Teren intravilan în mun. Târgoviște

Descriere Licitație
Preț 35.250 Lei
Tip Teren in mun. Târgoviște
Județ / Sector Dâmbovița
Localitate Târgoviște
Adresă situat în intravilanul Mun. Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, tarla 19, parcela 283/80
Dosar nr. 2095/dca/2014
Dată licitație 11 august 2021

În data de 11 AUGUST 2021, ora 13:00 va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Terenul este situat în intravilanul Mun. Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, tarla 19, parcela 283/80, identificat cu număr cadastral 9827, întabulat în cartea funciară nr. 73429 a localităţii Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.LOCALIZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Sud-Est a municipiului Târgoviște, la limita administrativă cu com. Ulmi. PUNCTE DE REPER(linii drepte) : în partea de Nord-Est, la circa 260 ml –intersecția drumului naţional DN71 cu str. Silviu Stănculescu (DJ711), iar în partea de Sud, la circa 300 ml –hale industriale.

Zona: este una slab dezvoltată, reprezentată în prim plan de case de locuințe de un nivel general satisfăcător, sau mediu, iar în plan secund de clădiri/hale industriale, de o calitate generală satisfăcătoare.

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

-Nord: teren viran, proprietate privată, fără îngrădire;

-Est: drum de exploatare De 283/41, neamenajat;

-Sud: drum de exploatare De 291, neamenajat;

-Vest: autobaza 7 ITA Dâmbovița, dezafectată;

Accesul se realizează din drumul național DN71, pe un drum pietruit pe o porțiune de circa 500 ml, apoi drum bătătorit/neamenajat pe o porțiune de circa 650 ml, nesatisfăcător traficului auto. Transportul în comun este disponibil prin linii în regim maxi-taxi sau transport interurban, de un nivel satisfăcător, doar la nivelul Căii București (DN71).DESCRIEREA  PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 3.300 m² (conform măsurătorilor cadastrale și a extrasului de informare anexat) beneficiind de dublă deschidere, la De 283/41 (9,9 ml) și la De 291 (339,58 ml). Din punct de vedere topografic, acesta este plan, având o formă aproximativ dreptunghiulară.

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul nu este amenajat şi nu dispune de îngrădire.

Utilitățile existente în zonă sunt: electricitate, gaz–la circa 250-300 ml, apă-puț.

Licitaţia începe de la pretul de 35.250 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.