TEREN 329 mp si Constructie cale ferată Giurgiu

Descriere Licitație
Preț 29.378 Lei
Tip TEREN 329 mp si Constructie cale ferată Giurgiu
Județ / Sector Giurgiu
Localitate Giurgiu
Adresă str. Pacii nr. 60
Dosar nr. 688/2022
Dată licitație 14 noiembrie 2022

.

.

.

.

.

.
In data de 14 NOIEMBRIE 2022, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere:

imobilul situat în Giurgiu, str. Pacii nr. 60, jud. Giurgiu, identificat cu număr cadastral 30782, întabulat în Cartea Funciară nr. 30782 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, compus din teren în suprafață de 329 m.p. și construcția C1 (cale ferată), în suprafață construită la sol de 329 m.p., identificată cu nr. cad. 30782-C1LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Sud-Est a municipiului Giurgiu, în microzona Fabrica de Zahăr / Stadion fotbal. PUNCTE DE REPER (linii pietonale) spații zona Fabrica de Zahăr: în jurul proprietății – diverse spații industriale (depozitare și logistică nautică); partea de Nord, la circa 300 ml – stadionul de fotbal; în partea de Sud – canalul de apă Plantelor, derivat din fluviul Dunărea; în partea de Nord, la circa 2 km – Vama Giurgiu.
Zona Șos. Portului: la Sud – sediul autorității portuare Căpitănia Portului Giurgiu și docurile de îmbarcare/debarcare ale vaselor de călători.
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una industrială, cu hale de o calitate inferioară/sub medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Aleea Plantelor). Zona este una în general relativ dezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general sub mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (București).
Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: zonă protecție autostrada A1, proprietate publică, cu îngrădire;
b) Est: teren liber, proprietate privată, cu îngrădire;
c) Sud: drum public pentru acces (str. Ithaka), cu îngrădire;
d) Vest: hală industrială mixtă, proprietate privată, cu îngrădire.
Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum se realizează pe un drum public pe circa 600+ ml, betonat, degradat, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală sub medie; drumurile private, din imediata apropiere a amplasamentului se realizează pe drumuri pietruite, de o calitate satisfăcătoare. La Șos. Portului, drumul public este asfaltat până la circa 300 ml (C1), sau 560 ml (C10/C11); de la asfalt este un drum public, pietruit, de o calitate satisfăcătoare. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (Aleea Plantelor/str. Unirii/DN/Șos. Portului). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi, la nivelul drumurilor principale.Descrierea Proprietății

Lotul 30782 este evaluat ca fiind ocupat de o fostă linie de cale ferată CFR.
Aceasta a fost dezafectată pe o bună parte din tronson. Nefiind cert segmentul de cale ferată al Imobilului Subiect, documentația cadastrală avizată având în interiorul său și segmentul de cale ferată, dar fără inventarul de coordonate aferent. Dimensiunea segmentului evaluat corespunde cu înscrierea din cartea funciară și situația din teren, fiind un amplasament evaluat conform celei mai plauzibile ipoteze.Licitaţia începe de la pretul de 29.378,72 lei, inclusiv T.V.A.19% (livrare taxabilă din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.