Teren si Cladiri Industrial-Agricole

Descriere Licitație
Preț 3.854.050 Lei
Tip Teren si Cladiri Industrial-Agricole
Județ / Sector Calarasi
Localitate Dorobantu
Adresă Dorobanțu, str. Heliade Rădulescu, nr. 13, Jud. Călărași (tarla 48, parcela 1), cod poștal 917065
Dosar nr. 650/2019
Dată licitație 17 noiembrie 2020

In data de 17 noiembrie 2020, ora 13.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere

 • Teren în suprafață totală de 12.550,00m², cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii;
 • Clădiri industrial-agricole și construcții speciale, în suprafață construită la sol de 1.845,0m² (conform măsurătorilor cadastrale), cu regim de înălțime Parter, sau P+M, cu o suprafață construită desfășurată de 1.923,0m².

Constructiile si terenul sunt situate în Dorobanțu, str. Heliade Rădulescu, nr. 13, Jud. Călărași (tarla 48, parcela 1), cod poștal 917065.

PUNCTE DE REPER : în partea de:

 • in partea de Sud-Vest, la circa 630 ml –acces la DN31 (Oltenița-Călărași);
 • în partea de Vest, la circa 200 ml –o fermă agricolă de creștere pui;
 • în partea de Nord –zona agricolă (limită case),

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case de o calitate inferioară, precum și cu spații de industriale izolate, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (DN31).

Zona este una în general subdezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general scăzut, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. Călărași –cca 33 km Est).

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de o calitate medie. Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 630 ml, se realizează pe un drum public de acces, betonat, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală sub medie (deteriorat).

Traficul auto este unul scăzut la nivelul arterelor principale (DN31).

Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxila nivelul DN31 (peste 630 m Sud).

Utilități existente racordate la proprietate:

 • electricitate,
 • apă
 • canalizare.

TERENUL are o suprafață totală de 12.550,00m² cu o singură deschidere:

 • de 101,45 ml, la drumul de acces (str. Heliade Rădulescu)

Din punct de vedere topografic, acesta este Plan (cu ușoară înclinație în jumătatea din spate, într-o singură apă, având o formă patrata.

Este estimată o arie de teren în exces, în planul secund, pe circa 50% -6.275m²., cu o dublă deschidere.

Terenul

 • este amenajat cu turnarea unei platforme betonate, pentru trafic greu, pe jumătatea din față, pe o arie măsurată prin satelit de circa 4.300 m² (inclusiv construcțiile edificate C1-C10), iar în rest doar prin curățarea de vegetație înaltă.
 • dispune de anexe: doua mici platforme betonate, cu zid brotectie (C11, C12) pentru suportul bazinului exterior pentru alimentare amplasament (posibil bazin antiincendiu, sau alimentare carburanti).

Construcțiile

 • C1 – C6 – silozuri – cu regim de înălțime Parter, bazine pe fundație din beton armat, de o formă circulară, executate din tablă galvanizată, de o calitate generală foarte bună. Capacitateade stocare este de 1.000 tone/siloz. Aceste construcții au fost finalizate în anul 2017 conform autorizației eliberate în anul 2015 și recepționată conform procesului verbal de recepție finală din anul 2017.
 • C7 – magazie metalică, de tip șopron – cu regim de înălțime Parter, cu o formă a învelitoarei de tip semicerc, cu închideri perimetrale sprijinite pe centuri din beton armat. Închiderile sunt realizate pe structuri ușoare din metal, peste care sunt prinse panouri din tablă zincată. Deschiderea halei este de circa 20 ml, iar înălțimea la streașină este de circa 4-5 m, iar la coamă semnificativ mai înaltă (6-8 m H).
 • C8 – cuvă cântar basculă – cu regim de înălțime fundație și pereți perimetrali de circa 20 cm grosime și cca 50 cm înălțime.
 • C9 – clădire administrativă – cu regim de înălțime P+M, deservește partea administrativă aferentă cântarului, precum și spații birouri. Fundații din beton armat, cu închideri perimetrale și de compartimentare din zidărie de tip cărămidă, cu acoperiș de tip șarpantă pe cadre din lemn și învelitoare cu țiglă metalică. Nivelul finisării este unul sub mediu, simplu.
 • C10 – siloz – stocare apă – cu regim de înălțime Parter, bazine pe fundație din beton armat, de o formă circulară, executate din tablă galvanizată, de o calitate generală bună. Capacitatea de stocare este estimată la circa 1.000 tone (lipsă date certe – doar estimare conform capacității declarate în cadrul raportului furnizat de către creditor, pe baza informațiilor funrizate de către proprietar).

Licitaţia începe de la pretul de 3.854.050,50 lei,reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă.