TEREN INTRAVILAN 57.295 m.p. SI CONSTRUCTII BUCURESTI, SECTOR 5

Descriere Licitație
Preț 128.931.264 Lei
Tip Teren intravilan
Județ / Sector 5
Localitate BUCURESTI
Adresă str. Spătaru Preda nr. 2
Dosar nr. 2530/2022
Dată licitație 3 februarie 2023

.

.

.

.

.

.

In data de 03 FEBRUARIE 2023, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere:

imobilul situat în București, str. Spătaru Preda nr. 2, Sector 5, având număr cadastral/topografic 232716, înscris în Cartea Funciară numărul 232716 a localității Sector 5 București, compus din teren în suprafață de 57.295 m.p. și construcțiile C1 (clădire admisitrativă P+1E, cu suprafață la sol de 281 m.p.) și C2 (Laborator P+1E, cu suprafață la sol de 231 m.p.), edificate pe acesta, având numere cadastrale 232716-C1 și 232716-C2, descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.LOCALIZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat semicentral, în partea de Sud-Vest a municipiului București, în microzona Rahova – Sebastian (amplasamentul fostei fabrici de ulei Muntenia/Phoenix). PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Nord-Vest, vecinătate directă – Fabrica de ciocolată Excelent/Kandia; în partea de Vest, la circa 500 ml – Liberty Mall; în partea de Sud-Vest, la circa 100 ml – ansamblul rezidențial Central Address Residence.
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie/peste medie, precum și cu segmente ale unor foste platforme industriale, cu destinație industrială/depozitare acum, sau spații de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (str. Progresului – alias Trafic Greu). Zona este una în general relativ dezvoltată, în creștere accelerată cu tendință de migrare a terenurilor către blocuri de locuințe, de un nivel calitativ general mediu/peste medie, raportat la alte unități similare.

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: amplasament industrial – fabrica de ciocolată Excelent/Kandia, proprietate privată, cu
îngrădire;
b) Est: amplasament industrial – depozitare/logistică, proprietate privată, cu îngrădire;
c) Sud: drum public str. Progresului, fără acces direct (linia de tramvai de-a lungul gardului), cu
îngrădire;

d) Vest: drum public pentru acces (str. Spătarul Preda), cu îngrădire.
Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale (Calea Rahovei, str. Progresului). Zona dispune de: parc de mari dimensiuni cu facilități diverse; universități în apropiere; magazine în număr suficient.
Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.Descrierea Proprietății

TERENUL: are o suprafață totală de 57.295,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 57.295,00 m² (conform actelor), cu o dublă deschidere de 228,00 ml, la drumul de acces (str. Spătarul Preda), sau la Șos. Viilor (circa 80 ml neamenajați). Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă aproximativ dreptunghiulara. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.

Împrejmuire și amenajări teren: Terenul nu este amenajat și are un aspect neîngrijit de mai mulți ani, fiind acoperit, în afara clădirii actuale, cu vegetație înaltă (stufăriș) și faună (fazani, spre exemplu, ce au făcut mai multe cuiburi – mai multe exemplare observate la inspecție). Acesta dispune de anexe: Da – cabină poartă. Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos. Zona de acces din fața clădirii este pavată, dar de o calitate scăzută și neîngrijită (degradări). Au fost observate guri de vizitare canalizare. Nu sunt cunoscute date privind rețelele de utilități de pe amplasament.

CLĂDIRE C1+C2 – Clădire administrativă, cu regim de înălțime P+1E , conform documentelor. La momentul inspecției ușile de acces erau închise și paznicul nu a putut asigura accesul în interiorul său. Au fost furnizate fotografii interioare, de mică rezoluție, monocrom, din partea creditorului. Au fost observate ferestre de mici dimensiuni la cota zero a terenului, fiind indicii ale existenței unui subsol parțial ce nu apare menționat în documente, nefiind cunoscute date privind aria sa. Clădirea nu are semne de utilizare în ultimele luni și sunt zone din care au început a fi luate finisajele (decopertare parchet lamelar, radiatoare, instalații detașabile etc)

în limita celor observabile prin ferestrele ce permit vizibilitatea spre interior. Există zone întinse degradate la fațadă, geamuri foarte murdare, etc. Suprafețele utile sunt estimate pe baza coeficientului mediu furnizat de către INSSE (raportul mediu dintre aria construită și utilă pentru locuințele din zonă), în lipsa altor date furnizate. Această clădire este estimată ca fiind edificată în anii 1970 (aprox.) (conform anilor de construire a platformelor industriale din jur), fiind posibil să fie chiar mai veche după starea efectivă observată.Licitaţia începe de la pretul de 128.931.264 lei, inclusiv TVA19% (108.345.600 lei, conform raportului de evaluare, la care s-a adăugat TVA19% în cuantum de 20.585.664 lei), reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.