat în legalitate conform autorizației eliberateîn anul 2017 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală  din anul2017.

Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din țiglă metalică/ceramică(tablă de tip Lindab).

Sunt necesare mici reparații la nivelul sageacului / lemnului,cu strat suplimentar de vopsea/tratare. Sunt prezente și lucarne (ferestre tip Velux).

Finisaje:

 • Nivelul general al finisării este considerat Mediu+.
 • Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior, fiind necesare reparații.
 • Tâmplăria exterioară este de tip PVC cu geam termopan.
 • Garajul dispune de o ușă acționată electric și poartă pentru acces pietonal.
 • Ușa de la intrare este metalică, de un nivel calitativ mediu.
 • Nivelul finisajelor la interior este estimat a fi unul mediu+.
 • Pardoseala este de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie deocalitate medie+, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet lamelar din lemnde o calitate medie+.
 • La nivelul extinderilor sunt estimate finisări de un nivel general mediu, sau sub mediu la garaj.
 • Pereții sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, deocalitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță deocalitate medie+.
 • Plafoanele sunt tencuite și prezintă măști din rigips/ tavan casetat, ce maschează spoturi luminoase de o calitate medie.
 • Tâmplăria interioară este din PVC, de o calitate medie.
 • Instalațiede gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz);
 • Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidrofor și canalizarea de colectare, ce deversează către fosa vidanjabilă (presupus funcționale și de o capacitate optimă);
 • Instalațiile sanitare -Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate medie+,
 • Instalație de răcire -aparate clasice de aer condiționat (neidentificate dar presupus existente);

OBSERVAȚII: Clădirea (parțial segmentul dinspre Sud al anexei garaj) este edificată peste limita cadastrală a terenului, pe o zonă cu un alt regim juridic și cadastral–cca max. 20-25 m²).

Totodată, conform situației din planul cadastral avizat, aliniamentul gardului de pe latura dinspre Est, Sud,parțial la Nord nu corespunde cu cel din planul cadastral (cel de la Est este prea în interior, iar cel de la Sud peste limita de la Sud. Evaluarea este realizată sub ipoteza specială a lipsei oricăror probleme structurale ce pot fi generate de demolarea segmentului anexei construite pe terenul vecin, fiind luate în considerare doar actualizări cadastrale care să rectifice și să remedieze situația de fapt și de drept sau repoziționări limitate ale gardului.

Licitaţia începe de la pretul de 721.758 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă.

RELEVEU PARTER

RELEVEU ETAJ

PAD