Vila in Herastrau – Primaverii

Descriere Licitație
Preț 3.109.566 Lei
Tip Vila in Herastrau
Județ / Sector Sector 1
Localitate Bucuresti
Adresă str. Heleşteului nr. 22A
Dosar nr. 146/2021
Dată licitație 5 iulie 2021

Prin incheierea din data de 28.06.2021, emisa de catre Judecatoria Sectorul 1 Bucureşti, în dosarul de instanta nr. 24979/299/2021 s-a dispus suspendarea provizorie a executarii silite.

Descriere:

 • Teren în suprafață totală de 405,07 m² cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii;
 • Locuință unifamilială, în suprafață construită la sol de cca 119,4 m² , cu regim de înălțime Sp+P+1E , cu o suprafață construită desfășurată de cca 283,7 m² + anexe:
  ✓ Anexă-cu destinație inițială garaj, în suprafață construită la sol de cca 23,72 m²,
  ✓ Anexe aferente clădirii (piscină, seră, amenajări diverse teren etc.).,

Amplasare proprietate:

Imobil situat ultracentral, în partea de Nord a municipiului București, în microzona Herastrau – Primaverii.

Puncte de reper:

 • în partea de Nord, la circa 100 ml – bd. Mircea Eliade;
 • în partea de Sud, la circa 215 ml – bd. Primăverii;
 • în partea de Sud-Vest, la circa 600 ml – Piața Charles de Gaulle (metrou).

Puncte de interes:

Proprietatea are acces la căile de transport în comun – linii de autobuz și linii de tramvai. Imobilul beneficiază de învecinarea cu următoarele puncte de interes:
– Hipermarketul CORA Pantelimon;
– Bricostore;
– Lacul Dobroești.

Informații specifice:

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 200 ml, se realizează pe un drum public de acces, pavat, îngust (o singură bandă de mers), de o calitate generală medie. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale. Transportul în comun este relativ bine dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze, la min 400 m distanță; cea mai apropiată stație de metrou, „Piața Charles de Gaulle”, se află la o distanță de aproximativ 600 ml spre Sud-Vest.


Descriere teren:

Terenul are o suprafață totală de 405,07 m²   cu o singură deschidere de 20,00 ml, la drumul de acces (str. Heleșteului).

Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara.

Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.

Terenul este dezvoltat în limitele coeficienților urbanistici pentru zona protejată (coeficienți urbanistici foarte reduși (doar case).

Terenul este amenajat cu spațiu verde (flori/pomi/copaci) și alei de circulație.

Acesta dispune de anexe:

 • piscină descoperită,
 • seră,
 • garaj renovat și cu destinație schimbată.

Descriere Construcția-C1 – Locunta:

Imobilul are regim de înălțime Sp+P+1E . Suprafețele utile sunt împărțite conform releveului.

Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 1955 (aprox.), fiind efectuare renovări capitale la nivelul anilor 2007/2008 din documentele puse la dispoziție, acest lucru fiind observabil și la momentul inspecției conform stării efective din exterior a clădirii (nivel finisare, și lipsă stări degradare).

Clădirea C1 beneficiază de o extindere cu o seră din sticlă și structuri metalice, acoperită, în plus față de planurile avute la dispoziție, în fața fostului garaj (Nord). Totodată a fost construită o piscină din beton în spatele casei.

FINISAJE:

Nivelul general al finisării este considerat Superior.

EXTERIOR:

 • Finisarea la exterior este realizată prin tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior (considerată izolare termică optimă).
 • Tâmplăria exterioară: este de tip PVC /Al/lemn stratificat cu geam termopan (calitate generală superioară).
 • Ușa de la intrare este metalică, de un nivel calitativ superior.

INTERIOR:

 • nivelul finisajelor este estimat a fi unul superior.
 • Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate superioară, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet din lemn de o calitate superioară.
 • La subsol se consideră finisare medie (zonă tehnică, secundară).
 • Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate superioară (mozaic, faianță, tapet, scafe etc)+.
 • Plafoanele: sunt tencuite și prezintă măști din rigips, ce maschează spoturi luminoase de o calitate superioară.
 • Tâmplăria interioară: este din lemn, de o calitate superioară.
 • Electricitate de 220 V c.a./ panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii
 • Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz);
 • Apă curentă, alimentată din sistemul centralizat al localității, și canalizarea de colectare, ce deversează către sistemul centralizat de colectare al localității;
 • Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate superioară, (fără inspecție interioară efectuată);
 • Instalație de răcire – aparate clasice de aer condiționat; nu sunt identificate sisteme moderne de ventilație și control al calității, aerului, sau pompe de recuperare căldură;
 • Nu are BMS – sistem centralizat de monitorizare și control – Building Management System/Smart control.

Imobilul Subiect este compus din mai multe numere cadastrale, care, deși distincte, sunt parte a aceluiași corp de proprietate de fapt. În actul de proprietate și cartea funciară, după intabularea dreptului de proprietate, terenul este specificat ca fiind în folosință, pe toată perioada existenței clădirii, urmând regim prevăzut de Legea 18/1991, art. 36. Având în vedere prevederile sale, al utilizării exclusive și faptul că această formă a clădirii, în zonă protejată, va depăși durata de vârstă economică pentru o astfel de proprietate, nu au fost considerate deprecieri aplicabile unui drept parțial.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1461
(2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităților, atribuite, potrivit legii, în folosință veșnică sau în folosință pe durata existentei construcției, în vederea construirii de locuințe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuințe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuințelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporțional cu cota deținută din construcție.
(6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2)-(5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situației juridice a terenurilor.
SARCINI: Imobilul Subiect nu a fost verificat asupra tuturor aspectelor legale, fiind evaluat în ipoteza de lucru a unui drept de proprietate conform celui menționat mai sus, cu o posesie legală, responsabilă și în ipoteza liber de orice sarcini (în concordanță cu scopul evaluării, art. 775 Noul Cod de Procedură Civilă).

INCADRAREA URBANISTICĂ a Imobilului Subiect este de teren cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii, conform vecinătăților/documentelor /utilizării actuale. Nu sunt cunoscute la momentul evaluării alte limitări sau dispuneri urbanistice asupra Imobilului Subiect, iar datele sunt conforme cu imobilele din jur. Imobilul Subiect este amplasat în zonă protejată cu restricții de dezvoltare peste cele existente deja. Din cauza coeficienților urbanistici și restricțiile aferente modificării limitelor și clădirilor aferente amplasamentului, terenul este semnificativ afectat valoric (cu mai mult de jumătate sub coeficienții unui teren uzual și fără posibilitatea de depășire a regimului clădirilor din jur, sau limitelor urbanistice aplicabile zonei Z56 (protecție maximă)). Talpa la sol a clădirii și anexelor depășește limita legală permisă urbanistic.

http://urbanism.pmb.ro/#zoom=5.468499924227543&lat=330363.34298&lon=586617.74973&layers=BFFFFFFFFFFFFTFTTFTTTT

Licitaţia începe de la pretul de 3.109.566 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.