DREPTULUL DE UZUFRUCT VIAGER imobil Bucuresti,  sector 3

Descriere Licitație
Preț 243.478 Lei
Tip DREPT DE UZUFRUCT VIAGER
Județ / Sector Bucuresti
Localitate Sector 3
Adresă Al. Rotunda, nr. 1, bl. Y1B, sc. 1, et. 3, ap. 13
Dosar nr. 785/2022
Dată licitație 6 iunie 2023

In data de 06 IUNIE 2023, ORA 12:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

.

DREPTULUI DE UZUFRUCT VIAGER aferent imobilului situat in Bucuresti, Al. Rotunda, nr. 1, bl. Y1B, sc. 1, et. 3, ap. 13, sector 3, identificat cu numar cadastral 221204-C1-U68, intabulat in Cartea Funciara nr. 221204-C1-U68 Bucuresti Sector 3, format din apartament compus din doua camere si dependinte, in suprafata utila de 46,54 mp, in suprafata totala de 46,20 mp + balcon 4,19 mp + cota indiviza din partile comune de 0,39% + cota indiviza de teren in folosinta in suprafata de 5,80 mp.

 DESCRIERE:

Prezentul raport  se refera la dreptul de uzufruct viager aferent imobilului situat in Bucuresti, Str. Aleea Fizicienilor nr. 21, bl.1F, sc.B, et.3, ap.22, sector 3, compus din 2 (doua) camera, dependinte (bucatarie, baie, vestibul, hol, sas, camara, debara) si 2 (doua balcoane), cu o suprafata totala de 57,12 mp + cota indiviza din partile si dependintele comune de 3,13 %+cota indiviza teren de 14,90 mp, fiind inscris in Cartea Funciara nr. 218485-C1-U13 (nr. CF vechi 102114) a localitatii Bucuresti, Sector 3, avand nr. cadastral 218485-C1-U13.

Titularul dreptului de proprietate identificat in documentatia pusa la dispozitia evaluatorului este persoana fizica Radu Bearice – Nicoleta.
Dreptul de proprietate este deplin. Conform Extrasului de carte funciara in Partea a III a Sarcini este intabulat un drept de uzufruct viager in favoarea dnei. Crangasu Valentina – Florentina.

Apartamentul se afla situat la etajul 3 al unui bloc cu un regim de inaltime P+10E, situat in Bucuresti, str. Aleea Rotunda nr.1. Accesul catre intrarea in imobil se face direct din strada Aleea Rotunda. Din informatiile culese cu ocazia inspectiei a reiesit ca imobilul in care se afla apartamentul a fost dat in folosinta in anul 1969.
Deoarece nu au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa solutia constructiva a imobilului, presupunem faptul ca structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila.
Blocul este termoizolat. Sunt prezente toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare.
Conform releveului corpului de proprietate apartamentul este decomandat, compus din 2 camere, dependinte si 1 balcon iar suprafata utila totala a apartamentului este de 50,21 mp (inclus balconul).
Apartamentul este racordat la toate utilitatile edilitare: electricitate, apa, gaz si canalizare

 LOCATIE:

Sectorul 3 este un sector in Bucuresti, situat in partea de sud-est a municipiului, cuprins intre sectoarele 2 si 4. Acesta se întinde din centrul Capitalei, din zona Pieţei Universităţii, până la marginea estică a Bucureștiului și are o suprafață de 34 km², fiind cel mai populat dintre sectoarele Capitalei, cu 342.000 de locuitori – populație stabilă (conform Recensământului din 2011). Sectorul 3, găzduiește una dintre cele mai importante zone cultural-istorice ale orașului, Centrul Istoric al Bucureștiului, care cuprinde o serie de importante clădiri-monument. De aici s-a ridicat vechiul București, începând cu veacul al XVI-lea în jurul Curţii Domnești, care devenise reşedinţa oficială a voievozilor munteni.
Principalele cartiere ale sectorului sunt: Lipscani (Centrul Vechi), Unirii ( Centrul Civic), Dristor, Dudesti, Balta alba, Titan, Muncii, Vitan, Timpuri Noi.

Institutii importante/puncte de interes
• Tribunalul Bucuresti
• Biblioteca Nationala a Romaniei
• Banca Nationala a Romaniei
• Parcul Cuza Voda (fost IOR)
• Parcul Titan
• Centrul Vechi
Zona in care se afla imobilul este situata in cartierul Titan, in imediata vecinatate a Parcului Titan.
Cartierul are un caracter cu preponderenta rezidential, fiind caracterizat de blocuri de locuinte construite in perioada comunista.
Cartierul dispune de toate utilitatile. Calitatea retelelor de transport: asfaltate, cu circulatie intensa. De asemenea este o zona bine deservita de mijloacele de transport in comun, cu un acces bun catre centru si catre celelalte zone ale capitalei.
Cea mai apropiata statie de metrou se afla la circa 600 m, respectiv statia Titan sau la circa 700 mp, statia Nicolae Grigorescu.
Ambientul este civilizat, cu trafic relativ intens si gradul de poluare specific zonei, caracteristic municipiului Bucuresti.

 

 

 

Licitaţia începe de la pretul de 243.478 lei, reprezentând valoarea stabilita conform art. 837 Cod procedură civilă.