Imobil sector 3

Descriere Licitație
Preț 3.908.186 Lei
Tip IMOBIL
Județ / Sector BUCURESTI
Localitate SECTOR 3
Adresă str. Matei Basarab nr. 56
Dosar nr. 2137/2021
Dată licitație 27 martie 2023

In data de 27 MARTIE 2023, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

 

 

 

Imobilul situat în București, str. Matei Basarab nr. 56, Sector 3, având număr cadastral/topografic 206735, înscris în Cartea Funciară numărul 206735 a localității Sector 3, compus din teren în suprafaţă de 600 m.p., conform actelor de proprietate şi de 648 m.p. conform măsurătorilor cadastrale, construcţia C1 tip S+P+2E, având o suprafaţă construită la sol de 210,47 m.p., identificată cadastral cu nr. 206735-C1, construcţia C2, reprezentând garaj, având o suprafaţă construită la sol de 39,86 m.p., identificată cadastral cu nr. 206735-C2.

 

 

DESCRIERE:

Titularul dreptului de proprietate identificat in documentatia pusa la dispozitia evaluatorului este persoana juridica CONCRETE CENTER S.A..

Dreptul de proprietate este deplin.

Evaluarea s-a realizat in ipoteza unui drept deplin de proprietate asupra imobilului, liber de sarcini si disponibil imediat pentru vanzare.

Descrierea terenului:

 Terenul este situat pe str. Matei Basarab nr.56, sector 3. Acesta are o forma neregulata si din punct de vedere topografic este plan.

Terenul dispune de o deschidere de circa 12,50 ml la strada Matei Basarab, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului.

Utilitatile existente pe teren sunt: electricitate, gaze, canalizare si apa curenta.

Alte amenajari – teren ingradit cu gard cu stalpi din caramida si grilaj din fier forjat la strada si gard din placi de beton/caramida pe celelalte laturi. Curtea este relativ ingrijita, partial cu arbori, arbusti si vegetatie. Posibilitate de parcare auto in incinta proprietatii.

Conform documentatiei disponibile, suprafata terenului este de 648,48 mp masurata, terenul fiind identificat cu nr. Cad. 206735, si este inscris in cartea funciara nr. 206735 a localitatii Bucuresti, Sector 3.

Conform PUG Municipul Bucuresti terenul se afla in subzona M1 – subzona mixta situata in zona protejata. Avand in vedere caracterul de zona protejata coeficientii urbanisticii vor fi conform caracterului zonei protejate.

Descrierea constructiilor:

 In cadrul inspectiei, pe teren au fost identificata o cladire reprezentata de o vila cu un regim de inaltime S+P+2E cu o suprafata construita la sol de 210,47 mp (conform Fisei bunului imobil), impreuna cu o constructie cu destinatie garaj cu o suprafata construita la sol de 39,86 mp (conform Fisei bunului imobil).

Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip sarpanta din lemn si invelitoare din tigla.

Conform inspectiei exterioare etajul 2 este mansardat. Tamplaria exterioara este din termopan cu geam.

Conform releveelor cladirea C1 – cladire administrativa are o suprafata utila totala de 492,8 mp distribuita dupa cum urmeaza:

  • Subsol – 48,93 mp
  • Parter – 153,33 mp
  • Etaj 1 – 144,09 mp
  • Etaj 2 (pod mansardat) – 146,45

Conform Fisei bunului imobil cladirea C2 – garaj are o suprafata construita la sol de 39,86 mp. Constructiile sunt racordate la toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare.

Incalzirea si prepararea apei calde se face prin intermediul unei centrale termice pe gaz. In cadrul inspectiei a fost identificata, in curte, si o anexa din lemn cu destinatie terasa.

Accesul pe proprietate atat auto cat si pe jos se face direct din strada Matei Barasarb prin intermediul unei porti de acces din fier forjat, automatizata. Strada Matei Barasarab este asfaltata si are o banda pe sens.

 LOCALIZARE:

 Sectorul 3 este un sector in Bucuresti, situat in partea de sud-est a municipiului, cuprins intre sectoarele 2 si 4. Acesta se întinde din centrul Capitalei, din zona Pieţei Universităţii, până la marginea estică a Bucureștiului și are o suprafață de 34 km², fiind cel mai populat dintre sectoarele Capitalei, cu 342.000 de locuitori – populație stabilă (conform Recensământului din 2011). Sectorul 3, găzduiește una dintre cele mai importante zone cultural-istorice ale orașului, Centrul Istoric al Bucureștiului, care cuprinde o serie de importante clădiri-monument. De aici s-a ridicat vechiul București, începând cu veacul al XVI-lea în jurul Curţii Domnești, care devenise reşedinţa oficială a voievozilor munteni.

Principalele cartiere ale sectorului sunt: Lipscani (Centrul Vechi), Unirii ( Centrul Civic), Dristor, Dudesti, Balta Alba, Titan, Muncii, Vitan, Timpuri Noi.

Institutii importante/puncte de interes:

  • Tribunalul Bucuresti
  • Biblioteca Nationala a Romaniei
  • Banca Nationala a Romaniei
  • Parcul Cuza Voda (fost IOR)
  • Parcul Titan
  • Centrul Vechi

Zona in care se afla imobilul este situata in cartierul Unirii (asa zis Cartier Evreiesc) intre Bd-ului Unirii si strada Calea Calarasilor.

Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat de case si vile construite in perioada interbelica dar si de constructii noi edificate dupa anii 2000.

Cartierul dispune de toate utilitatile.

Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie intensa.

De asemenea este o zona bine deservita de mijloacele de transport in comun, cu un acces bun catre centru si catre celelalte zone ale capitalei.

Cea mai apropiata statie de metrou se afla la circa 1 km, respectiv statia Unirii.

Ambientul este civilizat, cu trafic intens si gradul de poluare specific zonei, caracteristic municipiului Bucuresti.

 

 

Licitaţia începe de la pretul de 3.908.186,25 lei (livrare scutită din punct de vedere al TVA, în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă rep.