Terenuri extravilane Teleorman

Descriere Licitație
Preț 59.596 Lei
Tip terenuri
Județ / Sector Teleormam
Localitate Contesti, Pietrosani si Bragadiru
Adresă tarla 44/5, parcela 30, lot 2
Dosar nr. 688/2022
Dată licitație 14 noiembrie 2022

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

In data de 14 NOIEMBRIE 2022, ora 11:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

 

1. teren extravilan în suprafață de 2.500 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 43, parcela 22, identificat cu număr cadastral 20564, întabulat în Cartea Funciară nr. 20564 a loc. Contești, jud. Teleorman,
2. teren extravilan în suprafață de 7.500 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 14/2, parcela 10, identificat cu număr cadastral 20577, întabulat în Cartea Funciară nr. 20577 a loc. Contești, jud. Teleorman,
3. teren extravilan în suprafață de 350 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 19, parcela 120, identificat cu număr cadastral 20581, întabulat în Cartea Funciară nr. 20581 a loc. Contești, jud. Teleorman,
4. teren extravilan în suprafață de 5.000 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 40, parcela 26, identificat cu număr cadastral 20594, întabulat în Cartea Funciară nr. 20594 a loc. Contești, jud. Teleorman,
5. teren extravilan în suprafață de 4.000 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 9, parcela 229, identificat cu număr cadastral 20580, întabulat în Cartea Funciară nr. 20580 a loc. Contești, jud. Teleorman,
6. teren extravilan în suprafață de 12.000 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 55/2, parcela 4, identificat cu număr cadastral 20576, întabulat în Cartea Funciară nr. 20576 a loc. Contești, jud. Teleorman,
7. teren extravilan în suprafață de 4.987 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 46, parcela 19, identificat cu număr cadastral 22036, întabulat în Cartea Funciară nr. 22036 a loc. Contești, jud. Teleorman,
8. teren extravilan în suprafață de 8.500 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 55/2, parcela 3, identificat cu număr cadastral 20582, întabulat în Cartea Funciară nr. 20582 a loc. Contești, jud. Teleorman,
9. teren extravilan în suprafață de 8.900 m.p., situat în Pietrosani, jud. Teleorman, tarla 51, parcela 226, identificat cu număr cadastral 20895, întabulat în Cartea Funciară nr. 20895 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman,
10. teren extravilan în suprafață de 2.800 m.p., situat în Pietrosani, jud. Teleorman, tarla 58, parcela 239, identificat cu număr cadastral 20902, întabulat în Cartea Funciară nr. 20902 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman,
11. teren extravilan în suprafață de 25.000 m.p., situat în Bragadiru, jud. Teleorman, tarla 41, parcela 12, identificat cu număr cadastral 20681, întabulat în Cartea Funciară nr. 20681 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman,
12. teren extravilan în suprafață de 6.316 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 112, 114, parcela 3, identificat cu număr cadastral 22514, întabulat în Cartea Funciară nr. 22514 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman,
13. teren extravilan în suprafață de 5.000 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 43/5, parcela 59, lot 1, identificat cu număr cadastral 29418, întabulat în Cartea Funciară nr. 29418 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman,
14. teren extravilan în suprafață de 2.410 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 44/5, parcela 30, lot 1, identificat cu număr cadastral 29983, întabulat în Cartea Funciară nr. 29983 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman,
15. teren extravilan în suprafață de 4.732 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 44/5, parcela 30, lot 2, identificat cu număr cadastral 29984, întabulat în Cartea Funciară nr. 29984 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman,
16. teren extravilan în suprafață de 7.323 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 124, parcela 137, lot 2, identificat cu număr cadastral 31481, întabulat în Cartea Funciară nr. 31481 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman,
17. teren extravilan în suprafață de 6.316 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 112, 114, parcela 3, identificat cu număr cadastral 22468, întabulat în Cartea Funciară nr. 22468 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman.LOCALIZARE

Terenuri agricole situate în aria administrativă a or. Zimnicea, satele Contești, Bragadiru, Pietroșani, terenuri agricole, județul Teleorman, cod poștal 145400, denumite în continuare Imobilul Subiect, compuse din:
Terenuri (17 loturi de teren distincte), în suprafață totală cumulată de 113.634,00 m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 113.634,00 m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație Extravilan, categoria de folosință Arabil;

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una industrial-agricolă, cu terenuri agricole de o calitate bună. În zonă există amplasamente industriale izolate, doar de-a lungul drumurilor principale. Zona este una în general subdezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general sub mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ departe de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. Alexandria, sau mun. București).
Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: terenuri agricole, proprietate privată, fără îngrădire;
b) Est: terenuri agricole, proprietate privată, fără îngrădire;
c) Sud: terenuri agricole, proprietate privată, fără îngrădire;
d) Vest: terenuri agricole, proprietate privată, fără îngrădire.
Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri de exploatare agricolă, de o calitate satisfăcătoare. Nu sunt cunoscute date privind regimul juridic și dimensiunile drumurilor existente de la proprietate, până la drumurile publice principale ale zonei (DN51, DJ506, DN5C).
Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale.
Utilități existente în zonă: electricitate, gaz (la drumurile principale, la peste 1 km de proprietate).DESCRIERE

TERENUL: are o suprafață totală cumulată (din 17 loturi distincte) de 113.634,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 113.634,00 m² (conform actelor), cu o singură deschidere medie de circa 12 ml, la drumuri de exploatare agricole. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus. Calitatea generală a terenurilor agricole din zonă este una bună (nu sunt cunoscute date/studii efectuate la Imobilul Subiect, privind structura, adâncimea pânzei freatice, analize contaminare, rotația culturilor, etc).

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit in prezentul dosar de executare:

 1. suma de 5.544 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 2.500 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 43, parcela 22, identificat cu număr cadastral 20564, întabulat în Cartea Funciară nr. 20564 a loc. Contești, jud. Teleorman,
 2. suma de 16.926 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 7.500 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 14/2, parcela 10, identificat cu număr cadastral 20577, întabulat în Cartea Funciară nr. 20577 a loc. Contești, jud. Teleorman,
 3. suma de 772 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 350 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 19, parcela 120, identificat cu număr cadastral 20581, întabulat în Cartea Funciară nr. 20581 a loc. Contești, jud. Teleorman,
 4. suma de 11.186 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 5.000 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 40, parcela 26, identificat cu număr cadastral 20594, întabulat în Cartea Funciară nr. 20594 a loc. Contești, jud. Teleorman,
 5. suma de 8.930 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 4.000 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 9, parcela 229, identificat cu număr cadastral 20580, întabulat în Cartea Funciară nr. 20580 a loc. Contești, jud. Teleorman,
 6. suma de 27.492 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 12.000 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 55/2, parcela 4, identificat cu număr cadastral 20576, întabulat în Cartea Funciară nr. 20576 a loc. Contești, jud. Teleorman,
 7. suma de 11.157 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 4.987 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 46, parcela 19, identificat cu număr cadastral 22036, întabulat în Cartea Funciară nr. 22036 a loc. Contești, jud. Teleorman,
 8. suma de 19.266 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 8.500 m.p., situat în Contești, jud. Teleorman, tarla 55/2, parcela 3, identificat cu număr cadastral 20582, întabulat în Cartea Funciară nr. 20582 a loc. Contești, jud. Teleorman,
 9. suma de 20.175 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 8.900 m.p., situat în Pietrosani, jud. Teleorman, tarla 51, parcela 226, identificat cu număr cadastral 20895, întabulat în Cartea Funciară nr. 20895 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman,
 10. suma de 6.223 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 2.800 m.p., situat în Pietrosani, jud. Teleorman, tarla 58, parcela 239, identificat cu număr cadastral 20902, întabulat în Cartea Funciară nr. 20902 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman,
 11. suma de 59.596 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 25.000 m.p., situat în Bragadiru, jud. Teleorman, tarla 41, parcela 12, identificat cu număr cadastral 20681, întabulat în Cartea Funciară nr. 20681 a loc. Pietrosani, jud. Teleorman,
 12. suma de 14.191 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 6.316 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 112, 114, parcela 3, identificat cu număr cadastral 22514, întabulat în Cartea Funciară nr. 22514 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman,
 13. suma de 11.186 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 5.000 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 43/5, parcela 59, lot 1, identificat cu număr cadastral 29418, întabulat în Cartea Funciară nr. 29418 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman,
 14. suma de 5.344 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 2.410 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 44/5, parcela 30, lot 1, identificat cu număr cadastral 29983, întabulat în Cartea Funciară nr. 29983 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman,
 1. suma de 10.586 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 4.732 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 44/5, parcela 30, lot 2, identificat cu număr cadastral 29984, întabulat în Cartea Funciară nr. 29984 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman,
 2. suma de 16.526 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 7.323 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 124, parcela 137, lot 2, identificat cu număr cadastral 31481, întabulat în Cartea Funciară nr. 31481 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman,
 3. suma de 14.191 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul teren în suprafață de 6.316 m.p., situat în Zimnicea, jud. Teleorman, tarla 112, 114, parcela 3, identificat cu număr cadastral 22468, întabulat în Cartea Funciară nr. 22468 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman.