TERENURI din comuna Iepurești, județul Giurgiu – 2916/2023

Descriere Licitație
Preț 180.803 Lei
Tip TERENURI
Județ / Sector GIURGIU
Localitate COMUNA IEPURESTI
Adresă LOT 1, LOT 2
Dosar nr. 2916/2023
Dată licitație 31 mai 2024

 

 

In data de 31 MAI 2024, ORA 13:00 va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

  1. teren extravilan curti constructii situat în comuna Iepurești, județul Giurgiu, LOT 1, în suprafață de 1.288 m.p., având nr. Cadastral 30558 și constructiile edificate pe acesta, C1 – magazie în suprafață construită la sol de 262 m.p.având nr. Cadastral 30558-C1, C2 – cabina cantar în suprafață construită la sol de 6 m.p., având nr. Cadastral 30558-C2 și C3 – bascula (cantar) în suprafață construită la sol de 16 m.p., având nr. Cadastral 30558-C2, intabulate în Cartea Funciară nr. 30558 Iepuresti,
  2. teren extravilan curti constructii situat în comuna Iepuresti, județul Giurgiu, LOT 2, în suprafață de 2.591 m.p., avand nr. Cadastral 30556 și constructia edificată pe acesta, C1 – grajd în suprafață construită la sol de 357 m.p., având nr. Cadastral 30556-C1, intabulate în Cartea Funciară nr. 30556 Iepurești,
  3. teren intravilan arabil situat în comuna Iepuresti, județul Giurgiu, în suprafață de 4.052 m.p. având nr. Cadastral 1091, intabulat în Cartea Funciară nr. 32802 Iepuresti.

 LOCALIZARE:

Județul Giurgiu este așezat în sudul țării, la granița cu Bulgaria, pe malul stâng al Dunării, în Câmpia Română. Este întins pe o suprafață de 3.526 kmp, fiind învecinat cu județele Călărași, Teleorman, Dâmbovița, Argeș și Ilfov. Are în componență 3 orașe (Giurgiu – reședința județului, Bolintin-Vale, Mihăilești), 51 comune și 166 sate. Fiind situat pe o zonă de câmpie întinsă, este străbătut de numeroase răuri (Argeș, Dâmbovița, Neajlov, Sabar etc), iar în zona localității Comana se afla Delta Neajlovului, respectiv Lacul Comana, o zonă ce a cunoscut o dezvoltare turististică în ultimii ani. Infrastructura județului este reprezentată de DN 5 (E85), ce face legătura între Capitală și Giurgiu, respectiv punctul de trecere al frontierei cu Bulgaria, DN 6, ce străbate județul de la Vest la Est, respectiv DN 5B si DN61, care fac legătura între Giurgiu și Autostrada A1.

Conform Directiei Judetene de Statistica Giurgiu, populatia judetului este de 274.848 locuitori. Populaţia judeţului Giurgiu reprezinta 1,3 % din populaţia României.

În economia judeţului Giurgiu se disting ca activităţi cu pondere semnificativă agricultura, industria şi comerţul. În cadrul industriei judeţului reprezentative sunt: industria alimentară şi a băuturilor, extracţia petrolului şi gazelor naturale, industria textilă şi a confecţiilor din textile. Iepurești este o comună în județul Giurgiu, formată din satele Bănești, Chirculești, Gorneni, Iepurești (reședința), Stâlpu și Valter Mărăcineanu. Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Iepurești se ridică la 2.049 de locuitori.

Proprietatea evaluata se afla intr-o zona periferica a comunei Iepuresti, la iesirea spre satul Valter Maracineanu. Accesul se face pe un drum asfaltat.

DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

1. Despre terenul extravilan curti constructii situat în comuna Iepurești, județul Giurgiu, LOT 1, în suprafață de 1.288 m.p., având nr. Cadastral 30558 și constructiile edificate pe acesta, C1, C2 si C3

Conform inspectiei si a documentatiei imobilul analizat este reprezentat de un teren extravilan curti-constructii in suprafata de 1.288 mp si constructiile edificate pe acesta reprezentate de:
– magazie in suprafata construita de 262 mp;
– cabina cantar in suprafata construita de 6 mp;
– bascula in suprafata construita de 16 mp. La data evaluarii aceasta constructie era desfiintata.

Terenul are o suprafata 1.288 mp, este extravilan si are categoria de folosinta curti constructii. Conform Detalii liniare imobil terenul are o deschidere de circa 33 ml la un drum de acces asfaltat. Acesta are o forma regulata si topografie plana. Terenul este imprejmuit cu gard metalic/plasa.

Descrierea constructiilor:
– NC 30558 – C1 – magazie in suprafata construita de 262 mp, cu regim de inaltime parter. Structura de rezistenta este din zidarie de caramida, cu acoperis tip sarpanta din lemn si invelitoare din placi de azbest. La data inspectiei constructia era in stare de degradare aceasta necesitand schimbarea acoperisului;
– NC 30558-C2 – cabina cantar in suprafata construita de 6 mp, cu regim de inaltime parter. Structura de rezistenta este din caramida, cu acoperis tip sarpanta din lemn si invelitoare din placi de azbest. a data inspectiei constructia era in stare de degradare aceasta necesitand schimbarea acoperisului;
– NC 30558 – C3 – bascula in suprafata construita de 16 mp. La data evaluarii aceasta constructie era desfiintata.

Constructiile sunt racordate doar la curent electric si sunt dotate cu instalatii de iluminat. Conform informatiilor preluate in cadrul inspectiei constructiile au fost edificate in anii 1970.

Conform documentatiei disponibile, terenul este identificat cu nr. cadastral 30558 iar constructiile sunt identificate cu nr. cadastral 30558-C1, 30558-C2, 30558-C3 si sunt intabulate in Cartea Funciara nr. 30558 Iepuresti.

2. Despre terenul extravilan avand nr. Cadastral 30556 și constructia edificată pe acesta, C1

Conform inspectiei si a documentatiei imobilul analizat este reprezentat de un teren extravilan cu o suprafata de 2.591 mp si constructia edificata pe acesta reprezentata de:
– grajd in suprafata construita de 357 mp;

Terenul are o suprafata de 2.591 mp si este extravilan. Conform Extrasului de carte funciara pentru informare acesta are categoria de folosinta arabil si conform Contract de vanzare cumparare are categoria de folosinta curti-constructii.

In evaluare am utilizat categoria de folosinta curtii constructii asa cum este mentionata in Contractul de vanzare cumparare.

Conform Detalii liniare imobil terenul are o deschidere de circa 69 ml la un drum de acces asfaltat. Acesta are o forma regulata si topografie plana.

Terenul este imprejmuit cu gard metalic.

Descrierea constructiilor:
– NC 30556 – C1 – grajd in suprafata construita de 357 mp, cu regim de inaltime parter. Structura de rezistenta este din zidarie decaramida, cu acoperis tip sarpanta din lemn si invelitoare din placi de azbest. La data inspectiei constructia constructia era in stare de degradare.

Conform informatiilor preluate in cadrul inspectiei constructia a fost edificata in anii 1970.

Conform documentatiei disponibile, terenul este identificat cu nr. cadastral 30556 iar constructia este identificata cu nr. cadastral 30556-C1 si sunt intabulate in Cartea Funciara nr. 30556 Iepuresti.

3. Despre terenul intravilan arabil având nr. Cadastral 1091

Terenul este intravilan, are o suprafata de 4.052 mp are categoria de folosinta arabil.

Terenul are topografie plana si conform Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate are o deschidere de circa 60 ml la un drum de acces asfaltat si areo forma neregulata.

Deoarece nu am avut la dispozitie un Certificat de urbanism valabil apreciem ca destinatia terenului este industriala- agricola, avand in vedere imprejurimile si constructiile identificata in zona.
La data inspectiei terenul era viran acesta fiind acoperit de vegetatie.
Tip drum de acces: strada asfaltata.
Vecinatati: depozite, case si terenuri intravilane
Utilitati: conform inspectiei si a informatiilor furnizate de proprietar, pe strada, a fost identificat doar curent electric

 


OBSERVATII:

Conform mențiunilor din raportul de evaluare facem următorele precizări cu privire la bunul imobil teren extravilan curti constructii – LOT 1, intabulat în Cartea Funciară nr. 30558 Iepuresti:

  • Construcția identificată cu nr. Cadastral 30558-C3 – bascula (cantar) este desființată.
  • Având în vedere că pe teren se aflau constructii iar terenul este extravilan dar categoria de folosinta este curti constructii, acesta a fost evaluat în ipoteza ca este intravilan construibil.

 

Conform mențiunilor din raportul de evaluare facem următorele precizări cu privire la bunul imobil teren extravilan curti constructii – LOT 2, intabulat în Cartea Funciară nr. 30556 Iepurești:

  • Având în vedere ca la data inspectiei, pe teren se afla constructia C1 – grajd s-a considerat ca terenul are categoria de folosinta curti constructii, asa cum este mentionat în Contractul de vanzare cumparare. Avand in vedere acest aspect, terenul a fost evaluat în ipoteza ca este intravilan construibil.


Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform rapoartelor de expertiză tehnică evaluatoare întocmit in prezentul dosar de executare:

  • suma de 121.701 lei, pentru imobilul teren extravilan curti constructii – lot 1, identificat cu număr cadastral 30558, întabulat în Cartea Funciară nr. 30558 a Localităţii Iepuresti,
  • suma de 180.803 lei, pentru imobilul teren extravilan curti constructii – lot 2, identificat cu număr cadastral nr. cadastral 30556, înscris în Cartea Funciară nr. 30556 a Localităţii Iepurești,
  • suma de 79.630 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral nr. cadastral 1091, înscris în Cartea Funciară nr. 32802 a Localităţii Iepuresti.