Constructii industriale Giurgiu

Descriere Licitație
Preț 295.536 Lei
Tip Constructii industriale Giurgiu
Județ / Sector Giurgiu
Localitate Giurgiu
Adresă str. Pacii nr. 60
Dosar nr. 688/2022
Dată licitație 14 noiembrie 2022

.

.

.

.

.

.
In data de 14 NOIEMBRIE 2022, ora 15:00, va avea loc la sediul SCPEJ Coşoreanu & Asociaţii din București, Șoseaua Kiseleff nr. 9, Sector 1, vânzarea la licitaţie publică a:

Descriere:

1. CONSTRUCȚIE C1 (sediu administrativ), cu regim de înălțime Parter, în suprafață construită la sol de 416 m.p., situată în Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu număr cadastral 30946-C1, întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C1 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu,
2. CONSTRUCȚIE C10 (adăpost docheri), în suprafață construită la sol de 161 m.p., situată în Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu număr cadastral 30946-C10, întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C10 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu,
3. CONSTRUCȚIE C11 (toalete), în suprafață construită la sol de 37 m.p., situată în Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu număr cadastral 30946-C11, întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C11 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu.LOCALIZARE:

Imobilul Subiect este situat periferic, în partea de Sud-Est a municipiului Giurgiu, în microzona Fabrica de Zahăr / Stadion fotbal. PUNCTE DE REPER (linii pietonale) spații zona Fabrica de Zahăr: în jurul proprietății – diverse spații industriale (depozitare și logistică nautică); partea de Nord, la circa 300 ml – stadionul de fotbal; în partea de Sud – canalul de apă Plantelor, derivat din fluviul Dunărea; în partea de Nord, la circa 2 km – Vama Giurgiu.
Zona Șos. Portului: la Sud – sediul autorității portuare Căpitănia Portului Giurgiu și docurile de îmbarcare/debarcare ale vaselor de călători.
Zona: Destinația generală a clădirilor din zona apropiată este una industrială, cu hale de o calitate inferioară/sub medie, precum și cu spații de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul căilor principale de acces (Aleea Plantelor). Zona este una în general relativ dezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general sub mediu, raportat la alte unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ aproape de centrul polului principal de dezvoltare din zona geografică respectivă (București).
Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe:
a) Nord: zonă protecție autostrada A1, proprietate publică, cu îngrădire;
b) Est: teren liber, proprietate privată, cu îngrădire;
c) Sud: drum public pentru acces (str. Ithaka), cu îngrădire;
d) Vest: hală industrială mixtă, proprietate privată, cu îngrădire.
Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate. Ultimul segment de drum se realizează pe un drum public pe circa 600+ ml, betonat, degradat, de dimensiuni medii (câte o bandă de mers/sens), de o calitate generală sub medie; drumurile private, din imediata apropiere a amplasamentului se realizează pe drumuri pietruite, de o calitate satisfăcătoare. La Șos. Portului, drumul public este asfaltat până la circa 300 ml (C1), sau 560 ml (C10/C11); de la asfalt este un drum public, pietruit, de o calitate satisfăcătoare. Traficul auto este unul ridicat la nivelul arterelor principale (Aleea Plantelor/str. Unirii/DN/Șos. Portului). Transportul în comun este satisfăcător dezvoltat în această zonă, fiind reprezentat de microbuze în regim maxi-taxi, la nivelul drumurilor principale.Descrierea Proprietății

30946-C1 – singura clădire cu o stare ce permite utilizarea. Este un fost sediu administrativ al Giurgiu Nav (executată silit și adjudecată de către debitoarea actuală)
CLĂDIRE C1 – fost sediu administrativ, cu regim de înălțime Parter . Suprafețele utile sunt estimate pe baza coeficientului mediu furnizat de către INSSE (raportul mediu dintre aria construită și utilă pentru locuințele din zonă), în lipsa altor date furnizate (am avut relevee doar pentru C10 și C11). Această clădire este estimată ca fiind edificată în anul 1975 (aprox.) (conform datelor comunicate la inspecție/documentelor puse la dispoziție/ datelor regăsite în ofertele regăsite în zonă de la alte platforme industriale). Nu sunt semne ale întreținerii de mai mulți ani. Conform celor observate prin imagine de tip street view, clădirea era funcțională în anul 2021 – utilizată ca sediul Giurgiu NAV.
Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel:
Structura este de tip zidărie portantă /beton, închideri perimetrale din cărămidă, evaluați ca fiind izolați termic și compartimentări interioare de tip ușor, sau cu cărămidă. Fundația este de tip continuu, cu pardoseli din beton armat.
Acoperiș: Placă din beton, izolată (terasă necirculabilă).
Finisaje: (fără inspecție realizată în interior (vizibil doar parțial prin ferestre), conform nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut, conform prevederilor legale pentru astfel de cazuri (lipsa asigurării accesului în interior)). Nivelul general al finisării este considerat sub mediu. EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin placare cu plăci termosistem, tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. Ușa de la intrare este din PVC, de un nivel calitativ sub mediu. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul sub mediu. Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit, cu gresie de o calitate sub medie, sau de tip cald în dormitoare, acoperită cu parchet lamelar din lemn de o calitate sub medie. Pereții: sunt tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță de o calitate sub medie. Plafoanele: sunt tencuite și vopsite, sau cu măști din rigips / tavan casetat, ce maschează spoturi luminoase. Tâmplăria interioară: este din lemn / PVC, de o calitate sub medie.
Instalațiile existente în clădire (în limita celor observate din exterior (aparate exterioare, guri evacuare
specifice, contorizare individuală, etc)):
a) Electricitate de 220 V c.a, panou/contor – instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii;
b) Nu a fost observată rețea de Apă curentă/canalizare, dar este evaluată ca prezentă la clădire, fiind în imediata apropiere a unei alte clădiri ce are racorduri complete;
c) Instalațiile sanitare – Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate sub medie
d) Instalație de răcire – aparate clasice de aer condiționat.
Clădirile C10 și C11 sunt într-o stare avansată de degradare, fiind rămași practic doar pereții și parțial acoperișul (observate plăci azbociment la clădirea C10 – adăpost docheri, fiind astfel necesară refacerea completă și cu firme specializate în recuperarea de materiale periculoase).Licitaţia începe de la următoarele preţuri, ce reprezinta preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare, întocmit în prezentul dosar de executare:

1. suma 295.536 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul construcție C1, în suprafață construită la sol de 416 m.p., situată în Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu număr cadastral 30946-C1, întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C1 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu,
2. suma de 17.586 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul construcție C10, în suprafață construită la sol de 161 m.p., situată în Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu număr cadastral 30946-C10, întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C10 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu,
3. suma de 3.908 lei (livrare scutită din punct de vedere al T.V.A., în baza art. 292 alin. 2 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pentru imobilul construcție C11, în suprafață construită la sol de 37 m.p., situată în Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, identificată cu număr cadastral 30946-C11, întabulată în Cartea Funciară nr. 30946-C11 a loc. Giurgiu, jud. Giurgiu.