Terenuri în Platonești

Descriere Licitație
Preț 171.417 Lei
Tip Terenuri în Platonești
Județ / Sector Ialomița
Localitate Platonești
Adresă Sat. Lăcusteni, Str. Gării nr.1
Dosar nr. 588/2019
Dată licitație 24 februarie 2023

 

In data de 24 FEBRUARIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile,  proprietatea debitorului ECOCEREAL PROD SRL, , cu sediul în Comuna Platoneşti, sat Lăcusteni, str. Gării nr. 1, județul Ialomița, respectiv:

  1. Imobil situat în com. Platoneşti, str. Gării nr. 1, jud. Ialomiţa, identificat cu nr. cad. 20178, întabulat în Cartea Funciară nr. 20178 a loc. Platoneşti, jud. Ialomiţa, compus din teren în suprafaţă de 12.692 m.p. (12.717 m.p. conform măsurători), cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă arabil şi construcţiile C1, în suprafaţă construită de 205 m.p., C2, în suprafaţă construită de 47 m.p., C3, în suprafaţă construită de 29 m.p., C4, în suprafaţă construită de 32 m.p.,
  2. Imobil situat în com. Platoneşti, sat Lacusteni, jud. Ialomiţa, identificat cu nr. cad. 21105, întabulat în Cartea Funciară nr. 21105 a loc. Platoneşti, jud. Ialomiţa, compus din teren în suprafaţă de 4.900 m.p., cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă arabil.


LOCALIZAREA:

Localizare: Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Suda localității Lăcusteni, comuna Platonesti.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case de o calitate submedie si medie, precum și cu terenuri cu utilizare agricola). Zona este una în general subdezvoltată, de un nivel calitativ general submediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este departe de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (Slobozia, Constanța, București).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a) Nord: imobile rezidențiale;

b) Est: terenuri uz agricol;

c) Sud: terenuri uz agricol si drum de acces

d) Vest: drum de acces

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri comunale pietruite, pe ultimul segment de circa 330 ml, din DJ212. Traficul auto este unul mediul a nivelul arterelor principale (DJ212). Transportul în comun este slab dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze, microbuze în regim maxi-taxi;

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special In localitatea Platonesti.

Utilități existente în zonă: electricitate.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Terenurile: au o suprafață cumulata totală de 17.617,00m²(vezi detalierea mai jos), cu o dublă deschidere de 80,00ml, la drumul de acces (str. Gării).

➢Teren în suprafață totală de 12.717m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 12.692m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară20178 din 24.10.2019), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Arabil;

➢Teren în suprafață totală de 4900m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 4900m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară21105 din 24.10.2019), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Arabil;

Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulară.

Împrejmuire și amenajări teren:

Terenul de 12717 este amenajat in vederea derulării de activități industrial agricole, dispunând si de 4 construcții industrial edilitare. Terenul de 4900 este neamenajat. Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos.

 

Construcții existente pe terenul cu CF 20178 sunt următoarele:

-20178 -C1 suprafață construită la sol 205 m²

-20178 -C2suprata construita la sol 47m²

-20178 -C3suprata construita la sol 29m²

-20178 -C4suprata construita la sol 32m²Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel:

Structura este de tip cadru din zidărie portantă, închideri perimetrale din cărămidă de tip cărămidă plină. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat.

Învelitori: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din țiglă ceramică/ tablă simplă.

Sunt necesare investiții pentru reabilitarea construcțiilor existente.

Instalațiile existente în clădire:

a) Electricitate de 380V c.a./Trifazic,-instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;

b) Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidroforLicitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

  1. 171.417,12 lei, inclusiv TVA (144.048 lei, la care s-a adăugat TVA în sumă de 27.369,12 lei), pentru imobilul situat în com. Platoneşti, str. Gării nr. 1, jud. Ialomiţa, identificat cu nr. cad. 20178, întabulat în Cartea Funciară nr. 20178 a loc. Platoneşti, jud. Ialomiţa,
  2. 42.640,97 lei,inclusiv TVA (35.832,75 lei, la care s-a adăugat TVA în sumă de 6.808,22 lei), pentru imobilul situat în com. Platoneşti, sat Lacusteni, jud. Ialomiţa, identificat cu nr. cad. 21105, întabulat în Cartea Funciară nr. 21105 a loc. Platoneşti, jud. Ialomiţa,