IMOBILE DOMNESTI, SAT TEGHES

Descriere Licitație
Preț 306.312 Lei
Tip
Județ / Sector ILFOV
Localitate DOMNESTI
Adresă Domneşti, sat Ţegheş, str. Orhideelor nr. 14, jud. Ilfov
Dosar nr. 2317/2021
Dată licitație 5 august 2022


In data de 05 AUGUST 2022, ora 15:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

IMOBILUL este situat în Domneşti, sat Ţegheş, str. Orhideelor nr. 14, jud. Ilfov, având număr cadastral/topografic 101073, înscris în Cartea Funciară numărul 101073 a localității Domneşti, jud. Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 371 m.p. şi construcţia edificată pe acesta tip P+1E, în suprafaţă construită la sol de 69 m.p., împreună cu cota indiviză în suprafaţă de 67,49 m.p., din imobilul teren în suprafaţă totală de 3.136 m.p., situat în com. Domneşti, sat Ţegheş, str. Orhideelor nr. 14, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 100451, întabulat în Cartea Funciară nr. 100451 a loc. Domneşti, jud. Ilfov.

 


Performantele energetice ale imobilului analizat

Nu a fost furnizat un Certificat de performanta energetica. Piata imobiliara locala nu diferentiaza major aceste proprietati (similare cu subiectul) fiind considerate la standard curent de calitate si confort.

 


MACRO LOCAȚIE:

Regiunea Bucureşti-Ilfov, constituită din municipiul Bucureşti – capitala României – şi judeţul Ilfov, este situată în sudul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române. Suprafaţa totală a Regiunii Bucureşti-Ilfov este de 1.821 km2 , din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti şi 86,9% al judeţului Ilfov. Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea sunt totodată şi cele mai mici unităţi de nivel judeţean ale României din punct de vedere al întinderii, ceea ce determina ca regiunea Bucureşti Ilfov să fie cea mai mică regiune de dezvoltare din România. Regiunea Bucureşti Ilfov se învecinează cu 5 din cele 7 judeţe aparţinând regiunii Sud Muntenia (Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi şi Giurgiu), neavând raporturi de vecinătate cu alte regiuni din România. Capitala României, Bucureşti, se află la 390 km distanţă de Sofia, 630 km distanţă de Belgrad şi 900 km distanţă de Budapesta, acestea fiind cele mai apropiate capitale din Uniunea Europeana de Bucureşti. Regiunea Bucureşti-Ilfov nu se află şi nu are în componenta sa judeţe care să fie dispuse de-a lungul graniţelor României motiv pentru care nu deţine relaţii transfrontaliere şi transnaţionale cu alte regiuni din Uniunea Europeană.

 


MICRO LOCAȚIE:

Imobilul este amplasat in satul Ţegheş, in vecinatatea soselei Curtea Domneasca (DJ125) care leaga satul Ţegheş de comuna Domneşti, la cca. 200 m vest de limita comunei Domneşti.
Caracterul edilitar al zonei: zona este mixta – rezidentiala (cuprinde case vechi parter, edificate inainte de 1990, vile edificate dupa anii 2000, regim de inaltime P+1-2E, individuale sau duplex/insiruite) si agricola loturi de teren intravilan arabil.
Din punct de vedere edilitar: zona este in curs de dezvoltare, caile de acces nu sunt inca modernizate complet.
Unitati de invatamant: scoli si gradinite, situate in zona Domnesti.
Artere importante de circulatie in apropiere: auto – Sos. Curtea Domneasca (DJ125), DJ401A.
Trasee de suprafata: linii de autobuz/microbuz, statie la distanta mare.
Calitatea reţelelor de transport: Sos. Curtea Domneasca (DJ125), DJ401A – asfaltate, mediu tranzitate auto, cu circulatia pe ambele sensuri si cate o banda de circulatie pe fiecare sens.

Licitaţia începe de la pretul de 306.312 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.