Cotă 1/2 din APARTAMENT 1 CAMERA

Descriere Licitație
Preț 15.300 Lei
Tip Cotă 1/2
Județ / Sector 5
Localitate BUCUREȘTI
Adresă Al, Bacau, nr. 2, bl. H2, sc. 1, et. 2, ap. 47
Dosar nr. 997/2021
Dată licitație 7 martie 2022

 

În data de 07 MARTIE 2022, ora 13:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitație publică a:

DESCRIERE:

Cota de 1/2 din imobilul situat in Bucuresti, Al, Bacau, nr. 2, bl. H2, sc. 1, et. 2, ap. 47, sector 5, identificat cu numar cadastral 224666-C1-U21, intabulat in CF nr. 224666-C1-U21 Bucuresti Sector 5, compus din apartament cu o camera plus dependinte, in suprafata utila de 15,03 mp, precum si cota indiviza din partile si dependintele comune ale imobilului si teren aferent de 4,20 mp in folosinta.


IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII:

Imobil apartament este situat in Bucureşti, Al, Bacau, nr. 2, bl. H2, sc. 1, et. 2, ap. 47, sector 5, CP 052304, identificat cu număr cadastral 224666-C1-U21, intabulat in CF nr. 224666-C1-U21 Bucureşti Sector 5, compus din apartament cu o camera plus dependinţe, in suprafaţa utila de 15,03 mp, precum si cota indiviza din părţile si dependinţele comune ale imobilului si teren aferent de 4,20 mp in folosinţa, proprietatea debitorului. Proprietatea are acces direct la drumul public asfaltat, aleea Bacau.


DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI:

Imobilul compus din o cameră confort 3 şi dependinţe, situat în Bucureşti, Al, Bacau, nr. 2, bl. H2, sc. 1, et. 2, ap. 47, sector 5, CP 052304, identificat cu număr cadastral 224666-C1-U21, intabulat in CF nr. 224666-C1-U21 Bucureşti Sector 5, compus din apartament cu o camera plus dependinţe, in suprafaţa utila de 15,03 mp, precum si cota indiviza din părţile si dependinţele comune ale imobilului si teren aferent de 4,20 mp in folosinţa, proprietatea debitorului, se afla intr-un bloc cu regim de înălțime S+P+4E. Infrastructură tip fundatie din beton, suprastructură realizată pe stalpi de beton, grinzi și planșee din beton armat, închideri perimetrale din zidărie de cărămidă și fațadă cu finisaj tip termoizolatie, acoperiș tip terasa necirculabila cu hidroizolatie bituminoasa. Sunt prezente toate utilitățile edilitare: electricitate, apă, gaz și canalizare. Apartamentul este compus din 1 (una) camera confort 3 și dependințe, are o suprafață utilă de 15.03 mp.


DESCRIEREA TERENULUI:

Conform documentelor puse la dispoziție imobilul apartament beneficiază de teren in folosinta in suprafata de 4.2 mp.


MACRO LOCAȚIE:

Regiunea Bucureşti-Ilfov, constituită din municipiul Bucureşti – capitala României – şi judeţul Ilfov, este situată în sudul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române. Suprafaţa totală a Regiunii Bucureşti-Ilfov este de 1.821 km2 , din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti şi 86,9% al judeţului Ilfov. Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea sunt totodată şi cele mai mici unităţi de nivel judeţean ale României din punct de vedere al întinderii, ceea ce determina ca regiunea Bucureşti Ilfov să fie cea mai mică regiune de dezvoltare din România. Regiunea Bucureşti Ilfov se învecinează cu 5 din cele 7 judeţe aparţinând regiunii Sud Muntenia (Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi şi Giurgiu), neavând raporturi de vecinătate cu alte regiuni din România. Capitala României, Bucureşti, se află la 390 km distanţă de Sofia, 630 km distanţă de Belgrad şi 900 km distanţă de Budapesta, acestea fiind cele mai apropiate capitale din Uniunea Europeana de Bucureşti. Regiunea Bucureşti-Ilfov nu se află şi nu are în componenta sa judeţe care să fie dispuse de-a lungul graniţelor României motiv pentru care nu deţine relaţii transfrontaliere şi transnaţionale cu alte regiuni din Uniunea Europeană. Potrivit datelor statistice de la Recensământul Populaţiei 2011, populaţia Regiunii era de 2.272.163 locuitori, cu menţiunea că, în contextul existenţei unor oportunităţi economico-sociale deosebite, numărul real al populaţiei care locuieşte în regiune este, în realitate, mai ridicat decât cel înregistrat oficial. Regiunea Bucureşti-Ilfov se remarca prin gradul cel mai ridicat de urbanizare pe ansamblul ţării, 92,2%. Municipiul Bucureşti, capitala ţării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, populaţia să fiind în urma Recensământului populaţiei din 2011 de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km2 ), ceea ce reprezintă circa 9% din populaţia totală a României şi peste 17% din populaţia urbană a ţarii. Municipiul Bucureşti este urmat, în cadrul Regiunii, de Buftea (circa 20.000 locuitori) şi Otopeni (peste 10.000 locuitori). Populaţia rurală a regiunii este localizată exclusiv în Judeţul Ilfov, însumând de 221.710 de persoane la recensământul din 2011, respectiv 57% din populaţia totală a judeţului Ilfov.

Licitaţia începe de la pretul de 15.300 lei, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă.