Teren în suprafață de 300 m.p. si constructia C1 – DS. 3154-2023

Descriere Licitație
Preț 649.485 Lei
Tip TEREN si CONSTRUCTIA C1
Județ / Sector ILFOV
Localitate PANTELIMON
Adresă str. Avicola nr. 73, sola 29, parcela 266
Dosar nr. 3154/2023
Dată licitație 20 mai 2024

 

 

In data de 20 MAI 2024, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

   

Imobilul situat in oraș Pantelimon, str. Avicola nr. 73, jud. Ilfov, sola 29, parcela 266, identificat cu număr cadastral 2631/4, înscris în Carte Funciară nr. 105184 a orașului Pantelimon, jud. Ilfov, compus din teren în suprafață de 300 m.p. și construcția C1, identificată cu număr cadastral 2631/4-C1, având regim de înălțime P+1, edificată din zidărie portantă, acoperită cu tablă Lindab, compusă din living,  birou, bucătărie, baie, hol, casa scării și terasă, la parter și 3 (trei) camere, dressing, 2 (două) băi, hol, casa scării, balcon la etaj, în suprafață construită la sol de 95,99 m.p., cu o suprafață utilă de 137,12 m.p. și suprafață construită desfășurată de 191,98 m.p., împreună cu cota indiviză de 4167/100000, respectiv suprafața de 49,95 m.p., din terenul intravilan în suprafață de 1.198,54 m.p., situat în Pantelimon, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 2022/2/40, înscris în Cartea Funciară nr. 3834 a orașului Pantelimon, cu destinație drum de acces.


DESCRIEREA TERENULUI:

Conform inspectiei si a documentatiei imobilul analizat este reprezentat de un teren intravilan arabil in suprafata de 300 mp si constructia edificata pe acesta reprezentata de o vila individuala cu un regim de inaltime P+1E cu o suprafata construita desfasurata de 191,98 mp (conform Contract de vanzare cumparare si Planului de amplasament si delimitare a imobilului).

Terenul are o suprafata 300 mp, este intravilan si are categoria de folosinta arabil. Conform planului de amplasament si delimitare a imobilului terenul are o deschidere de 11,71 ml la strada Avicola. Acesta are o forma regulata si topografie plana.

Terenul este imprejmuit la strada cu gard din beton si cu o poarta de acces pietonal si auto din fier forjat.

Conform Planului de Urbanism General al orasului Pantelimon terenul este situat in subzona L1 – zona de locuinte individuale P+2+M iar reglementarile urbanistice sunt: POT max= 35 %, CUT Max = 1.35, H max = P+2+M (12 metri).

Constructia edificata pe teren este reprezentata de o vila individuala cu un regim de inaltime P+1E. Conform contractului de vanzare cumparare structura constructiva a vilei este din zidarie portanta, acoperita cu tabla tip Lindab.

Conform releveelor vila este impartita astfel:
– la parter: living, birou, bucătărie, baie, hol, casa scării și terasă;
– la etaj: 3 (trei) camere, dressing, 2 (două) băi, hol, casa scării si balcon.

Conform informatiilor din contractul de vanzare cumparare vila a fost data in folosinta in anul 2008 (Proces verbal de receptie al lucrarilor nr.257/24.09.2008).

In cadrul inspectiei a fost identificat un racod la gaze naturale si presupunem ca incalzirea imobilului si furnizarea apei calde se face prin intermediul unei centrale termice proprii.

Deoarece inspectia s-a efectuat din exterior, evaluarea s-a realizat in ipoteza ca imobilul beneficiaza de finisaje medii/normale, este racordat la utilitatile identificate pe strada si prezinta un grad de uzura fizica normal.

Conform documentatiei disponibile, terenul este identificat cu nr. cadastral CAD: 2631/4 iar constructia este identificata cu nr. cadastral CAD:2631/4-C1 si sunt intabulate in Cartea Funciara nr. 105184 Pantelimon. De asemenea se mai detine in proprietate o cota parte indiviza de 4167/10000, respectiv suprafata de 49,95 mp, din terenul intravilan in suprafata de 1.198,54, identificat cu nr. cadastral 2022/2/40, intabulat in Cartea Funciara nr.3834 a orasului Pantelimon, cu destinatie drum acces.


LOCALIZARE:

Judeţul Ilfov este situat în partea de S-SE a României, în centrul Câmpiei Romane. Judetul Ilfov se desfăşoară în jurul Capitalei fiind înconjurat la rândul său de judeţele vecine Prahova la nord, Dâmboviţa la vest, Giurgiu la sud-vest, Călăraşi la sud-est şi Ialomiţa la est. Se întinde pe o suprafaţă de 1564 kmp, fiind cel mai mic judeţ al ţării. Pe teritoriul lui se află 8 oraşe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti Leordeni şi Voluntari), 32 comune şi 91 sate. Reşedinţa judeţului Ilfov se află pe teritoriul municipiului Bucureşti.

Industria ilfoveană se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la energie electrică şi termică, la anvelope şi articole din cauciuc, acumulatori, aparate şi instrumente de măsurare şi control, până la utilaje de transporturi, fire şi fibre artificiale, produse chimice, oxigen industrial, ambalaje pentru industria alimentară, confecţii, tricotaje, ţesături, fire de in şi de cânepă, prefabricate din beton, cărămidă, plăci şi dale din ceramică, nutreţuri combinate, mobilier şi obiecte din lemn, seruri şi vaccinuri, conserve din legume şi fructe, preparate din carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi răcoritoare, produse de panificaţie şi altele.

O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, dezvoltată mai ales de Studiourile Mediapro din oraşul Buftea. Activitatea agenţilor economici care acopera aproape toate subramurile industriei prelucratoare, câteva având o pondere importantă în producţia judeţului, se reflectă şi la nivel naţional.

Cele mai reprezentative ramuri ale industriei ilfovene sunt: industria alimentară, băuturi şi tutun; pielarie şi încălţăminte; celuloză, hârtie şi carton; prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice.

Pantelimon este un oraș în județul Ilfov. Localitatea se află pe malul stâng al râului Colentina, în vecinătatea estică a municipiului București, la ieșirea către Călărași, fiind un oraș-satelit al Capitalei. Conform recensământului din anul 2011, Pantelimon are o populație de 25.596 de locuitori. Dintre orașele județului Ilfov, este cel mai întins ca suprafață, și al doilea ca populație după Voluntari.

Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla intr-o zona mediana de nord a orasului Pantelimon, nou dezvoltata, pe str. Avicola.

Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat de case si vile construite dupa anii 2004 – 2005.

Utilitati existente: curent electric, gaze, apa si canalizare

Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie medie, str. Avicola, str.Drumul Garii

In zona exista mijloace de transport, cu statii de autobuz la distanta relativ mica. Cea mai apropiata statie de metrou se afla la circa 4 km, respectiv statia Pantelimon.

Licitaţia începe de la pretul de 649.485,75 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.