Imobilul situat în Dărăşti – Ilfov

Descriere Licitație
Preț 1.076.993 Lei
Tip Imobil
Județ / Sector ILFOV
Localitate Dărăşti - Ilfov
Adresă Tarla 34, Parcela 2034, 2035, 2036 (strada Asan nr. 56)
Dosar nr. 1042/2023
Dată licitație 25 iulie 2023

.

.

.

.

Update 21.07.2023 –> SUSPENDAT DE CATRE INSTANTA – Termenul indicat mai jos nu se va tine! 

In data de 25 IULIE 2023, ora 14:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

 

Imobilul situat în Dărăşti – Ilfov, jud. Ilfov, Tarla 34, Parcela 2034, 2035, 2036 (strada Asan nr. 56, conform raportului de evaluare), având număr cadastral/topografic 50501, înscris în Cartea Funciară numărul 50501 a localității Dărăşti-Ilfov, jud. Ilfov, compus din teren în suprafață de 1.207,10 m.p. și construcția C1 edificată pe acesta, tip P+1E+M, în suprafață construită la sol de 129 m.p., identificată cu număr cadastral 50501-C1, construcția garaj (neîntabulată în cartea funciară), construcția centrală termică (neîntabulată în cartea funciară).LOCALIZARE:

Judeţul Ilfov este situat în partea de S-SE a României, în centrul Câmpiei Romane. Judetul Ilfov se desfăşoară în jurul Capitalei fiind înconjurat la rândul său de judeţele vecine Prahova la nord, Dâmboviţa la vest, Giurgiu la sud-vest, Călăraşi la sud-est şi Ialomiţa la est. Se întinde pe o suprafaţă de 1564 kmp, fiind cel mai mic judeţ al ţării. Pe teritoriul lui se află 8 oraşe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti Leordeni şi Voluntari), 32 comune şi 91 sate. Reşedinţa judeţului Ilfov se află pe teritoriul municipiului Bucureşti.
Industria ilfoveană se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la energie electrică şi termică, la anvelope şi articole din cauciuc, acumulatori, aparate şi instrumente de măsurare şi control, până la utilaje de transporturi, fire şi fibre artificiale, produse chimice, oxigen industrial, ambalaje pentru industria alimentară, confecţii, tricotaje, ţesături, fire de in şi de cânepă, prefabricate din beton, cărămidă, plăci şi dale din ceramică, nutreţuri combinate, mobilier şi obiecte din lemn, seruri şi vaccinuri, conserve din legume şi fructe, preparate din carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi răcoritoare, produse de panificaţie şi altele.
O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, dezvoltată mai ales de Studiourile Mediapro din oraşul Buftea.
Activitatea agenţilor economici care acopera aproape toate subramurile industriei prelucratoare, câteva având o pondere importantă în producţia judeţului, se reflectă şi la nivel naţional.
Cele mai reprezentative ramuri ale industriei ilfovene sunt: industria alimentară, băuturi şi tutun; pielarie şi încălţăminte; celuloză, hârtie şi carton; prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice.
Dărăști-Ilfov (în trecut, Dărăști sau Brăniștari) este o comună în județul Ilfov, formată numai din satul de reședință cu același nume.
Comuna se află în partea de sud a județului, pe malul stâng al râului Argeș. Este traversată de șoseaua județeană DJ401D, care o
leagă spre nord de Măgurele și spre sud-est de 1 Decembrie (unde se intersectează cu DN5), Copăceni și Vidra.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Darasti se ridică la 3.026 de locuitori.
Zona in care se afla proprietatea evaluata se afla in zona mediana a comunei Darasti, pe strada Asan.
Accesul pe strada Asan se face din DC 101 42, drum asfaltat.
Calitatea retelelor de transport: strada Asan este asfaltata.
Utilitati existente: gaze naturale, curent
Property ValuationDESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Terenul are o suprafata masurata de 1.185 mp (din acte: 1.207) si are categoria de folosinta curti-constructii.
Terenul este imprejmuit la strada cu gard din beton si panouri din fier forjat, cu 2 porti de acces pietonal si auto din fier forjat.
Conform inspectiei si a documentatiei, pe teren sunt edificate urmatoarele constructii:
– o constructie locuinta – identificata cu nr. cadastral 50501-C1 – cu un regim de inaltime P+1E+M, cu o suprafata construita la sol de 129 mp. Conform informatiilor din Extrasul de carte funciara pentru informare structura de rezistenta este cu fundatii din beton si pereti din caramida. Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla. De asemenea, la inspectie s-a observat ca vila P+1E+M este termoizolata. Anul construirii 2012 (conform descrierii din Extrasul de carte funciara pentru informare).
Avand in vedere ca nu am avut acces in interior dar au fost identificate fotografii din interiorul casei, in anuntul postat la vanzare, evaluarea s-a realizat in ipoteza ca imobilul beneficiaza de finisaje medii si prezinta un grad de uzura fizica normala. De asemenea, din anuntul de vanzare a reiesit ca locuinta are o suprafata desfasurata construita de 320 mp si o suprafata utila totala de 295 mp.
Deoarece pe strada Asan nu a fost identificata retea de canalizare si apa curenta presupunem ca imobilul este dotat cu fosa septica si put de apa propriu. De asemenea, in cadrul inspectie nu s-a identificat racord la gaze naturale si presupunem ca centrala din anexa din curte este o centrala termica cu peleti sau lemne.
In cadrul inspectiei s-a mai identificat o constructie cu destinatie garaj, neintabulata, precum si o anexa unde se afla o centrala termica. Opinam ca aceste constructii nu influenteaza valoarea de piata estimata acestea fiind incluse in dotarile locuintei.
Conform inspectiei din teren proprietatea este identificata cu numarul postal str. Asan nr. 56.
Tip drum de acces: strada asfaltata.
Vecinatati: case si terenuri intravilane/extravilane agricole.
Utilitati: in zona s-a identificat curent electric si gaze naturale.Licitaţia începe de la pretul de 1.076.993 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.