COTA DE 1/3 din imobil situat in Localitatea Magurele, Judetul Ilfov – DS. 2077/2021

Descriere Licitație
Preț 8.653 Lei
Tip COTA DE 1/3 din teren
Județ / Sector ILFOV
Localitate MAGURELE
Adresă tarla 5, parcela 15/89, identificat cu numar cadastral 51698, intabulat in Cartea Funciara nr. 51698
Dosar nr. 2077/2021
Dată licitație 11 iunie 2024

In data de 11 IUNIE 2024, ORA 11:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

DESCRIERE:

Imobilului este situat în comuna Magurele, județ Ilfov, tarla 5, parcela 15/89, identificat cu numar cadastral 51698, intabulat in Cartea Funciara nr. 51698 Magurele, compus din teren extravilan, in suprafata totala de 2.564 mp.DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:

Terenul este extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata totala de 2.564 mp, forma lui fiind regulata, alungita, dreptunghiulara, deschidere 7,69 mp. Conform schitei cadastrale, exista un drum de acces in partea de Nord (De155). La inspectie, pe latura de Nord s-a identificat un drum de acces din pamant, iar pe latura de Sud se invecineaza cu o unitate militara. Topografie plana. Terenul nu este imprejmuit si nu exista borne de marcaj, fiind inconjurat de alte parcele agricole cultivate. 

MACRO LOCAȚIE : 

Măgurele este un oraș în județul Ilfov, Muntenia, România, format din localitățile componente Alunișu, Dumitrana, Măgurele (reședința), Pruni și Vârteju.

Localitatea se află în vecinătatea sud-vestică a municipiului București, fiind un oraș-satelit al Capitalei.

Conform recensământului din anul 2011, Măgurele are o populație de 11.041 de locuitori, fiind al optulea și cel mai mic centru urban al județului Ilfov din punct de vedere demografic. Localitatea a fost ridicată de la rangul de comună la cel de oraș în anul 2005, prin Legea nr. 414 din 29 decembrie 2005.

Orașul Măgurele este situat la sud-vest de București. Orașul se învecinează la est cu Jilava și Dărăști, iar la vest cu Bragadiru și Cornetu. Numele de Măgurele provine de la movilele (măgurele) existente în zonă, cunoscute sub numele de Măgura Gherman și Măgura Filipescu, unde s-a constatat o continuitate a așezărilor omenești din epoca pietrei și până în prezent. Prin oraș trece șoseaua de centură a Bucureștiului, precum și șoseaua județeană DJ401A, care o leagă spre est de Jilava (unde se intersectează cu DN5) și Vidra; și spre nord-vest de Bragadiru (unde se intersectează cu DN6), Domnești, Ciorogârla și mai departe în județul Ilfov de Bolintin-Vale. La Aluniș, din această șosea se ramifică DJ401D, care duce la Dărăști-Ilfov, 1 Decembrie (unde se intersectează cu DN5), Copăceni și Vidra.

MICRO LOCAȚIE: 

Proprietatea care face obiectul analizei este situata în extravilanul orasului Magurele, in partea de vest a orasului, la cca 600 m vest de Soseaua de Centura, într-o zonă caracterizată prin prezenta de terenuri extravilane agricole si de constructii industrial-agricole (ferme, hale de depozitare/productie, ateliere).

Zona este utilizata preponderent ca teren agricol, suprafata fiind cultivata cu cereale sau cu plante tehnice, dar se noteaza si existenta unor constructii industrial-agricole.

Chiar daca proprietatea este amplasata intr-o zona preponderent agricola, nu am fost informati cu privire la vreun raport referitor la conditiile solului si nu cunoastem conditii adverse care ar putea afecta calitatea acestuia. Solurile sunt in general soluri brun-roscate, avand rezerve de substante nutritive si un grad mediu de fertilitate.

Conditiile favorabile de sol si relief explica caracterul predominant cerealier al zonei.
Solurile silvestre brun-roscate au un profil bine stabilit (orizonturile A, B si C) cu un conţinut de humus de aproximativ 3% şi cu o circulaţie buna a substanţelor nutritive, prielnice culturilor de câmp, plantelor furajere, viţei de vie si pomilor fructiferi. Necesitatea de apa şi îngraşaminte nu este stringenta.

 

Licitaţia începe de la pretul de 8.653 lei, reprezentând 50% din valoarea stabilita, conform art. 837 Cod de procedură civilă.