Cotă 1/2 DIN TEREN EXTRAVILAN 5.000 m.p – Axintele

Descriere Licitație
Preț 8.350 Lei
Tip Cotă 1/2
Județ / Sector IALOMIȚA
Localitate AXINTELE
Adresă comuna Axintele, jud. Ialomita,
Dosar nr. 104/2021
Dată licitație 4 mai 2023

In data de 04 mai 2023, ora 13.00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

.

DESCRIERE:

Cota de ½ din imobilul urmarit silit, situat in comuna Axintele, jud. Ialomita, înscris în Cartea Funciară nr. 24082 a localității Axintele, având număr cadastral 24082, reprezentat de teren extravilan în suprafață de 5.000 m.p.


IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE:

Proprietatea imobiliară este compusă dintr-un lot de teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafață de 5.000 mp, situat în localitatea Axintele – 927035, Com. Axintele, jud. Ialomița, înscris în CF 24082 UAT Axintele, identificat cu nr cadastral/topo 24082.


DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI:

La data inspecției pe terenul aferent proprietății nu au fost identificate construcții.

DESCRIEREA TERENULUI:

Proprietatea imobiliară este compusă dintr-un lot de teren extravilan situat în localitatea Axintele – 927035, Com. Axintele, jud. Ialomița, categoria de folosință arabil, în suprafață de 5.000 mp. Terenul analizat are o formă regulată, dreptunghiulara, este plan și are o deschidere la DE 971 de 8,42 ml si la DE 957 de 8,53 ml.


MACRO LOCAȚIE:

Ialomița este un județ în regiunea Muntenia din România. Reședința județului este municipiul Slobozia. Județul Ialomița se află în partea de sud-est a țării, în Câmpia Bărăganului, diviziune estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiței și la interferența unor vechi și importante drumuri comerciale, prin care capitala țării este legată cu Moldova și cu litoralul Mării Negre.
Suprafața totală a județului Ialomița este de 4.453 km2 (445.289 ha.), din care : 3.736 km2 suprafață agricolă, 258 km2 suprafață cu vegetație forestieră, 389 km2 terenuri cu altă destinație și aproape 69 km2 terenuri neproductive. Vecinii județului Ialomița sunt : la Nord – județele Brăila și Buzău ; la Nord-Vest – județul Prahova ; la Vest – județul Ilfov ; la Sud – județul Călărași ; la Est – județul Constanța. Județul Ialomița are în componența sa 3 municipii încadrate, potrivit legii, ca localități de rengul II: Slobozia, Urziceni și Fetești, 4 orașe: Țăndărei, Amara, Căzănești, Fierbinți-Tîrg care au rangul III și 59 de comune, cu un total de 121 de sate (59 de sate – cele reședință de comună – având gradul IV, iar restul de sate având rangul V). Solurile județului Ialomița sunt cernoziomuri (193.000 ha.), cambice (25.000 ha.) și brun – roșcat ( 1.000 ha.), solurile aluviale (36.000 ha.) și solurile sărăturate – solonceacuri și solonețuri (800 ha.). și altele. Majoritatea solurilor sunt favorabile agriculturii constituind una dintre bogățiile județului Ialomița.


MICRO LOCAȚIE:

Axintele este o comună în județul Ialomița, Muntenia, România, formată din satele Axintele (reședința), Bărbătescu și Horia.
Comuna se află în sudul județului, pe malul drept al râului Ialomița, iar localitățile Axintele, Bratia și Bărbătescu sunt străbătute de șoseaua județeană DJ201 care merge paralel cu DN2A pe malul opus al râului, de la Coșereni dinspre vest până la Slobozia și mai departe la Țăndărei către est. Satul Horia se află în extremitatea sudică, aproape de județul Călărași, fiind legat de restul comunei și de orașul vecin Lehliu prin drumuri comunale.

Licitaţia începe de la pretul de 8.350,87 lei, reprezentând 75% din valoarea cotei de ½ din imobil, stabilita pentru prima licitație conform art. 837 Cod procedură civilă.