Teren în Platonești

Descriere Licitație
Preț 42.640 Lei
Tip Terenuri în Platonești
Județ / Sector Ialomița
Localitate Platonești
Adresă Sat. Lăcusteni
Dosar nr. 588/2019
Dată licitație 24 martie 2023

 

In data de 24 MARTIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

imobilului situat în com. Platoneşti, sat Lacusteni, jud. Ialomiţa, identificat cu nr. cad. 21105, întabulat în Cartea Funciară nr. 21105 a loc. Platoneşti, jud. Ialomiţa, compus din teren în suprafaţă de 4.900 m.p., cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă arabil, proprietatea debitorului ECOCEREAL PROD SRL, , cu sediul în Comuna Platoneşti, sat Lăcusteni, str. Gării nr. 1, județul Ialomița.LOCALIZAREA:

Localizare: Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Suda localității Lăcusteni, comuna Platonesti.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case de o calitate submedie si medie, precum și cu terenuri cu utilizare agricola). Zona este una în general subdezvoltată, de un nivel calitativ general submediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este departe de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (Slobozia, Constanța, București).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a) Nord: imobile rezidențiale;

b) Est: terenuri uz agricol;

c) Sud: terenuri uz agricol si drum de acces

d) Vest: drum de acces

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri comunale pietruite, pe ultimul segment de circa 330 ml, din DJ212. Traficul auto este unul mediul a nivelul arterelor principale (DJ212). Transportul în comun este slab dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de autobuze, microbuze în regim maxi-taxi;

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special In localitatea Platonesti.

Utilități existente în zonă: electricitate.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Teren în suprafață totală de 4900m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 4900m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară21105 din 24.10.2019), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Arabil;

Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulară.

Împrejmuire și amenajări teren:

 Terenul de 4900 este neamenajat. 

 

 

 Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel:

Structura este de tip cadru din zidărie portantă, închideri perimetrale din cărămidă de tip cărămidă plină. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat.

Învelitori: Șarpanta este din lemn ecarisat, conform standardelor în construcții, corespunzător pentru învelitoarea din țiglă ceramică/ tablă simplă.

Sunt necesare investiții pentru reabilitarea construcțiilor existente.

Instalațiile existente în clădire:

a) Electricitate de 380V c.a./Trifazic,-instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;

b) Apă curentă, alimentată din puț propriu cu ajutorul unui hidroforLicitaţia începe de la următoarele preţul de 42.640,97 lei, inclusiv TVA (35.832,75 lei, la care s-a adăugat TVA în sumă de 6.808,22 lei), reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă.