Teren extravilan în Petrăchioaia

Descriere Licitație
Preț 32.484 Lei
Tip Teren Extravilan
Județ / Sector Ilfov
Localitate Petrăchioaia
Adresă com. Petrăchioaia, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 134, înscris în Cartea Funciară numărul 53003 a localității Petrăchioaia
Dosar nr. 365/2021
Dată licitație 5 noiembrie 2021

În data de 05 NOIEMBRIE 2021, ora 15:00 va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilul teren în suprafaţă de 5.974 m.p. este situat în com. Petrăchioaia, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 134, înscris în Cartea Funciară numărul 53003 a localității Petrăchioaia, jud. Ilfov.DESCRIEREA PROPIETĂȚII:

Lotul de teren extravilan arabil este situat în Comuna Petrăchioaia, jud. Ilfov, în suprafață de 0,5974 ha. Terenul este înscris în cartea funciară nr. 53003 UAT Petrăchioaia( CF vechi 554), are număr cadastral 134 și categoria de folosință „arabil”.

La data inspecției nu au fost identificate construcții pe terenul analizat.DESCRIEREA TERENURILOR:

Proprietatea imobiliară este formată dintr-un lot de teren arabil situat în extravilanul Comunei Petrăchioaia, jud. Ilfov, în suprafață de 0,5974 ha. Terenul este înscris în Cartea Funciară nr. 53003 UAT Petrăchioaia ( CF vechi 554), are număr cadastral 134, categoria de folosință „arabil” și deschidere la DJ 402.

Lotul de teren este poziționat la est de localitatea Petrăchioaia, într-o zonă agricolă, la circa 500 ml de la ieșirea din localitate, pe partea dreaptă a DJ 402, direcția de mers către Măineasca. Conform datelor colectate cu ocazia inspecției, terenul are topografie plană, formă relativ regulată și o deschidere la DJ 402 de 40,35 ml.

 

Licitația începe de la prețul de 32.484,75 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitație conform art. 837 Cod procedură civilă rep.