SPATIU COMERCIAL SECTOR 6

Descriere Licitație
Preț 1.447.436 Lei
Tip SPATIU COMERCIAL
Județ / Sector SECTOR 6
Localitate București
Adresă str. G-ral. Petre Popovat nr. 29-31, parter
Dosar nr. 755/2021
Dată licitație 6 iunie 2022

 

 

 

 

 

 

In data de 06 IUNIE 2022, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a : 

Imobilul SPATIU COMERCIAL situat in Bucureşti, str. G-ral. Petre Popovat nr. 29-31, parter, sector 6, identificat cu număr cadastral 201271-C1-U3, intabulat in Cartea Funciara nr. 201271-C1-U3 a loc. Bucuresti Sectorul 6, compus din 2 (două) camere, plus dependinţe, confort 1, decomandat (subsol si parter, din construcţia tip S+P+2E), în suprafaţă utilă de 276 m.p. şi o suprafaţă totală de 278,54 m.p. (inclusiv spaţiu subsol cu o arie totală de 22,12 mp.), conform actelor de proprietate şi măsurătorilor cadastrale, împreună cu cota parte indiviza aferenta din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi împreuna cu cota parte indiviză de 1/3 (33,33%), respectiv suprafaţa indiviză de 276,66 m.p., din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă totală de 830 m.p. (779 m.p. conform măsuratorilor cadastrale), identificat cu nr. cad. 201271 şi întabulat în Cartea Funciară nr. 201271 a Sectorului 6 Bucureşti.LOCALIZARE:

Proprietatea este amplasată semicentral, în partea de Nord-Vest a municipiului București, în microzona Crangasi. Spațiul este situat într-un bloc edificat în jurul anului2008conform istoricului din actul de proprietate. Puncte de reper(linii pietonale): în partea de Nord, la peste200 ml –Piața Crângași; în partea de Sud, pe contrasens, la circa 500 ml –Splaiul Independenței.

 ZONA:

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una mixtă, predominant rezidențială, cu case/blocuri de o calitate medie/peste medie, precum și cu spații comerciale, de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Calea Crângași, Splaiul Independenței).Zona este una în general dezvoltată, în ușoară creștere, de un nivel calitativ general mediu/peste medie.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Strada de acces este un drum public, secundar, cu sens unic (dinspre Splaiul Independenței, către Calea Călărași, adică de la Sud spre Nord). Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale, dar în dreptul Imobilului Subiect este un vad auto și pietonal secundar. Transportul în comun este bine dezvoltat în această zonă cu autobuze și tramvaie; cea mai apropiată stație de metrou -„Piața Crângași”, se află la aproximativ 250 m spre Nord.

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:

a)Nord: str. Becaței, bl. U24;

b)Est: acces bloc, bd. 1 Decembrie 1918;

c)Sud: bl. VN5, bd. Theodor Pallady;

d)Vest: bl. V7

Dotări Social-Urbane: zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelorprincipale.Utilitățiexistente la proprietate: electricitate, gaz, apă și canalizareDESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

BLOCUL: Imobilul Subiect este amplasat la etajul Sp+Parter/Sp+P+2Eal unui bloc edificat în anul2008(conform istoricului din documentele puse la dispoziție).Aspectul blocului este de o calitate generală medie+, cu izolare. Structura și compartimentarea acestuia este de tip bloc modern, cadre / caramida, fara lift, tipică acestor clădiri, existând dispuse câte 1-2unități pe nivel. Subsolul este rezervat spațiilor tehnice, de depozitare și probabil pentru asigurarea accesului la zonele de racordare a rețelelor de apă/canalizare.

Structură standard: Structura este de tip cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă și compartimentări interioare din cărămidă/rigips, caracteristică construcțiilor de acest gen. La data inspecției nu au fost observate probleme, degradări sau alte disfuncționalităț isemnificative. Inspecția a fost realizată doar la nivelul vitrinei și ușii din față a spațiului, fiind vizibilă zona interioară de la nivelul camerei principale de la parter. Nu au fost identificate, sau comunicate renovări majore aduse clădirii, conform accepțiunii Codului Fiscal. Conform verificărilor efectuate la nivel de istoric acte și fotografii istorice de tip street view, imobilul a fost achiziționat în anul 2019 și renovat integral(odată cu cel puțin fațada de la tot restul blocului, din cele vizibile din exterior). La interior are aspectul unui spațiu renovat complet, cu urme lăsate de la ultimele lucrări și necesită o curățare generală, fără a fi considerate lucrări cu costuri necesare după achiziție.

Învelitori: Învelitoarea este de tip terasă necirculabilă și izolată.

APARTAMENTUL: Spațiul este de tip open-space, parțial decomandat, iar conform standardelor în construcții, se încadrează în gradul de confort 1. Vitrina are expunere pe toată lățimea/fațada blocului (cca 12 ml)și au vedere spre Vest. Există ferestre identificate și o ușă secundară ce face legătura și către restul terenului (curtea închisă a blocului).Înălțimea spațiului util de la parter este una uzuală pentru astfel de spații, fiind estimată de peste 3 m H, sau posibil chiar 3,5 (nu au fost date comunicate, sau permisă inspecția interioară).Există spații de parcare în fața vitrinei (posibil spații private întrucât se află pe terenul privat al blocului).

Finisaje: (fără inspecție interioară, conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut)Din cele observate, finisajele sunt estimate la un nivel general Mediu+, conform finisării observate. Pereții: tencuiți și zugrăviți cu vopsea de tip lavabil, de o calitate medie, atât la materiale cât și manoperă. În baie pereții sunt placați cu faianță, de o calitate medie+. Pardoselile: în baie, bucătărie și hol dușumea rece, îmbrăcată cu gresie de o calitate medie+. La subsol este considerată o finisare de o calitate similară. Tâmplăria exterioară este din PVC/Al, cu geam termopan, iar la intrare, ușă cu tâmplărie similară + windfang, de un nivel calitativ mediu+. Tâmplăria interioară este din lemn celular, de o calitate medie. Plafoanele sunt de tip tavan casetat. Balcon –nu. Instalații funcționale: Instalație electrică de iluminat, prize monofazate și trasee de curenți slabi. Instalațiile de încălzire sunt de tip calorifere din fontă / tablă, alimentate de la o centrală termică uzuală. Nu au fost identificate instalații de aer condiționat, sau sisteme moderne de ventilație integrală. Nu au fost identificate sisteme moderne de control centralizat și securitate.

Licitaţia începe de la pretul de 1.447.436,25 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep. Conform opiniei fiscale furnizate de către Ceaparu & Asociaţii, vânzarea imobilului este o livrare scutită din punct de vedere al TVA, în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.