Imobilul situat în satul Căscioarele, comuna Găiseni

Descriere Licitație
Preț 24.933 Lei
Tip IMOBIL
Județ / Sector GIURGIU
Localitate satul Căscioarele, comuna Găiseni
Adresă str. Bisericii nr. 7
Dosar nr. 1309/2022
Dată licitație 10 aprilie 2023

 

In data de 10 aprilie 2023, ora 14.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

 

 

 

Imobilul situat în satul Căscioarele, comuna Găiseni, str. Bisericii nr. 7, jud. Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr. 32226 a localității Găiseni, reprezentat de garajul nr. 3, camera nr. 2 din locuință, deținute de debitorul TOMESCU OCTAVIAN în deplină proprietate si posesie, împreună cu dreptul de coproprietate indiviză de ½ din magazie și dependințele casei (hol, bucătărie și cămară), bunuri care se vând împreună.

 

DESCRIERE:

Terenul este situat in intravilanul Comunei Gaiseni, Sat. Cascioarele, str. Bisericii nr. 7. Acesta are o forma regulata si este plan din punct de vedere topografic.

Terenul are deschidere la str. Bisericii conform inspectiei din teren iar accesul pe proprietate se face din Str. Bisericii, strada asfaltata.

In cadrul inspectiei s-au identificat urmatoarele utilitati: electricitate – trasa in casa, apa – la strada.

Conform documentatiei disponibile, suprafata masurata a terenului este de 1.282 mp din acte si 1.437 mp din masuratori, terenul fiind identificat cu nr. cad. 32226 si este inscris in cartea funciara nr. 32226 a Comunei Gaiseni.

Constructia casa de locuit  are o structura din paianta cu acoperis sarpanta lemn cu invelitoare din tabla, an construire 1967. La momentul inspectiei casa se afla in stare de degradare necesitand renovare si reconsolidare.

La interiorul imobilului, finisajele interioare sunt: pardoseli pamant, incalzire sobe cu lemne, tamplarie interioara si exterioara din lemn, zugraveli huma.

Magazia are structura din caramida, nefinisata la interior si exterior, acoperis lemn cu invelitoare din tabla, an constructie 1967.

La data inspectiei garajul nr. 3 (C3) nu mai exista, in acest caz se va lua in considerare valoarea terenului aferent garajului, adica suprafata de 12 mp.

 LOCALIZARE:

 Comuna Gaiseni se află la marginea de nord a județului, la limita cu județul Dâmbovița, pe malurile Argeșului și ale Sabarului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ401A, care o leagă spre sud de Florești-Stoenești (unde se intersectează cu autostrada A1) și Bolintin-Vale, și spre nord-vest în județul Dâmbovița de Potlogi, Odobești, Costeștii din Vale, Mătăsaru, Mogoșani și Găești (unde se termină în DN7).

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Bolintin a județului Dâmbovița și era formată din satele Cărpenișu și Găiseni, cu 2000 de locuitori. În comună se găseau o mănăstire, două biserici și o școală

rurală. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa în plasa Neajlov a județului Vlașca, formată din satele Căscioarele, Golășei, Popa Nae, Poiana lui Stângă și Susani, cu 1340 de locuitori, o școală și o biserică.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna Găiseni în plasa Ghergani a județului Dâmbovița, având 1860 de locuitori în aceleași două sate și comuna Căscioarele în aceeași plasă Neajlov din județul Vlașca, având 1704 locuitori în satele Căscioarele și Podu Popa Nae.

În 1950, comunele au fost transferate raionului Răcari și apoi (după 1952) raionului Titu din regiunea București. În 1968, comunele au trecut la județul Ilfov, iar comuna Căscioarele a fost desființată, satele ei trecând la comuna Găiseni. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Giurgiu.

Licitaţia începe de la pretul de 24.933 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă, din care:

  • camera nr. 2 deținută în cotă de 1/1 din construcția C1 – suprafață 20 m.p – 11.329 lei;
  • garajul nr. 3 deținut în cotă de 1/1, respectiv suprafața de teren de 12 m.- 532 lei ;
  • hol din construcția C1, deținut în cotă de ½, respectiv suprafața de 10 m.p din totalul de 20 m.p –5.664 lei;
  • bucătărie din construcția C1, deținută în cotă de ½, respectiv suprafața de 6 m.p din totalul de 12 m.p- 3.399  lei;
  • cămară din construcția C1, deținută în cotă de ½, respectiv suprafața de 3 m.p din totalul de 6 m.p –1.699 lei;
  • magazie – construcția C2, deținută în cotă de ½ , respectiv suprafața de 6 m.p din totalul de 12 m.p-2.310 lei;