Teren în Vârteju, oraș Măgurele

Descriere Licitație
Preț 30.750 Lei
Tip Terenuri intravilan
Județ / Sector Ilfov
Localitate sat. Vârteju, or. Măgurele
Adresă Teren în oraş Măgurele, sat Vârteju, T192, P689/11, jud. Ilfov, nr. cad. 64199, Cartea Funciară nr. 64199.
Dosar nr. 1065/DCA/2016
Dată licitație 14 septembrie 2021

 

In data de 14 SEPTEMBRIE 2021, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:


AMPLASARE:

Teren intravilan în suprafață de 1.250 m.p., categoria de folosință arabil,  situat în oraş Măgurele, sat Vârteju, T192, P689/11, jud. Ilfov, identificat cu nr. cad. 64199, întabulat în Cartea Funciară nr. 64199 a loc. Măgurele, jud. Ilfov.


DESCRIEREA ZONEI:

Localizarea terenului în zonă este periferică, înafara localității în zona de intravilan pentru terenul din Loc .Varteju, Jud. Ilfov, T192, P689/11.


DATE GENERALE:

Terenul intravilan cu suprafața de 1.250 mp, este plat, cu deschidere la drum de exploatare, care face legătura cu strada Bradului între comuna Cornetu și sat. Varteju. Terenul are formă regulată– cca. 5 m deschidere la drumul de exploatare, și tot cca 5m în partea din spate către pârâul Sabar la Nord.


Licitaţia începe de la preţul de 30.750 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.