Terenuri în Odobești, Jariștea și Câmpineanca

Descriere Licitație
Preț 131.050 Lei
Tip Cote de 1/3 din Terenuri agricole
Județ / Sector Vrancea
Localitate Odobeşti, Jariştea și Câmpineanca
Adresă Localitățile Odobeşti, Jariştea și Câmpineanca
Dosar nr. 903/2019
Dată licitație 18 decembrie 2023

In data de 18 DECEMBRIE 2023, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile:

ENUMERARE:

1. Imobilul reprezentat de cota de 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 11.600 m.p., situat în com. Câmpineanca, jud. Vrancea, tarla 108, parcela 2908, identificat cu nr. cad. 56290, întabulat în Cartea Funciară nr. 56290 a loc. Câmpineanca, jud. Vrancea, (destinație – agricol);

2. Imobilul reprezentat de cota de 1/3 din imobilul situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 21, parcelele 1226, 1226/1, 1226/2, identificat cu nr. cad. 2133N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50552 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, compus din teren în suprafaţă de 5.690 m.p., construcţia C1 – locuinţă, construcţia C2 – anexă, construcţia C3 – anexă, construcţia C4 – anexă, construcţia C5 – anexă (destinație – cramă);

3. Imobilul reprezentat de cota de 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 2.800 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 235, parcela 1397/23, identificat cu nr. cad. 50529, întabulat în Cartea Funciară nr. 50529 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – vie);

4. Imobilul reprezentat de cota de 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 3.600 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 235, parcela 1397/24, identificat cu nr. cad. 50527, întabulat în Cartea Funciară nr. 50527 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – vie);

5. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 4.700 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 145/1, parcela 856/4, identificat cu nr. cad. 53226, întabulat în Cartea Funciară nr. 53226 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – vie);

6. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 4.100 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 154/1, parcela 902/1, identificat cu nr. cad. 2132N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50550 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

7. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 3.600 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 154/1, parcela 902/1, identificat cu nr. cad. 53228, întabulat în Cartea Funciară nr. 53228 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

8. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 5.600 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 235, parcela 1397/29, identificat cu nr. cad. 2129N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50554 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

9. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 1.870 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 154/1, parcela 902/10, identificat cu nr. cad. 50532, întabulat în Cartea Funciară nr. 50532 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

10. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 3.250 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 235, parcela 1397/28, identificat cu nr. cad. 2127N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50531 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

11. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 4.200 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 154/1, parcela 902/10, identificat cu nr. cad. 53227, întabulat în Cartea Funciară nr. 53227 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

12. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 3.600 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 235, parcela 1397/24, identificat cu nr. cad. 1367N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50528 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

13. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 20.000 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 1, parcela 1/2, identificat cu nr. cad. 2112N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50549 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – pădure);

14. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 20.000 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 1, parcela 1/2, identificat cu nr. cad. 2113N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50553 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – pădure);

15. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 12.000 m.p. situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 108, parcela 2908, identificat cu nr. cad. 2888N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50548 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – pădure);

16. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 26.015 m.p., situat în com. Odobeşti, jud. Vrancea, tarla 62, parcela 1829, identificat cu nr. cad. 3473N, întabulat în Cartea Funciară nr. 55498 a loc. Odobeşti, jud. Vrancea, (destinație – vie);

17. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 9.760 m.p., situat în com. Odobeşti, jud. Vrancea, tarla 103, parcela 2862, identificat cu nr. cad. 51163, întabulat în Cartea Funciară nr. 51163 a loc. Odobeşti, jud. Vrancea (destinație – agricol)

18. Imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 9.600 m.p., situat în com. Odobeşti, jud. Vrancea, tarla 6, parcela 19/2, identificat cu nr. cad. 50244, întabulat în Cartea Funciară nr. 50244 a loc. Odobeşti, jud. Vrancea (destinație – agricol).DESCRIERE:

Terenuri distincte în suprafață totală cumulată de 153.026,00m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 152.570,00m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație Extravilan (categoria de folosință și utilizare ca vie, arabil, pădure) și Intravilan, categoria de folosință Curți/construcții cu arabil parțial (Lot 2, 3).

Clădiri, în suprafață construită cumulată la sol de cca 543,7m² (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu regim de înălțime Parter, Sp+Parter, cu o suprafață construită desfășurată de cca 543,7m², defalcate după cum urmează:

Imobilul Subiect are atribuit număr cadastral (identificator electronic/Carte Funciară-) pe UAT Odobești, Jariștea, Câmpineanca. Segmentul de piață căruia i se adresează această proprietate este cel Industrial agricol .LOCALIZARE:

Imobilul Subiect (loturile principale) este situat semicentral, în diverse amplasamente ale comunelor Odobești, Jariștea și Câmpineanca.ZONA:

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case de o calitate submedie, precum și cu spații întinse cu terenuri agricole (vie) (zonă dezvoltată în principal pe segmentul viticol). Zona este una în general subdezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general sub mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. Focșani).

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate pentru loturile2și 17. Pentru terenurile cu viță de vie (fără Lot 6), accesul se realizează pe un segment relativ scurt, pe un drum agricol. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (DN2M și DN2D). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special în aria municipiului Focșani.

Utilități existente în zonă: electricitate și apă curentă (sau puț forat) și canalizare/fosă septică în regie proprie.

Date fiscale aprox. pentru Lot 1+2:

Rangul localității –IV, Zona în cadrul localității –A

Bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente –NU

An edificare clădire (PIF) –1960;

Vechime clădire –61,00ani

Arie construit desfășurată (Adc) considerată –470,30(clădiri principale) + 73,40m² (anexe)

Renovări majore conform accepțiunii date în normele Codului Fiscal –NU.

Starea tehnică a clădirii -Buna ;

Mediul de folosință în care se află clădirea – În_mediu_normal .

Finisaje –Sub Mediu(Lot 2 (C1+C3)), sau satisfăcător în rest(C2, 4, 5). Structura –zidărie cărămidă


Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitație conform art. 837 Cod procedură civilă:

1) 9.990,75 lei pentru imobilul reprezentat de cota de 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 11.600 m.p., situat în com. Câmpineanca, jud. Vrancea, tarla 108, parcela 2908, identificat cu nr. cad. 56290, întabulat în Cartea Funciară nr. 56290 a loc. Câmpineanca, jud. Vrancea, (destinație – agricol);

2) 131.050,50 lei, pentru imobilul reprezentat de cota de 1/3 din imobilul situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 21, parcelele 1226, 1226/1, 1226/2, identificat cu nr. cad. 2133N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50552 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, compus din teren în suprafaţă de 5.690 m.p., construcţia C1 – locuinţă, construcţia C2 – anexă, construcţia C3 – anexă, construcţia C4 – anexă, construcţia C5 – anexă (destinație – cramă);

3) 6.717,75 lei, pentru imobilul reprezentat de cota de 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 2.800 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 235, parcela 1397/23, identificat cu nr. cad. 50529, întabulat în Cartea Funciară nr. 50529 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – vie);

4) 8.634,75 lei, pentru imobilul reprezentat de cota de 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 3.600 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 235, parcela 1397/24, identificat cu nr. cad. 50527, întabulat în Cartea Funciară nr. 50527 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – vie);

5) 11.236,50 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 4.700 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 145/1, parcela 856/4, identificat cu nr. cad. 53226, întabulat în Cartea Funciară nr. 53226 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – vie);

6) 10.235,25 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 4.100 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 154/1, parcela 902/1, identificat cu nr. cad. 2132N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50550 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

7) 8.634,75 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 3.600 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 154/1, parcela 902/1, identificat cu nr. cad. 53228, întabulat în Cartea Funciară nr. 53228 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

8) 13.752,75 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 5.600 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 235, parcela 1397/29, identificat cu nr. cad. 2129N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50554 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

9) 4.482 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 1.870 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 154/1, parcela 902/10, identificat cu nr. cad. 50532, întabulat în Cartea Funciară nr. 50532 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

10) 7.804,50 lei, pentru imobilul represent at de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 3.250 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 235, parcela 1397/28, identificat cu nr. cad. 2127N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50531 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

11) 10.198,50 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 4.200 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 154/1, parcela 902/10, identificat cu nr. cad. 53227, întabulat în Cartea Funciară nr. 53227 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

12) 8.634,75 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 3.600 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 235, parcela 1397/24, identificat cu nr. cad. 1367N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50528 a loc. Jariştea, jud. Vrancea, (destinație – vie);

13) 6.106,50 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 20.000 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 1, parcela 1/2, identificat cu nr. cad. 2112N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50549 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – padure);

14) 6.106,50 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 20.000 m.p., situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 1, parcela 1/2, identificat cu nr. cad. 2113N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50553 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – padure);

15) 10.332,75 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 12.000 m.p. situat în com. Jariştea, jud. Vrancea, tarla 108, parcela 2908, identificat cu nr. cad. 2888N, întabulat în Cartea Funciară nr. 50548 a loc. Jariştea, jud. Vrancea (destinație – padure);

16) 62.435,25 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 26.015 m.p., situat în com. Odobeşti, jud. Vrancea, tarla 62, parcela 1829, identificat cu nr. cad. 3473N, întabulat în Cartea Funciară nr. 55498 a loc. Odobeşti, jud. Vrancea, (destinație – vie);

17) 8.403 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 9.760 m.p., situat în com. Odobeşti, jud. Vrancea, tarla 103, parcela 2862, identificat cu nr. cad. 51163, întabulat în Cartea Funciară nr. 51163 a loc. Odobeşti, jud. Vrancea (destinație – agricol);

18) 8.341,50 lei, pentru imobilul reprezentat de COTA DE 1/3 din imobilul teren în suprafaţă de 9.600 m.p., situat în com. Odobeşti, jud. Vrancea, tarla 6, parcela 19/2, identificat cu nr. cad. 50244, întabulat în Cartea Funciară nr. 50244 a loc. Odobeşti, jud. Vrancea (destinație – agricol).