Terenuri si constructie sat Fundeni Ilfov

Descriere Licitație
Preț 1.357.659 Lei
Tip terenuri si constructii
Județ / Sector ILFOV
Localitate sat Fundeni
Adresă str. Caporal Ene nr. 24
Dosar nr. 1659/2022
Dată licitație 23 noiembrie 2022

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

In data de 23 noiembrie 2022, ora 13.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

1. teren extravilan în suprafață de 2.500 m.p situat în comuna Dobroești, sat Fundeni, tarlaua 19, parcela 77/2, jud. Ilfov, înscris în Cartea Funciară nr. 54146 a localității Dobroești, având număr cadastral 54146, categoria de folosință livadă, deținut de reclamanta Tulearcă Georgiana în cotă de ¼ și de pârâta Filip Cătălina Mihaela în cotă de ¾,
2. teren intravilan în suprafață de 860 m.p, construcție C1 în suprafață construită la sol de 306 m.p și suprafață desfășurată de 507 m.p, regim de înălțime S+P+1+M, construită în 1994 și construcție C2 în suprafață construită la sol 52 m.p, cu regim de înălțime parter, construită în 1994, situat în comuna Dobroești, sat Fundeni, str. Caporal Ene nr. 24, jud. Ilfov, înscris în Cartea Funciară nr. 56816 a localității Dobroești, având numere cadastrale 56816, 56816- C1 și 56816-C2, categoria de folosință curți construcții, deținute de reclamanta Tulearcă Georgiana în cotă de ¼ și de pârâta Filip Cătălina Mihaela în cotă de ¾

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilită pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă, fiind avute în vedere preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar specialitatea construcții și evaluarea proprietății imobiliare Copoiu Niculae la data de 25.10.2021 și înregistrat la dosarul nr. 12192/1748/2020 al Judecătoriei Cornetu:
1. 649.254 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 2.500 m.p situat în comuna Dobroești, sat Fundeni, tarlaua 19, parcela 77/2, jud. Ilfov, înscris în Cartea Funciară nr. 54146 a localității Dobroești, având număr cadastral 54146, categoria de folosință livadă.
2. 1.357.659 lei pentru imobilul teren intravilan în suprafață de 860 m.p, construcție C1 în suprafață construită la sol de 306 m.p și suprafață desfășurată de 507 m.p, regim de înălțime S+P+1+M, construită în 1994 și construcție C2 în suprafață construită la sol 52 m.p, cu regim de înălțime parter, construită în 1994, situat în comuna Dobroești, sat Fundeni, str. Caporal Ene nr. 24, jud. Ilfov, înscris în Cartea Funciară nr. 56816 a localității Dobroești, având numere cadastrale 56816, 56816- C1 și 56816-C2, categoria de folosință curți construcții.