TEREN 14.870 mp si Constructii Bucuresti, Sector 1

Descriere Licitație
Preț 9.394.332 Lei
Tip TEREN 14.870 mp si Constructii Bucuresti Sector 1
Județ / Sector sector 1
Localitate Bucuresti
Adresă B-dul. Bucureștii Noi nr. 245
Dosar nr. 699/2022
Dată licitație 12 ianuarie 2023

.

.

.

.

 

 

 

 

 

.

.
În data de 12 IANUARIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere:

Imobilul situat în București, B-dul. Bucureștii Noi nr. 245, Sector 1, având număr cadastral/topografic 273577, înscris în Cartea Funciară numărul 273577 a localității Sector 1, București, compus din teren în suprafață de 14.870 m.p. și construcțiile C1, în suprafață construită la sol de 10 m.p., C2, în suprafață construită la sol de 143 m.p., C3, în suprafață construită la sol de 651 m.p., C4, în suprafață construită la sol de 838 m.p., C5, în suprafață construită la sol de 833 m.p.LOCALIZARE:

Localizare: Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Nord-Vest a municipiului București, în microzona Bucurestii Noi – Chitila Industrial. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Est, la circa 400 ml – Park & Ride Străulești; în partea de Est, la circa 600 ml – stația de metrou Străulești.
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate peste medie, precum și cu spații de de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (bd. Bucureștii Noi, Șos. Gh. Ionescu-Sisești). Zona imediat apropiată este una în general relativ dezvoltată, cu loturi de teren libere în imediata apropiere, fără construcții noi, iar în planul retras, sau vizavi, în creștere, de un nivel calitativ general peste medie.
Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate (bd. Bucureștii Noi + acces în jurul Park & Ride Străulești). Ultimul segment de drum, pe o distanță de circa 250 ml (drum privat IE 257970, asfaltat parțial, îngust, degradat)/350 ml (drum probabil public + privat, spre colț S-E), drum public de acces, pietruit, de o calitate generală satisfăcătoare. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (bd. Bucureștii Nou). Transportul în comun este bine dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi, autobuze, tramvaie, la nivelul drumurilor principale, la circa 600 ml distanță; cea mai apropiată stație de metrou, „Străulești”, se află la o distanță de aproximativ 600 ml spre Est.

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

  1. Nord: luciul de apă al Lacului Străulești, proprietate publică, fără îngrădire;
  2. Est: teren liber, proprietate privată, fără îngrădire (IE 257970);
  3. Sud: drum public probabil pentru acces, cu îngrădire parțială + IE 258069 + teren necunoscut;
  4. Vest: teren liber, proprietate privată/publică, fără îngrădire (IE 275598 + lot neidentificat).

Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale, la peste 800 ml distanță. Zona dispune de: acces la luciul de apă al Lacului Străulești; magazine în număr suficient.

Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare lângă bulevard; puncte racord observate la min 400 ml Est.Descrierea Proprietății

TERENUL: are o suprafață totală de 14.870,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 14.870,00 m² (conform actelor), cu o singură deschidere de circa 83,00 ml, la Est (drumul de acces privat + public fără delimitare cadastrală). Din punct de vedere topografic, acesta este Usor inclinat, având o formă dreptunghiulara în zona utilă cu construcții, sau șerpuită, foarte îngustă, spre Vest (foste zone de acces vechi). Este estimată o arie de teren în surplus, în partea vestică (fâșiile șerpuite dinspre Vest), pe circa 3.900 m².
LIMITĂRI SAU PROBLEME AFERENTE UTILIZĂRII: Nu sunt cunoscute altele în afară de cele menționate la
Cap. I-II.
Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat minimal, cu construcții începute în urmă cu cel puțin 21 de ani în urmă, la stadiul de fundații/subsol + placă din beton deasupra. În rest terenul este acoperit cu vegetație. Construcțiile C1 și C2 nu mai sunt observate pe amplasament de câțiva ani (nu sunt vizibile). Terenul este împrejmuit parțial, în zona dinspre Sud-Est (continuarea gardului de la lotul privat vecin din Est (IE 257970).
OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate.
Utilitățile existente racordate la proprietate nu sunt. Cele mai apropiate racorduri au fost observate la minim 400 ml Est, lângă Park & Ride Străulești pentru electricitate și gaz. Sunt disponibile în zonă rețele de apă și canalizare (la drumul principal).Licitaţia începe de la pretul de 9.394.332,43 lei, inclusiv TVA19% (7.894.397 lei, conform raport evaluare, la care s-a adăugat TVA19%, în cuantum de 1.499.935,43 lei), reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.