TEREN 1309 mp si hală spălătorie TIR

Descriere Licitație
Preț 778.164 Lei
Tip TEREN 1309 mp si hală spălătorie TIR
Județ / Sector Teleorman
Localitate Zimnicea
Adresă str. Turnu Măgurele nr. 4
Dosar nr. 688/2022
Dată licitație 14 noiembrie 2022

.

.

.

.

.

.

In data de 14 NOIEMBRIE 2022, ora 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere:

imobilul situat în Zimnicea, str. Turnu Măgurele nr. 4, jud. Teleorman, identificat cu număr cadastral 23051, întabulat în Cartea Funciară nr. 23051 a loc. Zimnicea, jud. Teleorman, compus din teren în suprafață de 1.309 m.p. și construcția C1 (hală spălătorie TIR), cu regim de înălțime Parter, în suprafață construită la sol de 553 m.p., întabulată în Cartea Fuciară nr. 23051-C1 a loc. Zimnicea, jud. TeleormanLOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Nord, respectiv Sud, a orașului Zimnicea, în microzona strada Turnu Măgurele-PECO, respectiv platforma industrială Șos. Portului. PUNCTE DE REPER (linii pietonale): în partea de Nord, vecin – stația PECO Biofuel Energy / ZIMTUB; în partea de Vest – imobile industriale/administrative; în partea de Sud (Portului), la circa 70 ml – doc fluviul Dunărea.

Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă (zona imobil 23051), predominant rezidențială, cu case de o calitate inferioară/sub medie, sau industrială în zona Portului, cu spații diverse industriale și administrative (clădiri mai vechi), de o calitate medie. Zona este una în general subdezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general scăzut, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este departe de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun. București).

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: zonă protecție autostrada A1, proprietate publică, cu îngrădire;
b) Est: teren liber, proprietate privată, cu îngrădire;
c) Sud: drum public pentru acces (str. Ithaka), cu îngrădire;
d) Vest: hală industrială mixtă, proprietate privată, cu îngrădire.
Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate: drum public / privat de acces, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală medie. Traficul auto este unul moderat la nivelul arterelor principale (Șos. Portului, Turnu Măgurele, DN5C). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi, la nivelul drumurilor principale.
Dotări Social-Urbane: zona este deservită satisfăcător cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: diverse platforme industriale, o parte din ele nefuncționale, sau cu activitate scăzută.
Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare.Descrierea Proprietății

TERENUL 1 (CF 23051): are o suprafață totală de 1.309,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 1.309,00 m² (conform actelor), cu o dublă deschidere de 19,20 ml, la drumul de acces (str. Turnu Măgurele), sau prin spate la un drum privat (fără date cunoscute). Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Nu este estimată a exista o arie de teren în exces/surplus.
OBSERVAȚII 2: La momentul inspecției și verificării geometriei de contur a proprietății, conform situației actuale avizate la ANCPI/OCPI, colțul dinspre S-V a terenului este tăiat de îngrădirea actuală, nefiind respectată limita geometrică normală a proprietății (adică nu a fost inclus în îngrădire un colț al terenului, de circa 90 m² ). Evaluarea este realizată sub ipoteza specială a unei proprietăți întregi, cu limite de proprietate corecte, fără probleme de grănițuire/vecinătate/acces optim la proprietate (vz. și Cap. II.2-4).
Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat cu platformă betonată pe zonele libere. Acesta dispune de anexe: Da. Terenul este împrejmuit conform tabelului centralizator de mai jos.

CLĂDIRE 23051-C1 – spălătorie TIR (metalica/panouri/BCA), cu regim de înălțime Parter . Nu este disponibil releveu pentru clădire. Suprafețele utile sunt estimate pe baza coeficientului mediu furnizat de către INSSE și studii de specialitate pentru astfel de amplasamente (raportul mediu dintre aria construită și utilă pentru clădiri), în lipsa altor date furnizate. Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 2011 (conform declarației proprietarului/documentelor puse la dispoziție). Nu sunt disponibile acte privind edificarea. A fost disponibil doar ultimul act de proprietate, fără a avea un istoric detaliat al dobândirii.
OBSERVAȚII: Au fost observate unele lucrări de compartimentare interioară, conform dispunerii ferestrelor, evaluarea fiind realizată conform celor vizualizate din exterior (presupus funcțională o zonă administrativă, cu o arie redusă). A fost estimată o arie de circa 75 m² pentru spații administrative, în interiorul halei.Licitaţia începe de la pretul de 778.164 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.