TEREN 5595 m.p și Construcții în Mogoșoaia

Descriere Licitație
Preț 3.265.680 Lei
Tip TEREN+CONSTRUCȚII
Județ / Sector ILFOV
Localitate MOGOȘOAIA
Adresă str. Ceferiştilor nr. 25
Dosar nr. 1218/2021
Dată licitație 24 noiembrie 2021

În data de 24 NOIEMBRIE 2021, ora 13.00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitație publică a:DESCRIERE:

Imobilul este situat în Mogoşoaia, str. Ceferiştilor nr. 25, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 64423, înscris în Cartea Funciară numărul 64423 a localității Mogoşoaia, jud. Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 5.654 m.p. şi construcţia edificată pe acesta de tip D+P+E, compusă din trei corpuri lipite (C1, C2, C3), în suprafaţă construită la sol de 431 m.p. (C1-153 m.p., C2-126 m.p., C3-152 m.p.).LOCALIZARE IMOBIL:

Mogoșoaia este o comună în județul Ilfov, regiunea Muntenia, formată numai din satul de reședință cu același nume. Comuna se află în partea de vest a județului, la nord-vest de București, pe malul stâng al râului Colentina, care formează în dreptul comunei lacurile Chitila și Mogoșoaia.DESCRIEREA IMOBILULUI:

Imobilul este situat în Mogoșoaia, str. Ceferiștilor nr. 25, județul Ilfov, compus din teren în suprafață 5595 m.p și construcțiile edificate pe acesta, C1, C2 și C3 cu destinație rezidențială.DESCRIERE TEREN:

Lotul de teren pe care sunt edificate cele 3 construcții are o suprafață de 5595 m.p cu următoarele carateristici:

  • Terenul are o suprafață plană fără neregularități,
  • Forma terenului este neregulată și are deschidere de aproximativ 43,8 ml la drum asfaltat în partea de Vest către strada Ceferiștilor,
  • Suprafața terenului nu prezintă risc de pericole naturale;
  • Terenul este ingrădit cu gard de beton;

Având în vedere modul de amplasare a construcțiilor, am estimat un teren în exces, ce poate fi valorificat separat în suprafață aproximativă de 2.350, exemplificat mai jos:DESCRIERE CONSTRUCȚII:

Licitația începe de la prețul de 3.265.680 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.