Teren si Cladiri Industriale

Descriere Licitație
Preț 9.621.058 Lei
Tip Teren si Cladiri Industriale
Județ / Sector Teleorman
Localitate Zimnicea
Adresă Zimnicea, str. Portului, nr. 38, județ Teleorman, cod poștal 145400
Dosar nr. 671/DCA/2017
Dată licitație 6 octombrie 2021

În data de 06 OCTOMBRIE 2021, ora 13:00, va avea loc la sediul Societății Civile Profesionale de Executori Judecătorești Coșoreanu & Asociații, în București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitație publică a:

Descriere

 • Teren în suprafață totală de 318.627,00m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 322.613,00m² (cf. actelor de proprietate), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii;
 • Clădiri și anexe industriale, în suprafață construită la sol rămasă de cca 36.624,0m² (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu regim de înălțime Parter/P+E, cu o suprafață construită desfășurată rămasă de cca 39.732,0m².

Constructiile si terenul sunt situate în municipiul Zimnicea, str. Portului, nr. 38, județ Teleorman, cod poștal 145400.

PUNCTE DE REPER : în partea de:

 • în partea de Est, la circa 50 ml Nord –albie apă/canal desecare Dunăre;
 • în partea de Sud, la circa 500 ml –albia fluviului Dănărea;
 • în partea de Nord, la circa 1,8km –zona urbanizată a mun. Zimnicea;

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una industrială, cu diverse platforme de producție de o calitate submedie, sau izolat modernizate, sau noi.

Zona este una în general subdezvoltată, în regresie, de un nivel calitativ general scăzut, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ departe de centrele polurilor de dezvoltare (Alexandria, București), din cauza infrastructurii precare și lipsei investițiilor pe fluviul Dunărea.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum, se realizează prin alei create direct din aria Imobilului Subiect, ce deservesc și proprietățile învecinate, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală medie.

Traficul auto este unul scăzutla nivelul arterelor principale (str. Portului).

Transportul în comun nu este dezvoltat în această zonă cu autobuze.

Utilități existente în zonă și la proprietate:

 • electricitate,
 • gaz,
 • apă
 • canalizare.

TERENUL are o suprafață totală de 318.627,00m²(conform măsurătorilor cadastrale), sau de 322.613,00m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 203,85ml, la drumul de acces (str. Portului).

Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara.

Există arie de teren în exces(loturile dinspre Est):

 • Lot exces 1 pe limita dinspre Est, terenuri agricole (padure și cultivate, tot la Est)–138.000 m².
 • sau în surplus(aleile cedate pentru crearea drumurilor de acces și căii ferate -61.660m²)

Terenul

 • este amenajat prin turnarea de platforme betonate pe zona cu clădiri, cu o vechime efectivă ridicată și degradate, sau cualei de circulațiela Nord și Sud, asfaltate, de o calitate medie.
 • este împrejmuit în jurul zonei cu clădiri
 • Zona de teren în surplus este neutilizată în prezent, iar izolat este folosită în scop agricol (după pădure), unde se regăsesc și două construcții mai recente, fără regim juridic cunoscut, utilizată de personalul ce utilizează terenul agricol.

Construcțiile

 • C1 – C6 – silozuri – cu regim de înălțime Parter, bazine pe fundație din beton armat, de o formă circulară, executate din tablă galvanizată, de o calitate generală foarte bună. Capacitateade stocare este de 1.000 tone/siloz. Aceste construcții au fost finalizate în anul 2017 conform autorizației eliberate în anul 2015 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală din anul 2017.
 • C7 – magazie metalică, de tip șopron – cu regim de înălțime Parter, cu o formă a învelitoarei de tip semicerc, cu închideri perimetrale sprijinite pe centuri din beton armat. Închiderile sunt realizate pe structuri ușoare din metal, peste care sunt prinse panouri din tablă zincată. Deschiderea halei este de circa 20 ml, iar înălțimea la streașină este de circa 4-5 m, iar la coamă semnificativ mai înaltă (6-8 m H).
 • C8 – cuvă cântar basculă – cu regim de înălțime fundație și pereți perimetrali de circa 20 cm grosime și cca 50 cm înălțime.
 • C9 – clădire administrativă – cu regim de înălțime P+M, deservește partea administrativă aferentă cântarului, precum și spații birouri. Fundații din beton armat, cu închideri perimetrale și de compartimentare din zidărie de tip cărămidă, cu acoperiș de tip șarpantă pe cadre din lemn și învelitoare cu țiglă metalică. Nivelul finisării este unul sub mediu, simplu.
 • C10 – siloz – stocare apă – cu regim de înălțime Parter, bazine pe fundație din beton armat, de o formă circulară, executate din tablă galvanizată, de o calitate generală bună. Capacitatea de stocare este estimată la circa 1.000 tone (lipsă date certe – doar estimare conform capacității declarate în cadrul raportului furnizat de către creditor, pe baza informațiilor funrizate de către proprietar).

Construcțiile

 • CLĂDIRE principală nouă C100-101–Corp linie uscare+peletizare+depozitare, cu regim de înălțime Parter, cu înălțime variabilă, de la cca 9 mH, până la cca 18 m H. Structură metalică, cu învelitoare din tablă zincată, vopsită, de tip Lindab și închideri perimetrale izolate (zona de depozitare) cu tablă metalică, sau cu zidărie finisată (segmentul dinspre Vest). Această construcție a fost edificată în jurul anului 2015, conform documentelor puse la dispoziție.
 • CLĂDIRE administrativă nouă C103–Corp administrativ aferent liniei de peletizare, cu regim de înălțime Parter, cu înălțime cca 3 mH. Structură din cărămidă și beton, cu acoperiș pe structură din lemn și învelitoare cu tablă zincată, cu finisaje submedii (birouri). Această construcție a fost edificată în jurul anului 2015, conform istoricului prin satelit.
 • CLĂDIRI administrative renovate C01, C91 –Corpuri administrative (C01 –fostă cantină utilizată în special ca spațiu pentru evenimente ocazionale actualmente). Structuri de tip cadre, cu stâlpi și grinzi din betn armat și închideri perimetrale, sau compartimentări interioare din cărămidă. Finisaje medii, sau submedii. Utilități complete. Stare generală bună.
 • CLĂDIRI industriale renovate, sau în stare mai bună C63, C65, C90, C97 –conexe sistemelor de depozitare și procesare, sau liniei de peletizare-depozitare.
 • CONSTRUCȚII silozuri–C18, C64, C66, C67, C93, C94, C98, C99, C102 –depozitare cereale, sau materii prime pentru linii industriale ale platformei și rezervoare.

Restul clădirilor sunt în stare de conservare, sau cu o stare de degradare ridicată, necesitând cheltuieli ridicate pentru reparații și renovare. De asemenea, din cele menționate cu o stare nesatisfăcătoare, există degradări fizice vizibile.

Licitația începe de la prețul de 9.621.058,50 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitație conform art. 837 Cod procedură civilă.