Teren intravilan curți-construcții situat in Bragadiru, Jud. Ilfov – 2862/2023

Descriere Licitație
Preț 1.453.578 Lei
Tip teren intravilan curți-construcții
Județ / Sector Ilfov
Localitate Bragadiru
Adresă str. Primăverii, nr. 9E
Dosar nr. 2862/2023
Dată licitație 8 iulie 2024

In data de 08 IULIE 2024, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii, la adresa din București, str. Theodor Sperantia nr. 65, sector 3, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul situat în Bragadiru, str. Primăverii nr. 9E, jud. Ilfov, identificat număr cadastral/topografic 108393, întabulat în Cartea Funciară numărul 108393 a localității Bragadiru, jud. Ilfov, compus din teren intravilan curți-construcții, în suprafață de 780 m.p., conform actelor de proprietate și de 779 m.p., conform măsurătorilor și construcția C1, locuință cu regim de înălțime S+P, identificată cu număr cadastral 108393-C1, în suprafață construită la sol de 206 m.p. și cu o suprafață construită desfășurată de 258 m.p. (suprafețe conform releveelor: subsol – 33,5 m.p., casa scării – 7,0 m.p., cameră de zi – 23,9 m.p., sufragerie – 27,4 m.p., dormitor 1 – 12,9 m.p., dormitor 2 – 13,9 m.p., dormitor 3 – 13,9 m.p., dormitor 4 – 12,8 m.p., bucătărie – 12,5 m.p., baie 1 – 6,8 m.p., baie 2 – 7,0 m.p., baie 3 – 6,3 m.p., Wc – 1,4 m.p., dressing – 6,2 m.p., spălătorie – 2,4 m.p., cameră tehnică 5,8 m.p., hol – 5,5 m.p., casa scării – 1,2 m.p., terasă neacoperită – 19,0 m.p., acces 2,5 m.p.), împreună cu imobilul teren intravilan arabil în suprafață de 43 m.p., situat în Bragadiru, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 108394, întabulat în Cartea Funciară nr. 108394 a loc. Bragadiru, jud. Ilfov, cu destinație drum acces.

 

Date despre zona, oras, vecinatati si amplasare

Judeţul Ilfov este situat în partea de S-SE a României, în centrul Câmpiei Romane. Judetul Ilfov se desfăşoară în jurul Capitalei fiind înconjurat la rândul său de judeţele vecine Prahova la nord, Dâmboviţa la vest, Giurgiu la sud-vest, Călăraşi la sud-est şi Ialomiţa la est. Se întinde pe o suprafaţă de 1564 kmp, fiind cel mai mic judeţ al ţării. Pe teritoriul lui se află 8 oraşe (Bragadiru, Buftea, Chitila,
Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti Leordeni şi Voluntari), 32 comune şi 91 sate. Reşedinţa judeţului Ilfov se află pe teritoriul municipiului Bucureşti.

Industria ilfoveană se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la energie electrică şi termică, la anvelope şi articole din cauciuc, acumulatori, aparate şi instrumente de măsurare şi control, până la utilaje de transporturi, fire şi fibre artificiale, produse chimice, oxigen industrial, ambalaje pentru industria alimentară, confecţii, tricotaje, ţesături, fire de in şi de cânepă, prefabricate din beton, cărămidă, plăci şi dale din ceramică, nutreţuri combinate, mobilier şi obiecte din lemn, seruri şi vaccinuri, conserve din legume şi fructe, preparate din carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi răcoritoare, produse de panificaţie şi altele.

O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, dezvoltată mai ales de Studiourile Mediapro din oraşul Buftea. Activitatea agenţilor economici care acopera aproape toate subramurile industriei prelucratoare, câteva având o pondere importantă în producţia judeţului, se reflectă şi la nivel naţional.

Cele mai reprezentative ramuri ale industriei ilfovene sunt: industria alimentară, băuturi şi tutun; pielarie şi încălţăminte; celuloză, hârtie şi carton; prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice. Bragadiru este un oraș în județul Ilfov.

Localitatea se află în vecinătatea sud-vestică a municipiului București, la ieșirea către Alexandria, fiind un oraș-satelit al Capitalei. Conform recensământului efectuat în 2021, populația orașului Bragadiru se ridică la 40.080 de locuitori.

Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla in zona de nord a orasului Bragadiru, intre str. Prelungirea Ghencea si str. Ghidiceni. Accesul catre proprietate se face pe un drum privat, pietruit.

Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat de case si vile construite dupa anii 2004 – 2005.
Utilitati existente: curent electric, gaze, apa si canalizare
Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie intensa, str. Prelungirea Ghencea, str.Ghidiceni
In zona exista mijloace de transport, cu statii de autobuz la distanta relativ medie, pe str. Prelungirea Ghencea.

 

Descrierea terenului si a cladirilor

Conform inspectiei si a documentatiei imobilul analizat este reprezentat de un teren intravilan cu o suprafata masurata de 779 mp (din acte:780 mp) si constructia edificata pe acesta reprezentata de o vila individuala cu un regim de inaltime S+P si cu o suprafata construita desfasurata de 258 mp (conform Extras de carte funciara pentru informare) precum si de un teren intravilan cu o suprafata de 43 mp, cu destinatia de drum de acces

Terenul identificat cu NC 108393 are o suprafata masurata de 779 mp (din acte:780 mp), este intravilan si are categoria de folosinta curti constructii. Conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului terenul are o deschidere de circa 20 ml la strada Primaverii. Acesta are o forma regulata si topografie plana.

Terenul este imprejmuit la strada cu gard din beton placat cu piatra si cu o poarta de acces pietonal si auto din fier forjat. Terenul identificat cu NC 108394 are o suprafata de 43 mp, este intravilan si are categoria de folosinta arabil.

Conform inspectiei si a documentelor furnizate terenul se afla in afara gardului care delimiteaza lotul cu numar cadastral 108393, este pietruit iar destinatia acestuia este de drum de acces (Conform Contract de vanzare/Contract de ipoteca). Constructia edificata pe teren este reprezentata de o vila individuala cu un regim de inaltime S+P. Conform Referatului nr. 342 din 03.08.2020 privind verificarea de calitate la cerinta Rezistenta si Stabilitate-A1, structura de rezistenta este din cadre din beton armat, plansee din beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida. Acoperisul este tip terasa necirculabila. Conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor vila a fost data in folosinta in anul 2021.

Deoarece inspectia s-a efectuat din exterior, evaluarea s-a realizat in ipoteza ca imobilul beneficiaza de finisaje superioare si prezinta un grad de uzura fizica normal. Conform Certificatului energetic vila este dotata cu panouri fotovoltaice ce furnizeaza energie electrica. Incalzirea se face cu sistem de incalzire electric prin pardoseala iar furnizarea apei calde se face cu boilere electrice.

Conform documentatiei disponibile, terenul este identificat cu nr. cadastral 108393 iar constructia este identificata cu nr. cadastral 108393-C1 si sunt intabulate in Cartea Funciara nr. 108393 Bragadiru. De asemenea se mai detine in proprietate o suprafata de teren de 43 mp, identificat cu nr. cadastral 108394, intabulat in Cartea Funciara nr. 108394 Bragadiru, cu destinatie de drum de acces.


Licitaţia începe de la pretul de 1.453.578,75 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.