Terenuri agricole in Iepuresti

Descriere Licitație
Preț 5.446 Lei
Tip Terenuri agricole
Județ / Sector Giurgiu
Localitate Iepuresti
Adresă Comuna Iepureşti, sat Gorneni, jud. Giurgiu, cod poştal 087130
Dosar nr. 1857/DCA/2018
Dată licitație 10 martie 2021

In data de 10 martie 2021, ora 13:30, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile:

Descriere

 • teren arabil extravilan în suprafaţă de 2.500 m.p., situat în comuna Iepurești, sola 5/1, parcela 28/1, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 1044, înscris în Cartea funciară nr. 813/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în comuna Iepurești, sat Gorneni, sola 28/1, parcela 204/2, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 976, înscris în Cartea funciară nr. 498/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 9.000 mp, situat în comuna Iepurești, sat Gorneni, sola 28/1, parcela 204/2, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 978, înscris în Cartea funciară nr. 494/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 2.500 mp, situat în comuna Iepurești, sola 28/1, parcela 204/2, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 1578, înscris în Cartea funciară nr. 1107/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în comuna Iepurești, sola 5/1, parcela 28/1, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 1575, înscris în Cartea funciară nr. 1098/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 9.999 mp, din măsurătorile cadastrale (10.000 mp din acte) situat în comuna Iepurești, sat Gorneni, sola 28/1, parcela 204/2, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 968, înscris în Cartea funciară nr. 500/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în comuna Iepurești, sat Gorneni, sola 28/1, parcela 204/2, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 981, înscris în Cartea funciară nr. 492/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 13.500 mp, situat în comuna Iepurești, sola 5/1, parcela 28/1, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 1576 înscris în Cartea funciară nr. 1106/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 3.100 mp, situat în comuna Iepurești, sola 5/1, parcela 28/1, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 1043, înscris în Cartea funciară nr. 812/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 4.800 mp, situat în comuna Iepurești, sat Gorneni, sola 28/1, parcela 204/2, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 974, înscris în Cartea funciară nr. 497/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 4.999 mp din măsurătorile cadastrale (5.000 mp din acte), situat în comuna Iepurești, sat Gorneni, sola 28/1, parcela 204/2, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 970, înscris în Cartea funciară nr. 491/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 3.000 mp, situat în comuna Iepurești, sola 28/1, parcela 204/2, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 980, înscris în Cartea funciară nr. 503/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 19.600 mp, situat în comuna Iepurești, sola 5/1, parcela 28/1, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 1577, înscris în Cartea funciară nr. 1110/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 4.999 mp din măsurătorile cadastrale (5.000 mp din acte), situat în comuna Iepurești, sola 28/1, parcela 204/2, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 967, înscris în Cartea funciară nr. 489/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 7.300 mp, situat în comuna Iepurești, sola 5/1, parcela 28/1 jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 1573, înscris în Cartea funciară nr. 1101/N Iepurești;
 • teren arabil extravilan în suprafață de 2.500 mp, situat în comuna Iepurești, sola 5/1, parcela 28/1, jud. Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 1040, înscris în Cartea funciară nr. 809/N Iepurești.

Imobilul  este situat ,

Periferic, în partea de Nord-Vest a satului Gorneni (UAT Iepureşti). PUNCTE DE REPER (linii pietonale) : în partea de Est, la circa 460 ml – drumul principal al zonei DN6;

Destinaţia generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidenţială de-a lungul drumurilor principale, cu case de o  calitate submedie, precum şi cu spaţii industrial-agricole, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DN6).

Accesul

Auto /pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimele segmente de drum, pe o distanţă de circa 300-500 ml, se realizează pe drumuri publice, pietruite, înguste ( o singură bandă de mers), şi apoi pe drumuri de exploatare agricolă, de pământ bătătorit. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (DN6). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze şi microbuze în regim maxi-taxi, la nivelul DN6.

Licitaţia începe de la următoarele preţuri,

Reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

 • 5.445,75 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral cadastral 1044, înscris în Cartea funciară nr. 813/N Iepurești,
 • 10.891,50 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 976, înscris în Cartea funciară nr. 498/N Iepurești,
 • 19.605 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 978, înscris în Cartea funciară nr. 494/N Iepurești
 • 5.445,75 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 1578, înscris în Cartea funciară nr. 1107/N Iepurești
 • 10.891,50 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 1575, înscris în Cartea funciară nr. 1098/N Iepurești
 • 21.783,75 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 968, înscris în Cartea funciară nr. 500/N Iepurești
 • 10.891,5 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 981, înscris în Cartea funciară nr. 492/N Iepurești
 • 29.407,5 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 1576 înscris în Cartea funciară nr. 1106/N Iepurești
 • 6.753 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 1043, înscris în Cartea funciară nr. 812/N Iepurești
 • 10.456,50 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 974, înscris în Cartea funciară nr. 497/N Iepurești
 • 10.891,50 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 970, înscris în Cartea funciară nr. 491/N Iepurești
 • 6.534,75 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 980, înscris în Cartea funciară nr. 503/N Iepurești
 • 42.696 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 1577, înscris în Cartea funciară nr. 1110/N Iepurești
 • 10.891,50 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 967, înscris în Cartea funciară nr. 489/N Iepurești
 • 15.902,25 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 1573, înscris în Cartea funciară nr. 1101/N Iepurești
 • 5.445,75 lei, pentru imobilul identificat cu număr cadastral 1040, înscris în Cartea funciară nr. 809/N Iepurești

Starea tehnică generală:

Din inspecţia efectuată, starea tehnică a Imobilului Subiect este estimată drept una Foarte buna, cu întreţinere Foarte buna, amplasarea fiind într-un În_mediu_normal, pentru terenuri agricole.

Puncte Forte

1. Proprietatea este amplasată în zonă dezvoltată pe segmentul industrial-agricol;
2. Încadrarea dimensiunilor totale în palierul general căutat pe piaţa specifică;
3. Aspectul general bun al proprietăţii;
4. Imobilul Subiect are accesul relativ bun (în apropiere de artere principale), chiar dacă ultimul segmenteste realizat pe drumuri neamenajate, înguste;
5. Sunt în relativa apropiere de or. Mihaileşti, sau jud. Ilfov, zone dezvoltate şi cu avantaje directe şi indirecte aferente dezvoltării zonelor din jur (acces personal pentru exploatarea terenului, acces rapid la distribuitori de utilaje agricole, sau service-uri de utilaje agricole, alimentare, distribuţie, depozitare etc).

Puncte Slabe

1. Loturile de teren nu sunt comasate decât relativ ( sunt în tarlale învecinate) dar nu sunt alipite fizic între
ele, fiind separate şi intercalate între loturi ce nu fac obiectul evaluării de faţă;
2. Raportul mediu statistic al ariei terenurilor agricole, toate loturile sunt foarte înguste, iar din punct de
vedere fizic împiedică alte utilizări alternative.