TEREN INTRAVILAN 708 m.p GIURGIU

Descriere Licitație
Preț 69.507 Lei
Tip TEREN INTRAVILAN
Județ / Sector GIURGIU
Localitate GIURGIU
Adresă str. 1 Decembrie 1918 nr. 38A,
Dosar nr. 808/DCA/2014
Dată licitație 13 februarie 2023

.

.


In data de 13 februarie 2023, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Imobilul este situat în Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918 nr. 38A, jud. Giurgiu, compus din teren intravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii, în suprafaţă de 708 m.p, identificat cu nr. cadastral 33879, întabulat în Cartea Funciară nr. 33879 a localităţii Giurgiu, cu deschidere la drumul de acces de 13,80 ml.LOCALIZAREA:

Imobilul este situat în partea de Nord-Est a mun. Giurgiu, cu acces direct la str. 1 Decembrie 1918. PUNCTE DE REPER(linii pietonale): în partea de Nord, la circa 290 ml –bd. Academician Miron Nicolescu, iar în partea de Sun, la circa 320 ml –bd. Mihai Viteazul

Zona: Zona este una în general relativ dezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ departe de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (Mun. București).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a)Nord: teren liber, proprietate privată, cu îngrădire și calcan clădire;

b)Est: locuință unifamilială, proprietate privată, cu îngrădire;

c)Sud: locuință unifamilială, proprietate privată, cu îngrădire;

d)Vest: acces imobil, str. 1 Decembrie 1918.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate, pe un drum secundar, cu două benzi de circulație, iar traficul auto este unul mediu. Zona este deservită satisfăcător cu mijloace de transport în comun (autobuze şi microbuze), cu preponderență la nivelul Șos. București.

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale.

Utilități existente la proprietate: existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

TERENUL:

Are o suprafață totală de 708,00m²(conform măsurătorilor cadastrale), sau de 708,00m² (conform actelor), cu o singură deschiderede 13,80ml, la drumul de acces (str. 1 Decembrie 1918). Din punct de vedere topografic, acesta este aproximativ Plan, având o formă dreptunghiulara.

Clădirea și amenajările terenului actuale nu fac obiectul evaluării, acestea fiind în patrimoniul altei persoane. Evaluarea este realizat în ipoteza de teren liber de orice fel de construcții, conform regimului juridic descris. Construcțiile edificate pe teren nu sunt intabulate în Cartea Funciară conform extrasului pentru informare avut la dispoziție, situația nefiind actualizată (apare o clădire veche ce a fost demolată de mai mulți ani și în locul său a fost edificată clădirea actuală).

Împrejmuire și amenajări teren(nu sunt incluse în evaluare):

Terenul este amenajat prin betonare și este împrejmuit pe toate laturile, conform vecinătăților menționate la Capitolul III.3 –Vecinătăți. Acesta dispune de o anexă din lemn (conform celor observate de la nivelul drumului de acces, cu regim de înălțime Parter, în suprafață construită de circa 20 m², conform măsurătorilor efectuate prin satelit. Imobilul dispune de o piscină în suprafață construită de circa 32 m² (conform măsurătorilor efectuate prin satelit), având structura din beton armat

OBSERVAȚII: clădirea are calcan pe toată latura dinspre Nord și Sud (construită pe ambele margini ale terenului, având și ferestre pe aceste laturi). Nu sunt incluse în evaluare amenajările și se consideră că actualele construcții îndeplinesc toate formele legale în vigoare.

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate, gaz, apă și canalizare.

Licitaţia începe de la pretul de 69.507 lei, reprezentând 50% din valoarea stabilita, conform art. 836 Cod de procedură civilă.