TERENURI IN ORAS PANTELIMON, ILFOV

Descriere Licitație
Preț 22.050 Lei
Tip Terenuri Extravilan
Județ / Sector Ilfov
Localitate Pantelimon
Adresă sat Pantelimon, jud. Ilfov, tarla 55, parcela 526/167, 524/171, 529/168, 524/169, 526/170, 524/166
Dosar nr. 1191/dca/2012
Dată licitație 18 aprilie 2022

 

În data de 18 APRILIE 2022, ora 13:00,, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilele sunt situate în sat Pantelimon, jud. Ilfov, tarla 55, parcela 526/167, 524/171, 529/168, 524/169, 526/170, 524/166, respectiv:

1. imobilul lot 2 compus din teren în suprafaţă de 350 m.p., situat în oraşul Pantelimon, jud. Ilfov, tarla 55, parcela 526/167, 524/171, 529/168, 524/169, 526/170, 524/166, având nr. cadastral 2764/2 intabulat în Cartea Funciară nr. 6762 a localităţii Pantelimon, împreună cu cota parte indiviză de 1.56 %, respectiv suprafaţa de 84,51 m.p. din terenul identificat ca fiind Lotul 57 – cale de acces în suprafaţă totală de 5.424,31 m.p. situat în oraşul Pantelimon jud. Ilfov, tarla 55, parcela 526/167, 524/171, 529/168, 524/169, 526/170, 524/166, identificat cu nr. cad. 2764/57, intabulat în Cartea Funciară nr. 6817 a localităţii Pantelimon,
2. imobilul lot 3, compus din teren în suprafaţă de 350 m.p., situat în oraş Pantelimon, jud. Ilfov, tarla 55, parcela 526/167, 524/171, 529/168, 524/169, 526/170, 524/166, identificat cu nr. cad. 2764/3, intabulat în Cartea Funciară nr. 6763 a localităţii Pantelimon, împreună cu cota parte indiviză de 1,56 %, respectiv suprafaţa de 84,51 m.p. din terenul identificat ca fiind lotul 57 – cale de acces în suprafaţă totală de 5.424,31 m.p. situat în oraşul Pantelimon, jud. Ilfov, tarla 55, parcela 526/167, 524/171, 529/168, 524/169, 526/170, 524/166, identificat cu nr. cad. 2764/57 intabulat în Cartea Funciară nr. 6817 a localităţii PantelimonDESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE:

Orașul Pantelimon, județul Ilfov, este integrat din punt de vedere economic cu București, însă în el funcționează unele companii locale, active mai ales în industria alimentară.

Pantelimonul este traversat de două axe principale de transport rutier, DN3 și centura Bucureștiului. Este traversat și de calea ferată București-Constanța.

La est de șoseaua de centură, orașul continuă cu o zonă cu clădiri mai rare și mai recent construite. Zona este mixtă industrială(la șosea) și rezidențială (în plan îndepărtat), cu dezvoltare redusă, imobilele având regim de înălțime maxim P+2E.

Fiind aflat în imediata proximitate a Bucureștiului, rețeaua de transporta a orașului este strâns legată de cea a metropolei. Artere de circulație sunt: DN3(BD. Biruinței), șoseaua Cernica, asfaltate, cu o bandă pe sens(crează blocaje), la care se adaugă străzi principale și secundare.

Terenul este situat în orasul Pantelimon, in exteriorul soselei de centura, intre DN3(BD. Biruintei) si soseaua Cernica, vis-a-vis de Acumulatorul. Accesul din sosea se face pe drum de pamant.

Utilități: energie electrica, gaze(in zona).

Detaliu din PUG Pantelimon, tarla 55 subtraversata de magistrala de gaze si zona de protectie 40 m;DESCRIEREA TERENULUI:

Date generale: 2 loturi având suprafață de 350 mp fiecare, având deschidere proprie de 17.89 m la drum de acces de pământ, neînțărușate și neîngrădite.

Dimensiunea lotului: 17.89 x 19.62 m

Forma: regulată

Înclinare: plan, fiind acoperit doar de vegetație.

Stare teren: neexploatat

Imobilul-cele 2 loturi de teren- are posibila schimbare de destinație din extravilan în intravilan, dar categoria de folosință rămâne arabil.

Restricții: terenuri neconstruibile, fiind subtraversate de conducta magistrală de gaze de înaltă presiune și de zona de protecție de 40 m.

Licitaţia începe de la următoarele preţuri:

1. 22.050 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 2764/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 6762 a localităţii Pantelimon, împreună cu cota parte indiviză de 1.56 %,
2. 22.050 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 2764/3, întabulat în Cartea Funciară nr. 6763 a localităţii Pantelimon, împreună cu cota parte indiviză de 1.56 %,

reprezentând 75% din preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert Tehnic Evaluator Simona Norina Hobjila.