2 terenuri extravilane si un teren intravilan cu constructii situate in Valeni, Jud. Olt – 2693/2023

Descriere Licitație
Preț 22.894 Lei
Tip Terenuri extravilane si teren intravilan cu constructii
Județ / Sector OLT
Localitate Videle
Adresă în comuna Văleni, sat Văleni,
Dosar nr. 2693/2023
Dată licitație 20 mai 2024

 

 

 

In data de 20 MAI 2024, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ COȘOREANU & ASOCIAȚII din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere

Cotelor de 1/3 din următoarele imobile:

  1. TEREN EXTRAVILAN, situat în comuna Văleni, sat Văleni, tarla 52, parcela 26, județul Olt, neîmprejmuit, în suprafață de 1.500 m.p., având nr. Cadastral 54878, intabulat în Cartea Funciară nr. 54878 Valeni,

 

  1. TEREN EXTRAVILAN, situat în comuna Văleni, sat Văleni, tarla 48, parcela 33,33, județul Olt, în suprafață de 5.445 m.p., având nr. Cadastral 54637, intabulat în Cartea Funciară nr. 54637 Valeni,

 

  1. TEREN INTRAVILAN CU CONSTRUCTII, situat în comuna Văleni, sat Văleni, str. Regina Maria nr. 48, județul Olt, compus din teren intravilan în suprafață de 3.480 m.p. (din acte) și 3.849 m.p. (din măsurători), categorie curti constructii în suprafață de 977 m.p., tarla 72, parcela 46 și categorie arabil în suprafață de 2.872 m.p., tarla 72, parcela 42, 43, 45, având nr. Cadastral 50741 și constructiile C1 – casa de locuit, regim de înaltime parter, structură din paianta acoperita cu tabla, construită la sol în suprafață de 66 m.p. având nr. Cadastral 50741-C1 și C2 – anexă, regim de înaltime parter, structură din paianta acoperita cu tigla, construită la sol în suprafață de 27 m.p. având nr. Cadastral 50741-C2, intabulate în Cartea Funciară nr. 50741 Valeni

 

LOCALIZARE:

Văleni este o comună în județul Olt, Muntenia, formată din satele Mandra, Popești, Tirișneag și Văleni (reședința).

Conformrecensământului efectuat în 2021, populația comunei Văleni se ridică la 2.294 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2011, când fuseseră înregistrați 2.826 de locuitori. Rangul localității în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 este IV.

Comuna este traversata de DJ 546 și DJ 679. Întinderea teritoriului administrativ este de 6723 ha, cu următoarele vecinătăți:
a N- comunele Nicolae Titulescu și Ghimpețeni, la S- comuna Seaca, la E- județul Teleorman, la V- comuna Stoicănești. Comuna Văleni are alimentare cu apa realizata din retele de conducte avand o lungime L=23 Km. Transformările structurale din economia românească, cauzate de trecerea spre o economie de piață, au condus la mutații semnificative și în formele economice și sociale la nivelul comunei Văleni. Economia localității a evoluat în condiții dificile, specifice tranziției către economia de piața, pe fondul unor fenomene economice greu de stăpânit în condiții sociale mici sub nivelul normal, dând semne evidente ale stopării declinului economic.

Agricultura: după Decembrie 1989, în agricultura comunei Văleni au avut loc importante mutații reflectate în structura pe categorii de unități, precum și în destinația și modul de valorificare a producției. Desfășurarea procesului de privatizare în baza aplicării Legii nr. 18/1991 a schimbat în esență structura proprietarii funciare în cadrul localității , preponderentă devenind proprietatea privata asupra pământului. Ca organizare, în localitate se disting trei forme principale de exploatații agricole: familiale simple, care reprezintă mica proprietate, exploatații agricole organizate asociativ, ce funcționează ca societăți agricole cu personalitate juridica, dar fără caracter comercial și societăți comerciale (SC SOFI SRL – 21 salariați , SC MANDRA TANDEM SRL – 14 salariați, SA Unirea – 14 salariați, SC AGRODASMIOV SRL – 8 salariați, SC LUKONS SRL – 5 salariați, alte firme – 35 salariați). Producția vegetala obținută în ultimi ani a fost influențată pe de o parte de micșorarea suprafețelor la majoritatea culturilor, iar pe de alta parte de acțiunea mai puțin favorabila a factorilor climatici, reducerea considerabila a fertilizării, climatizării si irigării culturilor. Autonomia unităților și societăților agricole private în stabilirea structurii suprafețelor cultivate a condus la unele mutații-creșterea mai accentuată a sectorului suprafețelor cultivate cu floarea – soarelui, soia boabe, concomitent cu scăderea suprafețelor cultivate cu grâu si secară, orz si orzoaică, comparativa cu anul 1989.

Proprietatea terenului intravilan cu constructiile este localizata in zona de sud a comunei, la strada principala, adiacent intersectiei dintre str. Regina Maria (DJ 679B) si str. Bindulesti. Strazile sunt asfaltate, cu dublu sens si o banda pe sens. Zona este mixta – preponderent rezidentiala (case vechi, parter, edificate in anii 1950-1980 si vile cu regim de inaltime P+1-2E, edificate dupa anul 2000, dar si agricola (loturi de teren intravilan agricol. Utilitati in zona: electricitate, apa (in zona centrala).

Proprietatea terenurilor extravilane este localizata in zona exterioara de vest a comunei, in zona padurii Valeni. Zona este exclusiv agricola (loturi de teren arabil, cultivate, dar si paduri. Accesul catre terenuri se face din DJ 105 si apoi pe drumuri de pamant agricole.

DESCRIERE:

Pentru terenul intravilan cu constructii:

Terenul are o suprafata de 3.480 mp (din acte) și 3.849 mp (din măsuratori), din care 977 mp, categoria de folosinta „curți construcții”, localizat in tarla 72, parcela 46, respectiv 2872 mp categoria de folosinta „arabil”, localizat in tarla 72, parcela 42, 43, 45. Are forma neregulata, topografie plana si deschidere de cca. 47 m la strada Regina Maria ((DJ 679B) – artera asfaltata. Terenul are gard din placi prefabricate la strada, respectiv din lemn, degradat fizic si poarta metalica.

Este acoperita cu iarba, vegetatiei diversa si pomi fructiferi. Proprietatea este formata din construcțiile C1- casă de locuit cu o suprafață construită la sol de 66 mp cu număr cadastral 50741-C1 și C2- anexă, cu o suprafață construită la sol de 27 mp, cu număr cadastral 50741-C2, intabulate în CF nr. 50741 Valeni.

Constructia C1 – Locuinta regim de inaltime parter, structura din paianta, sarpanta din lemn acoperita cu tabla, anul PIF 1947, trei camere, hol si bucatarie, finisaje si dotari inferioare cu uzura fizica avansata, pardoseala din mozaic de ciment, linoleum, dusumea din lemn, pereti cu lavabil, tamplarie din lemn uzata fizic, incalzire cu sobe.

Constructia C2 – Anexa, regim de inaltime parter, structura din paianta, sarpanta din lemn acoperita cu tigla, anul PIF 1950, fara utilitati sau dotari, in stare de degradare fizica avansata.

La data inspectiei, pe teren au fost identificate si alte anexe gospodaresti, cu structura din lemn, avand regim de inaltime parter, cu rol de depozitare, neintabulate, fara acte, care au fost luate in calcul la stabilirea valorii de piata.
Utilitati: electricitate si apa (put forat).
Identificarea proprietatii a fost facuta conform datelor furnizate de client si a site-ului ANCPI.

 

Pentru terenurile extravilane:

Terenurile analizate sunt extravilane si au categorie de folosinta arabil. Sunt amplasate in extravilanul comunei Valeni, jud. Olt. Accesul catre terenuri se face din DJ 105 si apoi pe drumuri de pamant agricole.

Terenul identificat cu NC 54637 are o suprafata totala de 5445 mp si este inscris in CF nr. 54637 Valeni. Acesta are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan.

Terenul identificat cu NC 54878 are o suprafata totala de 1500 mp si este inscris in CF nr. 54878 Valeni. Acesta are o forma regulata si din punct de vedere topografic este plan.

La data inspectiei terenurile pareau a fi cultivate.

Conform “Harta solurilor”, terenurile din zona sunt soluri de tip cernoziom gleizate. Nu am avut la dispoziție un studiu pedologic cu privire la calitatea și clasificarea terenului agricol analizat, iar în evaluare am utilizat informațiile publice disponible.

Tip drum de acces: la data inspectiei accesul catre teren se face pe drum de pamantVecinatati: terenuri extravilane
Utilitati: nu.
Identificarea proprietatii a fost facuta conform datelor furnizate de client si a site-ului ANCPI.

 

OBSERVATII:

Având în vedere imobilul – TEREN INTRAVILAN CU CONSTRUCTII, intabulat în Cartea Funciară nr. 50741 Valeni, se fac urmăroarele precizari conform raportului de evaluare: “La data inspectiei, pe teren au fost identificate si alte anexe gospodaresti, cu structura din lemn, având regim de înaltime parter, cu rol de depozitare, neintabulate, fara acte, care au fost luate în calcul la stabilirea valorii de piata.”

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezintă preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit în prezentul dosar de executare:

  • suma de 1.327 lei, pentru imobilul TEREN EXTRAVILAN, identificat cu număr cadastral 54878, întabulat în Cartea Funciară nr. 54878 a Localităţii Valeni,
  • suma de 4.977 lei, pentru imobilul TEREN EXTRAVILAN, identificat cu număr cadastral nr. cadastral 54637, înscris în Cartea Funciară nr. 54637 a Localităţii Valeni,
  • suma de 22.894 lei, pentru imobilul TEREN INTRAVILAN CU CONSTRUCTII, identificat cu număr cadastral 50741 pentru teren și număr cadastral 50741-C1, respectiv număr cadastral 50741-C2 pentru constructii, înscris în Cartea Funciară nr. 50741 a Localităţii Valeni.