Părţi sociale – CHRONOTIME INTERNATIONAL

Descriere Licitație
Preț 1.056.325 Lei
Tip Părţi sociale
Județ / Sector
Localitate
Adresă
Dosar nr. 1035/DCA/2014
Dată licitație 6 iunie 2022

In data de 06 iunie 2022, ora 15:00, va avea loc la sediul Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Coşoreanu & Asociaţii, în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9, sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere

  • 34.075 părţi sociale

Pret de incepere a licitaţiei conform art. 762 alin. 2 lit. f) C.p.c.

 

  1. 34.075 părţi sociale în valoare nominală de 10 lei, reprezentând 33,4069% din capitalul social al CHRONOTIME INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 6, bl. 8C, subsol, camera 3, sector 4, deţinute de către debitorul AMATO ALESSANDRO. – 1.056.325 lei;
  2. In cazul în care preţul oferit nu acoperă suma ce urmează a fi recuperată, la acelasi termen, pachetul de parti sociale scos la vanzare va putea fi majorat până la numărul maxim de 51.000 părţi sociale deţinute de către debitor reprezentand 50% din capitalul social, evaluate la preţul de 3.162.000 lei.