Teren si Constructie – locuinta – Comuna Malu – Giurgiu

Descriere Licitație
Preț 19.250 Lei
Tip Teren + Constructie
Județ / Sector Giurgiu
Localitate Malu
Adresă Comuna Malu, str. Centurii, jud. Giurgiu, cod poștal 087261
Dosar nr. 1319/DCA/2018
Dată licitație 12 aprilie 2021

In data de 12 aprilie 2021, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii, din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a imobilului avand urmatoarea descriere:

Descriere

Teren în suprafață totală de 768,00 m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 800,00 m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii;
Locuință unifamilială C1+C2, în suprafață construită la sol de cca 60,0 m² (conform măsurătorilor prin satelit și ariilor din documentația cadastrală neactualizată), cu regim de înălțime P, cu o suprafață construită desfășurată de cca 60,0 m²;

Segmentul de piață căruia i se adresează această proprietate este cel Rezidential .

Imobilul  este situat , în partea de Vest a localității Malu, jud. Giurgiu. PUNCTE DE REPER (linii pietonale) : în partea de Est, la circa 600 ml – DN5C;

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case de o calitate inferioară și submedie

Zona este una în general subdezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general scăzut, și submediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ departe de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. Giurgiu).

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 40 ml, se realizează pe un drum public, pietruit, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală medie. Traficul auto este unul mediu la nivelul arterei principale (DN 5C). Transportul în comun este slab dezvoltat în această zonă.

Zona este deservită cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul DN5C ce străbate localitatea Malu. Zona dispune de: magazine în număr suficient.