TEREN în suprafață de 1.519 m.p.+ C1, C2 si C3 si TEREN în suprafață de 46 m.p. – 9/2024

Descriere Licitație
Preț 1.150.728 Lei
Tip TERENURI SI CONSTRUCTII
Județ / Sector ILFOV
Localitate comuna Domneşti, sat Țegheș
Adresă str. Daciei nr. 54, Tarla 73, Parcela 253/7, Lot 2, si Parcela 2257/7
Dosar nr. 9/2024
Dată licitație 10 iulie 2024

 

 

În data de 10 IULIE 2024, ora 13:00, va avea loc la adresa din București, str. Theodor Sperantia nr. 65, sector 3, vânzarea la licitaţie publică a:

  1. Imobilul situat în Domneşti, sat Țegheș, str. Daciei nr. 54, Tarla 73, Parcela 253/7, Lot 2, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 120641, înscris în Cartea Funciară numărul 120641 a localității Domneşti, jud. Ilfov, compus din teren în suprafață de 1.519 m.p. (din care suprafața de 514 m.p. categoria de folosință curți construcții și suprafața de 1.005 m.p., categoria de folosință arabil), construcția C1, identificată cu număr cadastral 120641-C1, cu destinație locuință, cu un regim de înălțime P+1E+M, în suprafață construită la sol de 183 m.p. și o suprafață desfășurată de 354 m.p. (compusă din: la parter – hol 16,01 m.p., living 36,58 m.p., birou 15,12 m.p., bucătărie 23,83 m.p., cămară 3,93 m.p., baie 4,67 m.p., hol+casa scării 4,99 m.p., central termică 6,90 m.p., parter cu o suprafață utilă de 112,03 m.p., terasă 16,35 m.p., terasă 17,32 m.p., terasă 8,16 m.p., rezultând o suprafață utilă totală de 153,86 m.p.; la etaj 1 – hol 16,28 m.p., camera 23,09 m.p., camera 13,35 m.p., camera 19,05 m.p., dressing 14,66 m.p., baie 11,07 m.p., cămară 4,22 m.p., baie 5,97 m.p., casa scării 8,09 m.p., etaj 1 cu o suprafață utilă de 115,78 m.p., terasă 3,21 m.p., terasă 6,38 m.p., rezultând o suprafață utilă totală de 125,37 m.p. și la mansard – salon 52,04 m.p., baie 7,29 m.p., scară 8,04 m.p., mansardă cu o suprafață utilă de 67,37 m.p., terasă 7,40 m.p., rezultând o suprafață utilă totală de 74,77 m.p.), construcția C2 – garaj, identificat cu număr cadastral 120641-C2, în suprafață construită la sol de 33 m.p. și suprafață utilă de 25,41 m.p., construcția C3 – construcție anexă, identificată cu nr. cad. 120641-C3, în suprafață construită la sol de 72 m.p. (formată din spațiu depoitare 22,14 m.p., spațiu depozitare 12 m.p., spațiu depozitare 5,62 m.p., spațiu depozitare 7,05 m.p., hol 11,70 m.p., rezultând o suprafață utilă totală de 58,51 m.p.)
  2. Imobilul teren intravilan în suprafață de 46 m.p., situat în Domneşti, sat Teghes, Tarla 73, Parcelă 2257/7, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 120640, înscris în Cartea Funciară numărul 120640 a localității Domneşti, jud. Ilfov.

 LOCALIZARE:

Judeţul Ilfov este situat în partea de S-SE a României, în centrul Câmpiei Romane. Judetul Ilfov se desfăşoară în jurul Capitalei fiind înconjurat la rândul său de judeţele vecine Prahova la nord, Dâmboviţa la vest, Giurgiu la sud-vest, Călăraşi la sud-est şi Ialomiţa la est. Se întinde pe o suprafaţă de 1564 kmp, fiind cel mai mic judeţ al ţării. Pe teritoriul lui se află 8 oraşe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti Leordeni şi Voluntari), 32 comune şi 91 sate. Reşedinţa judeţului Ilfov se află pe teritoriul municipiului Bucureşti.

Industria ilfoveană se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la energie electrică şi termică, la anvelope şi articole din cauciuc, acumulatori, aparate şi instrumente de măsurare şi control, până la utilaje de transporturi, fire şi fibre artificiale, produse chimice, oxigen industrial, ambalaje pentru industria alimentară, confecţii, tricotaje, ţesături, fire de in şi de cânepă, prefabricate din beton, cărămidă, plăci şi dale din ceramică, nutreţuri combinate, mobilier şi obiecte din lemn, seruri şi vaccinuri, conserve din legume şi fructe, preparate din carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi răcoritoare, produse de panificaţie şi altele.

O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, dezvoltată mai ales de Studiourile Mediapro din oraşul Buftea.

Activitatea agenţilor economici care acopera aproape toate subramurile industriei prelucratoare, câteva având o pondere importantă în producţia judeţului, se reflectă şi la nivel naţional.

Cele mai reprezentative ramuri ale industriei ilfovene sunt: industria alimentară, băuturi şi tutun; pielarie şi încălţăminte; celuloză, hârtie şi carton; prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice. Domnești este o comună în județul Ilfov formată din satele Domnești (reședința) și Țegheș. Comuna se află în sud-vestul județului, la vest de București, pe malurile râurilor Ciorogârla și Sabar, și pe malul stâng al Argeșului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ602, care duce spre est în București (zona Prelungirea Ghencea) și spre nord-est către Ciorogârla și mai departe în județul Giurgiu la Joița și Săbăreni, revenind apoi în Ilfov la Chitila (unde se intersectează cu DN7) și la Buftea (unde se termină în DN1A).

La Domnești, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ401A, care duce spre nord-vest la Bolintin-Vale (județul Giurgiu) și spre sud-est la Clinceni, Bragadiru (unde se intersectează cu DN6), Măgurele, Jilava (unde se intersectează cu DN5) și Vidra. DJ602 se intersectează la limita dintre comună și municipiul București cu șoseaua de centură a Bucureștiului. Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Domnești se ridică la 12.861 de locuitori.

Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla in zona mediana a satului Teghes, comuna apartinatoare de comuna Domnesti.

Accesul catre proprietate se face pe un drum pietruit.
Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat de case si vile construite dupa anii 2007 – 2008 dar si terenuri intravilane.

Utilitati existente: curent electric si gaze
Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie medie, Soseaua Caragea Voda, str.Paduraraului
In zona exista mijloace de transport de tip maxi taxi care ajung in Bucuresti.

DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Conform inspectiei si a documentatiei imobilul analizat este reprezentat de un teren intravilan cu o suprafata de 1.519 mp si constructiile edificate pe acesta reprezentate de o vila individuala cu un regim de inaltime P+1E+M cu o suprafata construita la sol de 183 mp (conform Extras de carte funciara pentru informare) si o suprafata construita desfasurata de 354 mp (conform Plan de amplasament si delimitare a imobilului), de o constructie anexa cu o suprafata la sol de 33 mp, cu destinatie garaj si o constructie cu o suprafata construita la sol de 72 mp, cu destinatie magazie.

De asemenea se mai detine in proprietate un teren intravilan cu o suprafata de 46 mp, lipit de terenul in suprafata de 1.519 mp (identificat cu NC 120641) acestea formand un tot unitar.

Terenul identificat cu NC 120641 are o suprafata de 1.519 mp, este intravilan si are categoria de folosinta curti constructii pentru o suprafata de 514 mp si categorie de folosinta arabil pentru o suprafata de 1.005 mp. Conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului terenul are o deschidere de circa 16 ml la strada Daciei. Acesta are o forma regulata si topografie plana.

Terenul este imprejmuit la strada cu gard din beton si cu o poarta de acces pietonal si auto din fier forjat.

Terenul identificat cu NC 120640 are o suprafata de 46 mp, este intravilan si are categoria de folosinta arabil.

Conform inspectiei din teren si a documentelor analizate, terenul este lipit de terenul in suprafata de 1.519 mp (identificat cu NC 120641) acesteaformand un tot unitar.

In evaluare, terenul a fost evaluat ca un tot unitar, rezultand o suprafata totala de teren de 1.565 mp.

Constructia identificata cu nr. cadastral 120641-C1 este reprezentata de o vila individuala cu un regim de inaltime P+1E+M.

Structura constructiva este din cadre de beton armat cu plansee din beton armat si inchideri din caramida, termoizolata cu polistiren de 10 cm. Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla. Finisajele locuintei sunt superioare, respectiv parchet laminat in camere, pardoseli din gresie in holuri, bai si bucatarie, pereti placati cu faianta in spatiile umede, scara de acces la etaj placata cu lemn, tamplarie PVC cu geam termopan. Incalzirea si furnizarea apei calde se face prin intermediul unei centrale termice cu gaz. Conform releveelor locuinta este compartimentata astfel: la parter: hol, living, birou, bucatarie, camara, baie, hol si casa scarii, camera centrala termica si 3 terase; la etaj: hol, 3 camere, dressing, 2 bai, camara, casa scarii si 2 terase; mansarda: salon, baie si scara.

Constructia identificata cu nr. cadastral 120641-C2 este reprezentata de constructie cu un regim de inaltime Parter si are destinatie de garaj. Deoarece nu am avut la dispozitie documente din care sa reiasa structura constructiva apreciem ca structura constructiva este din zidarie portanta. Acoperisul este tip terasa din beton armat, hidroizolata.

Constructia identificata cu nr. cadastral 120641-C3 este reprezentata de constructie cu un regim de inaltime Parter si are destinatie de magazie. Deoarece nu am avut la dispozitie documente din care sa reiasa structura constructiva apreciem ca structura constructiva este din cadre de beton armat si inchideri din caramida, termoizolata cu polistiren de 10 cm. Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla. Conform fotografiilor interioare puse la dispozitie de client constructia este dotata cu instalatie de incalzire cu centrala termica proprie, finisaje medii si grup sanitar.

Imobilul este dotat cu put forat pentru apa si fosa septica pentru colectarea apelor uzate. Conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor constructiile au fost date in folosinta in anul 2010.

Conform documentatiei disponibile, terenul cu suprafata de 1.519 mp este identificat cu nr. cadastral 120641, iar constructiile sunt identificate cu nr. cadastral 120641-C1, 120641-C2 si 120641-C3 si sunt intabulate in Cartea Funciara nr. 120641 Domnesti. De asemenea se mai detine in proprietate o suprafata de teren de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 120640, intabulat in Cartea Funciara nr. 120640 Domnesti.

 


Observații conform raportului de evaluare: ”Conform inspectiei din teren si a documentelor analizate, terenul intravilan cu suprafata de 46 mp (identificat cu NC 120640) este lipit de terenul in suprafata de 1.519 mp (identificat cu NC 120641) acestea formand un tot unitar.”Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă:

  1. suma de 1.150.728 lei, pentru imobilul situat în Domneşti, sat Teghes, Tarla 73, Parcela 253/7, Lot 2, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 120641, înscris în Cartea Funciară numărul 120641 a localității Domneşti, jud. Ilfov,
  2. suma de 5.145,75 lei, pentru imobilul situat în Domneşti, sat Teghes, Tarla 73, Parcelă 2257/7, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 120640, înscris în Cartea Funciară numărul 120640 a localității Domneşti, jud. Ilfov.