Teren si constructii – Moara Cereale in Dorobantu

Descriere Licitație
Preț 316.202 Lei
Tip Moara Cereale in Dorobantu
Județ / Sector Calarasi
Localitate Dorobanțu
Adresă com. Dorobanțu, str. București (DN31), nr. 49, jud. Călărași, cod poștal 917065
Dosar nr. 216/2020
Dată licitație 14 decembrie 2020

In data de 14 DECEMBRIE 2020, ORA 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere

 • Teren în suprafață totală de 2.172,15m² (cf. măsurătorilor cadastrale) sau de 2.172,00 m² (cf. actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu destinație Intravilan, categoria de folosințăCurti/constructii, 
 • Clădiri, în suprafață construită cumulată la sol de 476,5m² (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu regim de înălțime Sp+P+Mr , cu o suprafață construită desfășurată de cca 696,5m², defalcate după cum urmează:

Constructia si terenul sunt situate com. Dorobanțu, str. București (DN31), nr. 49, jud. Călărași, cod poștal 917065.

Imobilul este situat semicentral, în partea de Vest a satului Dorobanțu

PUNCTE DE REPER : în partea de:

 • Vest, la circa 200 ml – Balta Mostiștea/Mănăstirea –dig beton,
 • Vest, la circa 180 ml – Ben Beach Dorobanțu.

Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una predominant rezidențială, cu case de o calitate inferioară/submedie, precum și cu spații de prestări servicii, sau industrial-agricole de-a lungul căilor principale de acces (DN31 –str. București).

Zona este deservită satisfăcătorcu puncte comerciale și spații social-urbane,acestea regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale. Zona dispune de: lac cu facilități diverse (pescuit, agrement).

Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (mun.Călărași).

Terenul are o suprafață totală de 2.172,15m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 2.172,00m² (conform actelor), cu o dublădeschidere de 52,49ml, la drumul de acces (DN31 / Dimitrie Ghica).

Din punct de vedere topografic, acesta este Plan, având o formă dreptunghiulara. Este estimată o arie de teren în exces, în planul dinspre drumul principal, pe circa 900m².

Uilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate; apă (puț forat funcțional și sistem public disponibil); canalizare în regie proprie posibilă.

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate.

Accesul principal către moară se realizează pe poarta de acces auto construită pe latura dinspre Vest, din str. Dimitrie Ghica (betonată), de o calitate generală sub medie.

Traficul auto este unul relativ ridicat la nivelul arterelor principale (DN31). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi la drumul principal.

 

Construcția C1 –Moară, cu regim de înălțime Sp+P+Mr , este organizată funcțional ca moară (corpul cu etaj și subsol) și pe laterale pentru depozitare și spațiu producție secundar.

Nu sunt disponibile măsurători interioare (relevee), suprafețele utilizate fiind estimate pe baza coeficienților uzuali pentru astfel de clădiri (raport arie construită/arieinterioară).

 • Imobilul include echipamentele și construcțiile speciale existente pe amplasament, a căror demontare nu este inclusă în evaluarea efectuată, costul de demontare și eliberare a amplasamentului de acestea fiind unul ridicat.
 • Imobilul este neutilizat de mai mult timp, neavând o renovare capitală, motiv pentru care necesită cheltuieli imediate după achiziție pentru reparații;
 • Pentru clădirile existente pe amplasament figurează ca an al dării în folosință 1929, în certificatul de performanță energetică. Având în vedere starea efectivă a clădirii principale C1 și tipului de construire (stâlpi și grinzi din betonla corpurile cu înălțimeparter, sau calitatea cărămizilor vizibile la momentul inspecției), sunt estimate cu o vechime efectivă ponderată echivalentă unui an al edificării 1969 (începutul anilor 70, conform vechimii uzuale a platformelor industriale IAS/CAP/Agromec, cu extinderila nivelul parterului la Vest și Est, ulterior anului edificării corpului principal cu etaj);
 • Construcția intabulată, cu indicativul C3 (șopron lemn), este într-un stadiu ridicat al degradării, fiind necesară demolarea pentru a nu pune în pericol exploatarea amplasamentului.
 • Construcția C2 (șopron metalic) are o stare efectivă a degradării ridicată, nefiind considerată cu pondere valorică.
 • Clădirea C4 menționată în documente nu mai era pe amplasament, fiind evaluată ca demolată, fără costuri adiționale după achiziție considerate necesare;
 • Clădirea C5 –corp administrativ, cu un grad al degradării pronunțat. Structură zidărie portantă din cărămidă plină, corodată. Acoperiș pe structură din lemn, cu învelitoare din țiglă și tablă zincată. Finisare minimală, degradată. Fără instalații.

Echipamente și construcțiile speciale existente pe amplasament: foarte puține informații disponibile pentru evaluarea de față, centralizarea fiind doar la nivel de enumerare, pe baza unei inventarieri relativ recente (înaintea cumpărării din anul 2019 de către debitor), după cum urmează (vz și Anexă documente).Toate sunt evaluate sub ipoteza unor bunuri operaționale și complet funcționale după renovarea și repararea lor, conform stării efective estimate și la nivelul de cost estimat.

Licitaţia începe de la pretul de 316.202,16 lei, reprezentând valoarea a 75% din valoarea stabilita pentru prima licitație conform art. 837 Cod procedură civilă, pret compus din:

 • 178.086 lei–valoarea terenului + cladiri,
 • 138.116,16 lei–valoare echipamente moara (din care: 116.064 lei–pret fara TVA 19%, 22.052,16 lei–TVA 19%).