VILA 497 MP + TEREN 1146 MP in Crevedia, jud. Dâmboviţa

Descriere Licitație
Preț 598.420 Lei
Tip Constructie + Teren
Județ / Sector Dambovita
Localitate Crevedia
Adresă DC154, Crevedia 137180
Dosar nr. 1345/2013
Dată licitație 19 iulie 2022

.

.

.

.

In data de 19 IULIE 2022, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul LOT 59/1 este situat în com. Crevedia, jud. Dâmboviţa (VILA 59 din complexul rezidenţial Austrian Village), identificat cu număr cadastral 71020, întabulat în Cartea Funciară nr. 71020 a localităţii Crevedia, compus din teren în suprafaţă de 1.146 m.p., având categoria de folosinţă curţi – construcţii şi construcţia C1, având regim de înălțime P+1E+M, în suprafaţă construită la sol de 211 m.p. și cu o suprafață construită desfășurată de 497 m.p., împreună cu COTA INDIVIZĂ de 0,24% din LOTUL 32, situat în com. Crevedia, jud. Dâmboviţa (complexul rezidenţial Austrian Village), identificat cu nr. cad. 4979, întabulat în Cartea Funciară nr. 70666 a localităţii Crevedia, reprezentând pavilion tehnic (post trafo, bazin apă, bazin îngropat, spaţiu tehnic etc.) şi împreună cu COTA INDIVIZĂ de 0,24%, din LOTUL 60, situat în com. Crevedia, jud. Dâmboviţa (complexul rezidenţial Austrian Village), identificat cu nr. cad. 5049, întabulat în Cartea Funciară nr. 5154 a localităţii Crevedia, reprezentând drum acces.LOCALIZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat în com. Crevedia – Complexul Rezidențial ”Austrian Village”, în partea de Nord-Vest a orașului Buftea, în imediata apropiere a limitei administrative dintre jud. Dâmbovița (loc. Crevedia) și jud. Ilfov (or. Buftea).
Puncte de reper (linii pietonale): în partea de Est, la circa 400 ml – drumul național DN1A și Biserica Crevedia, iar în partea de Sud-Vest, la circa 1,2 km – drumul comunal DC77A, ce face legătura cu com. Samurcași (Sud) și Ciocănești (Nord-Vest).
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una predominant rezidențială, cu case de o calitate medie/peste medie, precum și cu mici spații de de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DC154 – DN1A).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
Nord: vilă similară, cu îngrădire provizorie;
Est: limită de protecție lac, proprietate publică, fără îngrădire;
Sud: spațiu comun (stație epurare ansamblu), fără îngrădire;
Vest: drum acces privat complex.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, pe o distanță foarte scurtă, de circa 20 ml, se realizează pe un drum privat de acces, asfaltat, ce se află în proprietatea și uzul coproprietarilor ansamblului rezidențial. Traficul auto este unul scăzut la nivelul arterelor principale. Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze/microbuze în regim maxi-taxi, la nivelul drumului principal DN1A.
Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul DN1A. Zona dispune de: lac de dimensiuni sub medii; ansambluri rezidențiale dezvoltate, sau în dezvoltare; magazine în număr suficient.
Utilități existente în zonă: electricitate, gaz (rețele publice), apă și canalizare (spații comune ansamblului rezidențial).DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 1.146,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 1.146,00 m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 28,52 ml, la drumul de acces privat. Din punct de vedere topografic, acesta este Usor inclinat, în două ape, spre Est (către lac) și spre Sud (către stația de epurare), având o formă aproximativ dreptunghiulară. Există arie de teren în exces (circa 450 m² ) 0 terenul liber de pe latura Sudică, ce poate fi valorificată separat.
Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat minimal (spațiu verde neîngrijit) și alei de circulație betonate, către drumul de acces. Acesta dispune de anexe: Nu (garajul este inclus în corpul clădirii).
Terenul este împrejmuit provizoriu la Nord.

 

 

CLĂDIRE C1 – Locuință unifamilială (vila 59), în suprafață construită la sol de 211,0 m² (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu regim de înălțime P+1E+M, cu o suprafață construită desfășurată de cca 497,0 m²; Imobilul Subiect are atribuit numărul cadastral 10196 (identificator electronic 71020) și este intabulat în Cartea Funciară nr. 71020(număr carte funciară vechi -) a UAT Crevedia. Locuință, cu regim de înălțime P+1E+M, este compartimentată conform tabelului anexat mai jos. Suprafețele utile sunt împărțite conform centralizatoarelor comunicate în același dosar, de către proprietară, anterior, la o vilă similară (53). Nu sunt disponibile relevee aferente clădirii. Această construcție a fost edificată în anul 2009 (aprox.) (conform documentelor puse la dispoziție/istoricului prin satelit), conform autorizației anexate eliberate în anul 2006 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală anexat, din anul 2008.

Învelitori: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din tablă tip Lindab. Această încadrează mansarda de tip open space, neamenajată. Sunt necesare reparații la nivelul sageacului / lemnului, cu strat suplimentar de vopsea/tratare.
Finisaje: (cu inspecție realizată în interior, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Nivelul general al finisării este considerat Mediu+ după finalizare, fiind necesare finisările interioare complet, fiind prezente doar ușile de acces, finisarea exterioară, ferestrele și tencuire la interior. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior, fără întreținere în ultimii ani decât ocazional, de către personalul administrativ ce mai stă în această clădire. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. Garajul dispune de o ușă acționată electric și ușă pentru acces pietonal către casă. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul ”la gri”, fiind doar aplicată tencuiala pe pereți. Tâmplăria interioară: doar unele elemente, fără valoare economică.
Instalațiile existente în clădire:
a) Electricitate de 220 V c.a./Trifazic, panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, fără nici un fel de accesorii, sau echipamente interioare. Electricitatea este funcțională interior;
b) Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz) – nedetectate la interior, în afara unor țevi de alimentare (fără accesorii, fără calorifere, fără centrală termică);
c) Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidrofor / sistemul centralizat al ansamblului rezidențial, și canalizarea de colectare, ce deversează către stația de epurare a ansamblului rezidențial;
d) Instalațiile sanitare – nu; singurele obiecte sanitare sunt de la un grup sanitar de la parter improvizat,
utilizat de către personalul administrativ ce mai stă în această clădire ocazional;
e) Instalație de răcire – nu.

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate, gaz, apă și canalizare.

OBSERVAȚII: Au fost observate inadvertențe la centralizarea suprafețelor utile/construite desfășurate din documentație/acte, fiind incluse eronat casa scării, garajul, terasele, în totalul exprimat, fiind aduse astfel corecțiile aproximate, pentru o mai fidelă descriere.

Licitaţia începe de la pretul de 598.420 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 836 Cod procedură civilă (livrare scutita din punct de vedere al TVA, in baza art. 292, alin. 2, lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).