Terenuri Mihăilești

Descriere Licitație
Preț 3.449.495 Lei
Tip Teren intravilan
Județ / Sector Giurgiu
Localitate Mihailesti,
Adresă localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu
Dosar nr. 1667/2020 conexat cu 1668/2020
Dată licitație 12 ianuarie 2024

In data de 12 IANUARIE 2024, ORA 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile:

 

DESCRIERE:

1. TEREN INTRAVILAN (LOT PRINCIPAL), in suprafata de 210.000 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 4283, intabulat in Cartea Funciara nr. 34518 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,
2. COTA DE ½ DIN TERENUL INTRAVILAN (DRUM DE ACCES), in suprafata de 3.608 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 4285, intabulat in Cartea Funciara nr. 33585 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Vest a orașului Mihăilești, în microzona strada Complexului. PUNCTE DE REPER(linii pietonale): Lot 4+5 (IE 33585, 34518) în partea de Sud-Vest, la circa 500 ml –complex industrial/Country Club; în partea de Sud-Est, la circa 1km–intersecția dintre strada Complexului și DN6;în partea de Nord, la circa 400 ml –DJ412A.

Lot 2+3 (IE 34518) în partea de Sud-Vest, la circa 300/500 ml –acces la drumul public principal al zonei, DJ412A; în partea de Sud –rest fost complex agro-zootehnic, în paragină; în partea de Est –râul Argeș

Zona:

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case de o calitate sub medie/medie, precum și cu spații industriale de mică producție, agro-zootehnică, logistică, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DJ412A, DN6 București-Alexandria).Zona este una în general relativ dezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general sub mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a)Nord: terenuri libere, proprietăți private, fără îngrădire;

b)Est: terenuri libere, proprietăți private, fără îngrădire;

c)Sud: drumuri de acces parțial amenajate și terenuri libere, proprietăți private, fără îngrădire;

d)Vest: terenuri libere, proprietăți private, fără îngrădire

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate, cu două benzi de circulație. Nu există drumuri expres, sau autostrăzi, în relativa apropiere. La loturile 2+3, ultimele segmente de drum, pe o distanță de circa 300 ml (Lot 2)și500 ml (Lot 3),se realizează pe un drum privat de acces, betonat, dar corodat, foarte îngust (maxim o singură bandă de circulație). La loturile 4+5, ultimele segmente de drum, pe o distanță de circa 400 ml spre N-Eși 500 ml spre S-V, se realizează pe un drum public de acces. Doar drumul dinspre N-E este parțial pietruit. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (DN6). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale.

Utilități existente în zonă: electricitate(lângă proprietate, fără racord), gaz(la drumurile asfaltate);apă și canalizare în regie proprie (neamenajate).

Date fiscale aprox.: Rangul localității –III, Zona în cadrul localității –C / Teren ocupat –0,0m² , Teren liber –221.690,00m².DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENURILE:

 

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul nu este amenajat. Terenul cu nr. 5 (lotul mare) este exploatat agricol. Acesta dispune de anexe: Nu. Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos. Zona de acces este pavată și amenajată cu gazon verde și luminatoare de gradină.

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate (lângă proprietate, fără racord), gaz (la drumurile asfaltate); apă și canalizare în regie proprie (neamenajate).

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

1) 3.449.495,25 lei, pentru imobilul TEREN INTRAVILAN (LOT PRINCIPAL), in suprafata de 210.000 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 4283, intabulat in Cartea Funciara nr. 34518 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,

2) 29.609,25 lei, pentru imobilul COTA DE ½ DIN TERENUL INTRAVILAN (DRUM DE ACCES), in suprafata de 3.608 mp, situat in localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, identificat cu numar cadastral 4285, intabulat in Cartea Funciara nr. 33585 a localitatii Mihailesti, judetul Giurgiu,