Terenuri extravilane în comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, Judetul Teleorman – 2663/2022

Descriere Licitație
Preț 36.917 Lei
Tip Terenuri extravilane
Județ / Sector TELEORMAN
Localitate ORBEASCA
Adresă comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman
Dosar nr. 2663/2022
Dată licitație 17 iunie 2024

.

 

In data de 17 IUNIE 2024, ORA 12:00 va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere

Imobilelor urmatoare, respectiv:

  1. imobilul situat in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman, T84, P33 (identic cu T84, P37) reprezentat de teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 4.834 mp (conform masuratorilor cadastrale) si 5.200 mp (conform actelor de proprietate), identificat cu numar cadastral 6840, intabulat in Cartea Funciara nr. 6840 a localitatii Orbeasca, judetul Teleorman;
  1. imobilul situat in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman, T96, P27 (identic cu T96, P28) reprezentat de teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 12.534 mp (conform masuratorilor cadastrale si conform actelor de proprietate), identificat cu numar cadastral 10695, intabulat in Cartea Funciara nr. 10695 Orbeasca, judetul Teleorman;
  1. imobilul situat in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman, T75, P26 (identic cu T75/VI, P8) reprezentat de teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 5.000 mp (conform masuratorilor cadastrale si actelor de proprietate), identificat cu numar cadastral 8340, intabulat in Cartea Funciara nr. 8340 Orbeasca, judetul Teleorman;
  1. imobilul situat in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman, T62, P7 (identic cu T62/I, P26) reprezentat de teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 2.500 mp (conform masuratorilor cadastrale si actelor de proprietate), identificat cu numar cadastral 6580, intabulat in Cartea Funciara nr. 6580 Orbeasca, judetul Teleorman;
  2. imobilul situat in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman, T57, P28 (identic cu T57/I, P28) reprezentat de teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 5.000 mp (conform masuratorilor cadastrale si actelor de proprietate), identificat cu numar cadastral 9934, intabulat in Cartea Funciara nr. 9934 Orbeasca, judetul Teleorman;

LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat izolat, în zona exploatată agricol, din partea de Nord, Sud, Est și Vest a comunei Orbeasca, în microzona sat Orbeasca de Jos. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în jurul zonei cu case a satului Orbeasca de Jos, cu excepția lotului nr. 5, situat între satele Merișani și Guruieni.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una industrial agricolă, iar în zona construită, predominant rezidențială, cu case de o calitate sub medie, precum și cu mici spații de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DJ504 (Alexandria-Pitești), DJ506). Zona este una în general subdezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general scăzut, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare.

Localitatea este departe de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. Pitești, sau mun. București).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: terenuri libere, exploatate agricol, proprietăți private, fără îngrădire;
b) Est: terenuri libere, exploatate agricol, proprietăți private, fără îngrădire;
c) Sud: terenuri libere, exploatate agricol, proprietăți private, fără îngrădire;
d) Vest: terenuri libere, exploatate agricol, proprietăți private, fără îngrădire.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate: dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală medie. Ultimul segment de drum, se realizează pe drumuri de exploatare agricolă. În cazul loturilor cu nr.crt. 2 și 6, acestea se află în imediata apropiere a drumurilor principale ale zonei (DJ 504 și DJ506). Transportul public este disponibil doar la nivelul arterelor principale.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: exploatații agricole întinse și diverse activități comerciale conexe în principal.

Utilități existente în zonă: electricitate (la drumurile principale). Nu sunt comunicate date, avize, sau alte informații privind utilitățile zonei, sau traversările existente în zonă.

Date fiscale aprox.: Rangul localității – IV , Zona în cadrul localității – C / Teren ocupat – 0,0 m² , Teren liber – 33.234,00 m²

DESCRIERE:

TERENUL: are o suprafață totală cumulată de 33.234,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 33.600,00 m² (conform actelor), compusă din 6 loturi distincte, cu câte o singură deschidere de 20/30/10 ml, la drumul de acces (drum exploatare agricolă). Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus

Terenul este amenajat doar cu lucrări agricole. Nu fac obiectul evaluării culturile ce pot fi recoltate de pe acesta. Elementele de natură juridică diferită (rețele subterane, aeriene, resurse minerale etc), dacă există, poartă regimul juridic aferent acestora și nu fac obiectul evaluării.

Nu sunt cunoscute date cu privire la natura culturilor existente pe Imobilul Subiect, persoanele care au efectuat aceste lucrări, rotația anterioară a culturilor, lucrărilor efectuate pe teren, fertilizările întreprinse în decursul timpului, existența de materii chimice, sau care pot influența calitatea solului

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate. Utilitățile existente racordate la proprietate: nu sunt. Există rețele de electricitate în zonă, la drumurile principale ale zonei, în zona cu clădiri, fără a exista racorduri la proprietăți, sau la loturile direct învecinate (în limita celor observate din exterior (aparate exterioare, guri evacuare specifice, contorizare individuală, etc). Nu sunt comunicate date, avize, sau alte informații privind utilitățile zonei, sau traversările existente în zonă.

Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

  • suma de 10.936,50 lei pentru imobilul situat in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman, T84, P33 (identic cu T84, P37) reprezentat de teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 4.834 mp (conform masuratorilor cadastrale) si 5.200 mp (conform actelor de proprietate), identificat cu numar cadastral 6840, intabulat in Cartea Funciara nr. 6840 a localitatii Orbeasca, judetul Teleorman;
  • suma de 36.917,25 lei pentru imobilul situat in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman, T96, P27 (identic cu T96, P28) reprezentat de teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 12.534 mp (conform masuratorilor cadastrale si conform actelor de proprietate), identificat cu numar cadastral 10695, intabulat in Cartea Funciara nr. 10695 Orbeasca, judetul Teleorman;
  • suma de 11.312,25 lei pentru imobilul situat in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman, T75, P26 (identic cu T75/VI, P8) reprezentat de teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 5.000 mp (conform masuratorilor cadastrale si actelor de proprietate), identificat cu numar cadastral 8340, intabulat in Cartea Funciara nr. 8340 Orbeasca, judetul Teleorman;
  • suma de 7.085,25 lei pentru imobilul situat in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman, T62, P7 (identic cu T62/I, P26) reprezentat de teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 2.500 mp (conform masuratorilor cadastrale si actelor de proprietate), identificat cu numar cadastral 6580, intabulat in Cartea Funciara nr. 6580 Orbeasca, judetul Teleorman;
  • suma de 11.312,25 lei pentru imobilul situat in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judetul Teleorman, T57, P28 (identic cu T57/I, P28) reprezentat de teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 5.000 mp (conform masuratorilor cadastrale si actelor de proprietate), identificat cu numar cadastral 9934, intabulat in Cartea Funciara nr. 9934 Orbeasca, judetul Teleorman;