TERENURI EXTRAVILAN COMUNA GHIMPAȚI

Descriere Licitație
Preț 355.051 Lei
Tip TEREN EXTRAVILAN
Județ / Sector GHIMPAȚI
Localitate GIURGIU
Adresă tarlaua 74, parcela 699
Dosar nr. 432/2021
Dată licitație 8 iunie 2022

.

.

.

.

.

.

In data de 8 iunie 2022, ora 12.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile:

 DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Proprietatile imobiliare evaluate sunt inscrise in CF :

Extras de Carte Funciara nr. 31266 UAT Ghimpați,
– Extras de Carte Funciara nr. 31267 UAT Ghimpați,
– Extras de Carte Funciara nr. 31268 UAT Ghimpați,
– Extras de Carte Funciara nr. 31269 UAT Ghimpați,
– Extras de Carte Funciara nr. 31346 UAT Ghimpați,
– Extras de Carte Funciara nr. 31419 UAT Ghimpați,
– Extras de Carte Funciara nr. 32859 UAT Ghimpați,
– Extras de Carte Funciara nr. 33834 UAT Ghimpați,
– Extras de Carte Funciara nr. 33843 UAT Ghimpați,
– Extras de Carte Funciara nr. 33847 UAT Ghimpați,

Descrierea construcției

La data inspecției pe terenul aferent proprietății nu au fost identificate construcții.

Descrierea terenului

Proprietatea imobiliară este compusă din 10 loturi de teren extravilan situate în Com. Ghimpati, jud. Giurgiu.

1. 31266 Teren extravilan neproductiv 31266 208,843
Terenul analizat este situat la est de localitatea Copaciu și se prezintă sub forma unei fâșii cu înclinație accentuată de la sud, unde se
învecinează cu terenuri agricole, spre nord, unde se regăsește o zonă mai joasă ce a fost probabil albia râului Glavacioc. Terenul analizat face
practic legătura între cele două trepte de relief. La data inspecției terenul era neutilizat și prezenta porțiuni acoperite de deșeuri/gunoaie. „Imobil
aflat sub incidenta art. 3 alin (1) din Legea nr. 17/2014″
2. 31267 Teren extravilan neproductiv 31267 34,073
Terenul analizat este situat la nord-vest de localitatea Ghimpați și se prezintă sub forma unei fâșii de-a lungul râului Milcovat. Este o porțiune
înclinată între zona mai înaltă, cu terenuri agricole, și albia râului. La data inspecției terenul era neutilizat și prezenta porțiuni acoperite de
deșeuri/gunoaie. Este alipit pe latura estică de terenul cu nr cad 31268. În zona în care se învecinează cele 2 loturi de teren au fost identificate
zone de unde a fost extras probabil pietriș sau nisip.
3. 31268 Teren extravilan neproductiv 31268 24,471
Terenul analizat este situat la nord-vest de localitatea Ghimpați și se prezintă sub forma unei fâșii de-a lungul râului Milcovat. Este o porțiune
înclinată între zona mai înaltă, cu terenuri agricole, și albia râului. La data inspecției terenul era neutilizat și prezenta porțiuni acoperite de
deșeuri/gunoaie. Este alipit pe latura vestică de terenul cu nr cad 31267. În zona în care se învecinează cele 2 loturi de teren au fost identificate
zone de unde a fost extras probabil pietriș sau nisip. „Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin (1) din Legea nr. 17/2014”
4. 31269 Teren extravilan neproductiv 31269 207,969
Terenul analizat este situat la sud de localitatea Naipu. Se prezintă sub forma unei fâșii ce întinde pe albia lacului/iazului ce delimitează zona
nord estică a localității. La data inspecției terenul era neutilizat.
5. 31346 Teren extravilan pasune 31346 272,293
Terenul analizat este situat la nord est de localitatea Naipu. Se prezintă sub forma unei fâșii ce întinde pe albia lacului/iazului ce delimitează
zona sudică a localității. La data inspecției terenul era neutilizat.
6. 31419 Teren extravilan arabil 31419 25,000
Terenul analizat este situat la nord de localitatea Ghimpați, pe partea dreapta a DN61 (Ghimpati-Letca Noua), la circa 600 ml de mers pe drum
pietruit. Drumul de acces este la circa 2 km de intersectia DN61 cu E70. Terenul are forma regulata, topografie plana, este comasat iar
vecinatatile sunt reprezentate de alte terenuri agricole.
7. 32859 Teren extravilan arabil 32859 2,166,100
Terenul analizat este situat la sud-vest de localitatea Naipu. Terenul are forma neregulata, topografie plana, este comasat iar vecinatatile sunt
reprezentate de alte terenuri agricole. Accesul se realizeaza cu ajutorul drumurilor de exploatare.
8. 33834 Teren extravilan pasune/ape statatoare 33834 719,432
Terenul analizat este situat la est si sud-est de localitatea Copaciu. Este un teren greu accesibil cu vegetatie inalta, balti pe alocuri, posibil
degradat.
9. 33843 Teren extravilan pasune/altele 33843 631,664
Terenul analizat este situat la est si sud-est de localitatea Copaciu. Este un teren greu accesibil cu vegetatie inalta, balti pe alocuri, posibil
degradat. „Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin (1) din Legea nr. 17/2014”
10. 33847 Teren extravilan pasune 33847 51,047
Terenul analizat este situat la est de localitatea Naipu. Se prezintă sub forma unei fâșii care se desfășoară pe malul Nordic al Lacului
  1. 355051 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 208.843 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 31266 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31266, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 74, parcela 699,
  2. 57 857 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 34.073 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 31267 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31267, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 61, parcela 621/2,
  3. 41 538 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 24.471 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 31268 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31268, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 53, parcela 531/1,
  4. 353 568 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 207.969 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 31269 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31269, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 152, parcela 1400,
  5. 741 256 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 272.300 m.p (din acte) și 272.293 m.p (din măsurători) înscris în Cartea funciară nr. 31346 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31346, situat în jud. Giurgiu (pășune),
  6. 85 054 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 25.000 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 31419 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 31419, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 31,
  7. 369.534 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 2.166.100 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 32859 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 32859, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 124,
  8. 958.220 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 719.432 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 33834 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 33834, situat în jud. Giurgiu, tarlaua 75, parcelele 717/3, 717/5, 717/6, B710, 711, 717/1, 717/2, PS717/9,
  9.  1.719.377 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 631.664 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 33843 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 33843, situat în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu, tarlaua 75, parcela PS717/1, B703, 705, 706, 707, 708,
  10. 138 955 lei pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 51.047 m.p, înscris în Cartea funciară nr. 33847 a localității Ghimpați, identificat cu număr cadastral 33847, situat în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu, tarlaua 75, parcela PS718.