Teren – comuna Odobeşti, sat Brâncoveanu

Descriere Licitație
Preț 7.628 Lei
Tip Teren extravilan
Județ / Sector Dambovita
Localitate Odobeşti
Adresă Com. Odobeşti, sat Brâncoveanu, jud. Dâmboviţa, tarla 38, parcela 376/96, identificat cu număr cadastral 291, întabulat în Cartea Funciară nr. 71838 a loc. Odobesti, jud. Dâmboviţa.
Dosar nr. 1424/2020
Dată licitație 6 aprilie 2022

În data de 06 APRILIE 2022, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Terenul este situat in com. Odobeşti, sat Brâncoveanu, jud. Dâmboviţa, tarla 38, parcela 376/96, identificat cu număr cadastral 291, întabulat în Cartea Funciară nr. 71838 a loc. Odobesti, jud. Dâmboviţa.


DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

La data inspecției pe terenul aferent proprietății nu au fost identificate construcții. Proprietatea imobiliară este compusă dintr-un lot de teren extravilan situat în localitatea Brancoveanu-137346, Com. Odobești, jud. Dâmbovița, categoria de folosință arabil, în suprafață de 4.447 mp. Terenul analizat are o formă regulată (trapez), este plan din punct de vedere topografic și are o deschidere de circa 31,25 ml la drum de exploatare (DE377/2), drum de pământ.


MICRO LOCAȚIE:

Comuna Odobești este o comună în județul Dâmbovița, Muntenia, România, formată din satele Brâncoveanu, Crovu, Miulești, Odobești (reședința) și Zidurile. Comuna se află în sudul județului, pe malul stâng al Argeșului, la sud de orașul Titu și este străbătută de șoselele județene DJ701, care leagă acest oraș de autostrada București– Pitești și DJ401, care leagă Titu de Bolintin-Vale. Proprietatea analizată este situată în partea de sud-vest a satului Brâncoveanu, într-o zona agricolă. Accesul se face din DJ 401A și prin intermediul unui drum de exploatare. Înainte de ieșirea din localitatea Brâncoveanu înspre satul Miulești, se virează pe partea dreapta pe un drum asfaltat (cca. 150 m), continuat de un DE de pământ. După încă 200 m de mers pe DE, pe partea dreapta se ajunge la terenul analizat.
Zona este agricolă, cu terenuri cultivate in apropierea zonei rezidențiale a localității Brâncoveanu.

Licitaţia începe de la pretul de 7.628 lei, reprezentând 50% din valoarea stabilita, conform art. 837 Cod de procedură civilă.