Teren intravilan în Mogoșoaia

Descriere Licitație
Preț 313.631 Lei
Tip Teren Intravilan
Județ / Sector Ilfov
Localitate Mogoșoaia
Adresă situat în Mogoșoaia, tarla 53, parcela 474/1, lot nr.16
Dosar nr. 749/2021
Dată licitație 29 noiembrie 2021

În data de 29 NOIEMBRIE 2021, ora 13:00 va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilului este reprezentat de teren intravilan în suprafaţă de 937,53 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) sau de 937,47 m.p. (conform actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), având număr cadastral/topografic 1413/1/16, înscris în cartea funciară numărul 51807 a localității Mogoşoaia, jud. Ilfov, situat în Mogoşoaia, tarla 53, parcela 474/1, lot nr.16, jud. Ilfov, împreună cu cota indiviză de 90,66 m.p. din terenul în suprafaţă totală de 906,63 m.p., identificat cu nr. cad. 1413/1/19, întabulat în Cartea Funciară nr. 51810 a loc. Mogoşoaia, jud. Ilfov, situat în com. Mogoşoaia, jud. Ilfov, cu destinaţie drum acces.LOCALIZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat periferic, în comuna Mogoșoaia, zona Martha Bibescu, lângă strada Nichita Stănescu (nr. 25B). PUNCTE DE REPER(linii pietonale): în partea de Nord, la circa 700 ml –Lacul Mogoșoaia; în partea de Vest, la circa 70 ml –str. Nichita Stănescu.

Zona: este una în general relativ dezvoltată, în creștere, de un nivel calitativ general mediu/peste medie, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (periferia Mun. București, zona Chitila).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a) Nord: drum public pentru acces; proprietate privata, fără îngrădire;

b) Est: teren liber;

c) Sud: teren liber;

d) Vest: teren liber.

Accesul în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate, la nivelul str.Nichita Stănescu, iar din acest punct, pe drum cu dale din beton pe circa 70 ml, până la Imobilul Subiect. Traficul auto este unul scăzut. Transportul în comun este disponibil la un nivel satisfăcător, de linii regulate în regim maxi-taxi sau transport interurban, ce fac legătura cu mun. București la nivelul DN1, sau DJ.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale.

Utilități existente în zonă: electricitate, gaz; apă (în zonă), canalizare regie proprie, fără racorduri la imobil.DESCRIEREA  PROPRIETĂȚII:

TERENUL: are o suprafață totală de 937,53m²(conform măsurătorilor cadastrale), sau de 937,47m² (conform actelor), cu o singură deschidere de 31,28ml, la drumul de acces privat. Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă pătrată. Nu este estimată o arie de teren în surplus/exces(lotizabil direct în două loturi, fără alocări pentru alt drum).

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul nu este amenajat și nu este îngrădit. Este acoperit cu vegetație de o înălțime medie.

Utilitățile existente racordate la proprietate : nu sunt.

Licitația începe de la prețul de 313.631,25 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.