TEREN INTRAVILAN 298 MP- SECTOR 4

Descriere Licitație
Preț 232.603 Lei
Tip TEREN INTRAVILAN
Județ / Sector SECTOR 4
Localitate BUCURESTI
Adresă str. Salinei nr. 5
Dosar nr. 1489/2021
Dată licitație 14 martie 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 14 MARTIE 2022, ora 13:30, va avea loc la sediul S.C.P.E.J Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitație publică a:

Imobilul este reprezentat de terenul în suprafaţă măsurată de 298 m.p. identificat cu nr. cad. 203044, întabulat în Cartea Funciară nr. 203044 a loc. Bucureşti Sectorul 4, situat în Bucureşti, str. Salinei nr. 5, sector 4, proprietatea debitorului Ionescu George Bogdan, iar la stabilirea valorii terenului s-a avut în vedere faptul că pe acest teren se află edificată o construcție conform extrasului de carte funciară nr. 203044 a sectorului 4 București care nu face obiectul evaluării și a cărei proprietar nu este debitorul.IDENTIFICAREA PROPRIETATII IMOBILIARE

Proprietatea imobiliara este situata in Bucuresti, Str. Salinei nr.5, sector 4, formata din teren intravilan in suprafata de 285 mp (din acte) si 298 mp (suprafata masurata), identificat cu numar cadastral 203044, intabulat in CF nr. 203044, Bucuresti, Sectorul 4.DESCRIEREA JURIDICA:

Titularul dreptului de proprietate identificat in documentatia pusa la dispozitia evaluatorului este persoana fizica Ionescu George Bogdan. Dreptul de proprietate este deplin. Evaluarea s-a realizat in ipoteza unui drept deplin de proprietate asupra imobilului, liber de sarcini si disponibil imediat pentru vanzare.

DESCRIEREA TERENULUI:

Terenul evaluat este situat in Bucuresti, pe strada Salinei, in cartierul Berceni. In imediata apropiere se afla Spitalul Clinic de Copii Marie Curie (fost Budimex). Terenul are o forma regulata si este plan din punct de vedere topografic. Terenul este imprejmuit cu un gard din beton. Conform Detaliilor liniare imobil din Extrasul de carte funciara pentru informare deschiderea terenului este de 9.96 ml la str. Salinei. In cadrul inspectiei au fost identificate urmatoarele utilitati existente pe teren: electricitate, gaze naturale, canalizare si apa curenta. Conform documentatiei disponibile, suprafata masurata terenului este de 298 mp, terenul fiind identificat cu nr. cad 203044 si este inscris in cartea funciara nr. 203044 a Municipiului Bucuresti, Sectorul 4.

Deoarece nu a fost pus la dispozitie un Certificat de urbanism valabil la data evaluarii dar si a faptului ca PUZ-ul coordonator al Sectorului 4 este suspendat pe o perioada de 2 ani, a fost consultat Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti iar terenul evaluat se incadreaza in subzona L1a – locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate afara perimetrelor de protectie. Reglementarile urbanistice conform PUG Municipiul Bucuresti sunt: POT = max 45 %, CUT= 1.3 pentru regim de inaltime max. P+2E.

Licitaţia începe de la pretul de 232.603 lei, reprezentând valoarea terenului stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă, pe care se află edificată o construcție care nu face obiectul prezentei publicatii de vânzare.