TEREN INTRAVILAN 716 m.p- CONSTANTA

Descriere Licitație
Preț 90.484 Lei
Tip TEREN INTRAVILAN
Județ / Sector CONSTANTA
Localitate 23 AUGUST
Adresă Parcela A128, lot 13
Dosar nr. 1684/2020 si 1497/2020
Dată licitație 10 februarie 2022

 

 

În data de 10 FEBRUARIE 2022, ORA 12:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitație publică a:

Imobilul este situat in localitatea 23 August, judetul Constanta, parcela A128, lot 13, reprezentat de teren intravilan, in suprafata de 716 mp, identificat cu numar cadastral 100534, intabulat in Cartea Funciara nr. 100534 a localitatii 23 August.DESCRIEREA PROPRIETATII:

Prezentul raport de evaluare se referă la proprietatea imobiliară sitúată localitatea 23 August, jud. Constanța, parcela A128, lot 13, constând în teren intravilan în suprafață de 716 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 100534 UAT 23 August, identificat cu număr cadastral 100534.

La data inspecției pe terenul aferent proprietății nu au fost identificate construcții.

Proprietatea imobiliară este compusă dintr-un lot de teren intravilan situat în localitatea 23 August, Com. 23 August, jud. Constanța, la est de localitatea 23 August. Terenul analizat are o suprafață de 716 mp, intravilan, formă dreptunghiulara), este plan din punct de vedere topografic și are o deschidere de circa 20 ml la drum de exploatare, drum de pamant. La data inspecției terenul nu era cultivat fiind acoperit cu vegetație de înălțime medie. Vecinătățile sunt reprezentate de terenuri agricole cultivate. Utilitățile la circa 1 km, în loc. 23 August.MACRO LOCATIE:

Aşezare – județul Constanța este situate în extremitatea sud-estică a României fiind limitat de Marea Neagră la est, județul Tulcea la nord, Dunărea spre vest care desparte județul de județele Călărași, Ialomița și Brăila, iar spre sud avem frontier de stat cu Bulgaria.

Relieful – îm județul Constanța predomină relieful de podiș cu altitudine redusă, cu valori sub 200m, doar în nordul județului altitudinea atingând pe alocuri 250m. Podișul Casimcea ocupă partea de nord a județului, iar în partea de sud se întinde Podișul Dobrogei de Sud care seamănă cu o câmpie înaltă, având un aspect calcaros. Litoralul Marii Negre este format la nord din cordoane de nisip, care separă lacurile de mare, iar în partea sudica se remarcă o faleză abruptă formată din calcare și loess cu înălțimi de 15-30 m.

Clima – Regimul climatic temperat-continental caracteristic județului Constanța este influențtat de poziția geografică, situându-se între Dunare și Marea Neagra, precum și de particularitățile fizico-geografice ale teritoriului.

În zona litorală, climatul temperat-continental prezintă o influență marină. Climatul maritim este caracterizat prin veri a căror căldură este atenuată de briza mării și ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede ce bat dinspre mare.

Resurse naturale – Solul este constituit, în mare parte, din cernoziomuri caracteristice stepei dobrogene (cernoziom carbonatic, castaniu, ciocolatiu şi levigat). Ape minerale, ape sulfuroase, nămol, ape terapeutice, material de construcții (piatră, ballast), rezerve de țiței și minerale în platforma continental a Mării Negre;

Repere administrative – Suprafata -7.071 km2; Locuitori- 769.666 la 01.07.2015; Reședința la Constanța; 3 municipii – Constanța (306.332), Medgidia (44.491), Mangalia (40.740); 8 orașe – Cernavodă (18.644), Eforie (9.555), Hârșova (10.532), Murfatlar (10.826), Năvodari (34.337), Negru Vodă (5.512), Ovidiu (13.490) și Techirghiol (7.034); 58 comune cu 189 sate;

Licitaţia începe de la pretul de 90.484 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.