Restaurant în Ciorogarla

Descriere Licitație
Preț 499.131 Lei
Tip Restaurant in Ciorogarla
Județ / Sector Ilfov
Localitate Ciorogarla
Adresă Ciorogârla, Șos. București (DJ 601), nr. 516, tarla 42/1, parcela 33, judet Ilfov, cod poștal077055
Dosar nr. 1272/DCA/2018
Dată licitație 4 februarie 2022

In data de 04 FEBRUARIE 2022, ORA 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitație publică a:

Descriere

 • Teren în suprafață totală de 1.097,00m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 1.100,00m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii;.
 • Restaurant, în suprafață construită la sol de cca 550,0m² (conform măsurătorilor din satelit), cu regim de înălțime P+1E+M, cu o suprafață construită desfășurată de cca 1.347,5m²;
 • Anexe, în suprafață construită la sol de cca 68,85 m² (conform măsurătorilor din satelit).

Constructiile si terenul sunt situate în Ciorogârla, Sos. Bucuresti (DJ 601), nr. 516, tarla 42/1, parcela 33, judet Ilfov, cod poștal 077055.

PUNCTE DE REPER : în partea de:

 • in partea de Est, la cca 2,3 km -Primăria Ciorogârla,
 • în partea de Vest, la cca 300 m –limita administrativă a com. Bolintin Deal,

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una predominant rezidențială, cu case de o calitate submedie și medie.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate, cu acces direct din DJ 601, iar traficul auto este unul mediu.

Transportul în comun este disponibil doar în interiorul zonei administrative a com. Ciorogarla, de linii în regim maxi-taxi sau transport interurban, de un nivel satisfăcător.

Zona este deservită bine cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea regăsindu-se în special de-a lungul DJ 601 în localitatea Ciorogârla.

Zona dispune de: padure; magazine în număr suficient; piață de legume, fructe și produse alimentare diverse în apropiere

Utilități existente racordate la proprietate:

 • electricitate,
 • gaz;
 • apă în regie proprie;
 • canalizare în regie proprie.

TERENUL are o suprafață totală de 1.097,00m²(conform măsurătorilor cadastrale), sau de 1.100,00m² (conform actelor), cu o dublă deschidere

 • de 35,00ml, la drumul de acces (DJ 601)
 • 68 ml la DE.

Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă triunghiulara

Terenul

 • este neamenajat.
 • Acesta dispune de anexe.
 • Zona de acces din fata imobilului este betonată.
 • Terenul este neîmprejmuit.

Construcția

 • C1 – cu regim de înălțimeP+2E+Pod parțial locuibil. Această construcție a fost edificată începând cu anul 2009 (aprox.), conform autorizației eliberate în anul 2008 și istoricului prin satelit, sau informațiilor anterior furnizate de la inspecția efectuată la imobil în anul 2008..

Finisajele nivelul general al finisărilor  au o calitate satisfăcătoare la parter și se află la roșu la etaj și mansardă.

 • Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, lucrările nefiind finalizate la etaje și neavând pe zona mai mari vopsea de exterior aplicată peste tencuială.
 • Tâmplăria exterioară este de tip PVC cu geam termopan.
 • Nivelul finisajelor la interior este estimat a fi unul satisfăcător(parter).
 • Pardoseala: sapă turnată la parter, iar la etaj si mansarda din scândură ecarisată(calitate precară a materialelor).
 • Pereții la parter sunt izolati parțial cu vata minerală peste carea fost realizată o tencuiala, sau izolație clasică termosistem cu polistiren în rest, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă (zona din față), sau fără vopseli în rest, de o calitate generală submedie;
 • Peretii la etaj și mansardă, în interior, în proportie de 90% sunt nefinalizați, fiind realizați doar din scândură ecarisată și mici aplicări OSB.
 • Tâmplăria interioară: este din lemn, de o calitate satisfăcătoare
 • Instalațiede gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), alimentate de o centrală termică proprie (pe gaz)(pe mici zone)
 • Apă curentă,alimentată din puț propriucu ajutorul unui hidrofor și canalizareade colectare, ce deversează către fosa vidanjabilă
 • Instalație de răcire -aparate clasice de aer condiționat(observat unul);
 • Șarpanta este din lemn ecarisat, pentru învelitoarea din tablă tip Lindab. Sunt necesare reparații la nivelul sageacului / lemnului,cu strat suplimentar de vopsea.

Licitaţia începe de la preţul de 499.131,00 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie, conform art. 837 Cod procedură civilă rep.

SPATIUL COMERCIAL C1